X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5063
Przesłano:

Nadchodzi Wielkanoc - konspekt zajęć dla I etapu edukacyjnego

Opracowany zgodnie z metodą ośrodków pracy, wykorzystywaną w szkolnictwie specjalnym.

CELE OGÓLNE:
Wdrażanie:
- do prawidłowego formułowania zdań w wypowiedzi,
- do uważnego słuchania i dyscypliny podczas zajęć.

Kształtowanie umiejętności:
- prawidłowego stosowania pojęć czasowych,
- przepisywania tekstu pisanego,
- układania wyrazów z rozsypanki literowej,
- porównywania wielkościowego cyfr.

Doskonalenie:
- analizy i syntezy słuchowej,
- umiejętności kształtnego pisania.

Kształtowanie postawy:
- zachowania ładu i porządku w miejscu pracy,
- aktywnego udziału w zajęciach.

CELE OPERACYJNE:
W zakresie wiadomości.
Uczeń:
- zna nazwę dnia dzisiejszego, jutrzejszego i
wczorajszego, oraz nazwę aktualnej pory roku,
- zna nazwy pór roku,
- wie jakie tradycje i zwyczaje związane są z
Wielkanocą,

W zakresie umiejętności.
Uczeń:
- różnicuje symbole związane ze świętami,
- uważnie słucha czytany tekst,
- układa zdania proste,
- prawidłowo przepisuje tekst pisany,
- dokonuje analizy słuchowej wybranych wyrazów,
- dokładnie wypełnia rysunek konturowy.

METODY PRACY: słowna, oglądowa, czynna.

FORMY PRACY: Indywidualna i zbiorowa.
Środki aktywizujące ucznia: ilustracja ukazująca tradycje i zwyczaje świąteczne. Rysunek konturowy, zeszyt ćwiczeń, szablon zająca, kolorowy papier, nożyczki, kredki, patyczki.

~~PRZEBIEG ZAJĘĆ~~
1. Zajęcia wstępne: Powitanie, sprawdzenie listy obecności, przeliczanie osób obecnych i nieobecnych w klasie, ustalenie daty poprzez określenie nazwy dnia dzisiejszego, , wczorajszego, przedwczorajszego, jutrzejszego oraz dnia który będzie pojutrze, zaznaczenie daty na tablicy magnetycznej oraz zapis nazwy dnia w zeszytach. Obserwacja i omówienie zmian pogodowych, rysunek pogody w zeszycie. Zabawa ruchowa „Ciepło – Zimno”

2. Praca poznawcza: Ukazanie ilustracji przedstawiających tradycje i zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi. Sprawdzenie wiadomości posiadanych przez uczniów związanych z tematem poprzez poprowadzenie rozmowy kierowanej. Dobieranie ilustracji przedstawiających różne symbole świąteczne do rysunku ukazującego święta Bożego Narodzenia oraz święta Wielkiej Nocy. Zapis daty świąt w zeszytach.
Głośne czytanie tekstu z podręcznika. Sprawdzanie rozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie pytań. Układanie i zapisywanie zdań o tradycjach wielkanocnych. Przepisywanie tekstu z tablicy.
Podpisywanie ilustracji przedstawiających przedmioty związane z Wielkanocą. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu tych wyrazów. Analiza słuchowa wyrazów. Kolorowanie rysunku konturowego. Rozwiązywanie łamigłówki tematycznej. Układanie wyrazów z rozsypani literowej. Porównywanie wielkościowe cyfr w zakresie 7.
3. Ekspresja: Praca techniczno – plastyczna pt. „Zajączek wielkanocny”

4. Zajęcia końcowe: Utrwalenie wiadomości z ośrodka pracy, porządkowanie klasy, zadanie pracy domowej. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.