X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50711
Przesłano:

Program plastyczno-rękodzielniczy dla dzieci i młodzieży pt. "W warsztacie artysty" w placówce oświatowo-wychowawczej

Program plastyczno-rękodzielniczy dla dzieci i młodzieży
pt. „W warsztacie artysty”
w placówce oświatowo-wychowawczej

Opracowała:

I. WSTĘP
Punktem wyjścia dla działalności naszej placówki jest pogląd, że dobrze wykorzystany czas ma znaczący wpływ na rozwój osobowości oraz podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Bardzo ważne dla placówki jest propagowanie zdrowego stylu życia, działania profilaktyczne, logopedyczne, artystyczne a także upowszechnianie praw dziecka.
Ognisko tworzy ofertę zajęć, imprez skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej a diagnoza potrzeb opiera się o najbliższą lokalną społeczność.
Misją placówki jest wspieranie wrażliwości i twórczości dziecka poprzez wspierającą rolę wychowawcy by stworzyć takie sprzyjające warunki aby z każdego dziecka wyzwolić jego pełen, kreatywny potencjał.
Pomysł na program zrodził się z potrzeby zmiany formuły zajęć plastycznych prowadzonych przez autorkę; zmianę nazwy prowadzonych zajęć, które stała też się tytułem niniejszego programu. Obejmuje on wiele dziedzin plastycznych i rękodzielniczych a dostosowanie ich zakresu oraz tematyki, zależne jest od wieku uczestników zajęć. Program będzie prowadzony na zajęciach: Warsztaty kreatywności (z dziećmi 6-9lat), W warsztacie artysty (10-19 lat), Rękodzieło (10-17 lat) oraz Ceramika (7-15 lat).

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć plastycznych, rękodzielniczych oraz ceramicznych z dziećmi i młodzieżą od lat 6 do lat 19. Na zajęciach wychowankowie będą rozwijać i uruchamiać swoją kreatywność, uwrażliwiać i uczyć obserwacji otaczającego nas świata. Zajęcia będą miały także charakter proekologiczny, który cechuje naszą placówkę.
Uczestnicy otworzą się także na cyfrowo-multimedialny świat artystyczny. Będą korzystać z wielu tutoriali, filmów o artystach, filmów instruktażowych z Internetu, aplikacji m.in. Pinterest, Inspirello.pl, zwiedzać muzea i galerie on-line, oglądać prezentacje oraz przeglądać portale artystyczne np. Daily Art czy blog Windsor & Newton. Uczestnicy będą brali udział także w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Przy pracy będzie towarzyszyła uczestnikom muzyka.

III. CELE
Cele ogólne:
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczestnika zajęć
• kształtowanie umiejętności społecznych: współpraca, pomoc innym, szacunek do pracy własnej i innych, pozytywna komunikacja
• rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz inteligencji emocjonalnej
• nauka wyrażania własnego zdania, poglądu
• propagowanie postawy proekologicznej
• organizowanie czasu wolnego

Cele szczegółowe:
• rozwój twórczego myślenia
• poszerzanie sprawności manualnych
• rozwijanie zainteresowania otaczającą rzeczywistością poprzez aktywności plastyczne
• zmiana nawyków blokujących kreatywne myślenie
• rozpoznawanie potrzeb i możliwości oraz dostosowanie wymagań indywidualnie do uczestników
• pogłębianie wiedzy o sztuce i kulturze

IV. METODY I FORMY REALIZACJI
Metody: słowna, wykład, pokazy slajdów, prezentacje, rozmowy, instruktaże, filmy, ekspresja artystyczna, zajęcia on-line, samodzielne zadania do wykonania, ćwiczenia manualne, bezpośredni odbiór i przeglądy albumów artystycznych, konkursy
Formy realizacji: indywidualna, grupowa, praca własna uczestnika z małą pomocą nauczyciela

V. Korzyści
Uczestnicy będą rozwijać zainteresowania plastyczne, rękodzielnicze i kulturowe; wzmocni się postawa samodzielności a także postawa proekologiczna. Rozwój sprawności manualnych przyczyni się do wzrostu samooceny i poprawy wyników w nauce.
Placówka wzmocni swoje znaczenie jako placówka wpływająca pozytywnie na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Wzrośnie zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w placówce.

VI. TERMINY
Program przewiduje długoterminową realizację bez szczegółowo narzuconego harmonogramu. Terminy realizacji dostosowane będą do dni odbywania się zajęć oraz do potrzeb, możliwości a także postępów uczestników w kreatywnym rozwoju.

