X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50716
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Przykładowy Regulamin Szkolnego Konkursu

Regulamin Szkolnego Konkursu
Termin realizacji: rok szkolny 202x/202x
§1
Postanowienia ogólne
I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi
Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz jego poziom merytoryczny: (imię i nazwisko nauczyciela)
II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie formie graficznej komiksów, rysunków związanych z wydarzeniem minionego półrocza/roku.
Konkurs odbędzie się w dwu kategoriach:
Kategoria I - Łódź od XIX do XXI
Kategoria II – Kartka Świąteczna, pocztówka

III. CELE KONKURSU
a) rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,
b) wzbudzenie zainteresowania wydarzeniami z otoczenia uczniów,
c) popularyzacja różnych form prezentacji ciekawych wydarzeń związanych z zawodem,
d) prezentacja komiksu i rysunku jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

§2
Przebieg konkursu
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC
Każdy uczestnik zgłasza dowolną liczbę prac w danej kategorii dowolnej formie,
V. FORMAT PRAC (w zależności od przyjętej formy)
1. Komiks, rysunek – format A4, kolorystyka dowolna, praca może być wykonana ręcznie lub przy użyciu dowolnego programu (plik PDF, JPEG).
2. W przypadku korzystania z źródeł proszę podać je w bibliografii.
VI. DOSTARCZENIE PRAC
1. Prace należy przesłać na adres e-mail: (..........) do (.......202x )r. (dzień tygodnia).
2. W temacie maila proszę podać imię i nazwisko autora, klasę, natomiast w treści e-maila komentarz do pracy zawierający oświadczenie o posiadaniu praw autorskich.

§3
Kryteria oceny prac konkursowych
VII. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę.
2. Oryginalne ujęcie tematu.
3. Opatrzone celnym komentarzem, własnymi przemyśleniami.
4. Estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.
5. Prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę.
VIII. WYNIKI KONKURSU I OCENA PRAC
1. Wyniki konkursu oraz prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
i Facebooku szkoły oraz wyeksponowane w okolicznościowej publikacji online.
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy do Organizatora i Komisji Konkursowej.
3. Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z póź.zm.).

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożona praca pod tytułem;
zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie. Wyrażam zgodę na umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły oraz wyeksponowane w okolicznościowej publikacji online.

(imię i nazwisko, klasa)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.