VII. TEMATYKA, TECHNIKI ARTYSTYCZNE
1. Ceramika:
• formowanie gliny ręcznie oraz przy pomocy szablonów i form: projekty własne uczestników oraz projekty narzucone przez nauczyciela (nauka technik, obsługi narzędzi, jak korzystamy z gliny)
• szkliwa: rodzaje, techniki i zasady szkliwienia
• koło garncarskie: wykonanie naczyń, dobór odpowiedniej gliny, technika toczenia na kole, szkliwienie na kole garncarskim
• mała forma mozaikowa: wykonanie oraz szkliwienie kosteczek mozaikowych, wykorzystanie gotowych mozaik, obsługa specjalistycznych narzędzi, wykonanie małej mozaiki na dykcie, nauka nałożenia fugi
• zbiorowa, duża praca mozaikowa przeznaczona do umieszczenia na terenie placówki: elementy mozaikowe na siatce budowlanej, nauka używania zaprawy klejowej

2. Plastyka
• malarstwo: akrylowe, akwarelowe, gwasz, olejne, kredki akwarelowe, pastele olejne
• rysunek: ołówki, węgiel; nauka wykonania szkicu
• proporcje, kompozycja, faktura, plama barwna, kreska
• grafika warsztatowa: linoryt (wykonanie matryc i odbitek), monotypia (szklany podkład)
• artystyczne podróże: kultura, sztuka, kulinaria krajów świata przedstawiona w plastycznej formie
• masy modelarskie: modelina, plastelina, masa solna (mała forma rzeźbiarska, użycie form)
• sztuka ziemi - nature art, zajęcia w plenerze; wykorzystanie naturalnych materiałów do tworzenia; ulotność sztuki (artysta Christo)
• upcykling - recykling: postawa proekologiczna, wykorzystanie materiałów codziennego użytku/do śmieci; nawiązanie do assemblage, kolażu
• historia sztuki: korzystanie z z zasobów muzeów i galerii, korzystanie z albumów, materiałów i multimediów on-line/oraz zbioru własnego nauczyciela
• filmy o artystach: na płytach cd oraz on-line; inspiracja ich twórczością - style artystyczne
• kopia obrazu: zasady tworzenia kopii malarskiej
• podobrazie malarskie: wykonanie od podstaw podobrazia przy użyciu narzędzi, desek, płótna i takera
• korzystanie z portali internetowych i aplikacji: np. Pinterest, DailyArt, blog Windsor&Newton, Ninateka
• techniki plastyczne: m.in. pouring, pointylizm, eksperymenty, mokre w mokre, suchy pędzel, tusze alkoholowe, węgiel, papieroplastyka, klejenie, wycinanki, quiling
• konkursy: udział w konkursach
• wystawy prac: prezentacja dorobku
• kronika placówki: ozdabianie papierowej kroniki placówki

3. Rękodzieło
• projekty rękodzielnicze: narzucone przez nauczyciela oraz własne uczestników
• makrama: nauka wyplatania
• masy plastyczne: wykorzystanie modeliny oraz zrobienie tzw. zimnej porcelany
• spcrapbooking: papierowe obrazki
• biżuteria: z koralików, filcu, skórki, półfabrykatów, robiona na dysku kumihimo, bransoletki przyjaźni, kolczyki, wisiory, naszyjniki
• decoupage: na różnych przedmiotach; upcykling - ozdabianie zniszczonych, niepotrzebnych przedmiotów codziennego użytku
• filcowanie: technika na mokro i sucho
• obrazki na drewnie: wykorzystanie wypalarki
• malowanie na szkle: wykorzystanie farb do szkła
• malarstwo na tkaninie: farby do tkanin oraz akrylowe
• drzewka szczęścia: z drucików oraz koralików
• foamiran: kreatywna pianka - formowane i kolorowane pastelą kwiaty
• mixmedia: wykorzystanie różnorodnych preparatów do rękodzieła np. efekt mchu, postarzanie
• wirewrapping: wykorzystanie giętkiego drucika do zrobienia ozdób
• makiety: mała forma - wykorzystanie gotowych szablonów domków
• ozdoby świąteczne: bożonarodzeniowe oraz wielkanocne
• instrukcje, wzory i tutoriale: wykorzystane do nauki

VII. EWALUACJA
W ramach niej: obserwacje, opinie dyrektora i nauczycieli, rozmowy z uczestnikami, prace dzieci, wystawy prac, zdjęcia, pokazy slajdów i filmiki z zajęć udostępniana na Youtube i Facebooku placówki, notatki własne nauczyciela, wnioski z pracy.

Bibligrafia:
1. „Tajemnice warsztaty artysty”, R. Smith
2. „Sztuka świata”, pojedyncze tomy
3. „100 technik plastycznych”, J. Lewicka
4. Seria Taschen o artystach
5. Czasopismo „Mollie potrafi”, pojedyncze numery
6. Czasopismo „Mały artysta”, pojedyncze numery
7. Zbiory albumów placówki oraz nauczyciela
8. Wpisy na portalu internetowych; muzea i galerie m.in. online

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.