X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5056
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program kółka języka niemieckiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACŁAWÓWCE
PROGRAM KÓŁKA Z JEZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Autor programu: mgr Małgorzata Mitał

Racławówka 2007

WPROWADZENIE

Od roku 2009 uczniowie gimnazjum zdają obowiązkowo egzamin z języka obcego. Byłoby dobrze, aby ten egzamin nie budził lęku, lecz dzięki aktywności uczniów, przy ich odpowiednim zaangażowaniu w naukę oraz wkładu własnej pracy zaowocował sukcesem.
Adresatem programu są uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy planują zdawać na egzaminie język niemiecki oraz zdolni uczniowie klas pierwszych, którzy chcą poszerzyć swe umiejętności językowe. Uczniowie ci są zobowiązani do prowadzenia dodatkowych zeszytów, w których zapisywane będą poznawane struktury gramatyczne, słownictwo i zwroty oraz niektóre ćwiczenia. Nie przewiduje się specjalnych podręczników. W ich miejsce uczniowie otrzymują materiały przygotowane przez nauczyciela.
Zakres tematyczny przedstawiony w programie związany jest z treściami Podstawy Programowej, zadania rozwijają sprawności językowe, utrwalają zdobytą wiedzę oraz przybliżają typy zadań, z jakimi uczeń może spotkać się na egzaminie.
Treści programowe przewidziane są na roczny cykl edukacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

CELE OGÓLNE
- Poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację językową.
- Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu.
- Rozwijanie wiedzy o kulturze, geografii, sprawach życia codziennego krajów niemieckojęzycznych, poprzez dostęp do autentycznych materiałów.
- Rozwijanie uzdolnień i talentów.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.
- Rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnej i ustnej.
- Wzbogacenie słownictwa dotyczącego życia codziennego.
- Nauka wykorzystywania przez uczniów różnych źródeł informacji (słowniki, repetytoria, multimedia).
- Rozwijanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

POMOCE DYDAKTYCZNE
W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z:

różnych podręczników, repetytoriów, leksykonów, słowników
- E. Reymont, A. Sibiga, M. Jegierska-Wiejak DACHfenster podręcznik do języka niemieckiego dla klas 2 i 3 Wydawnictwo Szkolne PWN,
- L. Brandmiller-Witkowska Trening przed certyfikatem Langenscheidt,
D. Niebisch, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann Schritte international podrecznik do j. niemieckiego Hueber Polska,
- S. Bęza Eine klenie Landeskunde deutschsprachiger Länder Wydawnictwo Szkolne i Pedagigiczne,
-M. Ptak Gramatyka niemiecka dla gimnazjum Wydawnictwo Szkolne PWN,
- E. Rostek Deutsch Słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów studentów nie tylko... Wydawca Wagros,
- M. Ptak Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Wydawnictwo Szkolne PWN,
- G. Kopp, S. Büttner, J. Alberti Planet 3 Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum Hueber Polska,
niemieckich czasopism:
- Juma,
- Jugend,
- Das Rad
własnych materiałów uzyskanych z Internetu,
technicznych środków nauczania (radiomagnetofon z CD-Rom, video, komputer),
innych pomocy dydaktycznych będących w klasopracowni języka niemieckiego.

METODY PRACY Z UCZNIAMI ORAZ METODY OCENY
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- odgrywanie ról i dialogów

Program kółka z języka niemieckiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu praktycznych zadań: prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, testów na rozumienie tekstu czytanego i słuchanego. Uczniowie otrzymują ustną ocenę swojej pracy. Potwierdza ona przyswojenie danej wiedzy lub wskazuje istniejące braki.
TREŚCI NAUCZANIA

Einkäufe
Arbeitswelt
In einer fremnden Stadt
Tier- und Pflanzenwelt
Freizeit für junge Leute
Bildung
Freizeit für junge Leute
Deutschsprachige Länder
Familie
Andere Länder, andere Sitten

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
- Techniki aktywizujące uczniów: praca indywidualna, praca w parach, w grupach, odgrywanie dialogów
- Metoda komunikacyjna
- Metoda audiowizualna
- Praca z przygotowanymi przez prowadzącego pomocami dydaktycznymi.

PRZEWIDZIANE FORMY EWALUACJI
Formą oceny programu pod względem przydatności i atrakcyjności będą:

- dwie ankiety przeprowadzone na początku i końcu roku szkolnego,
- obserwacja,
- wypowiedzi ustne,
- wywiad z rodzicami,
- udział oraz wyniki w szkolnych i międzyszkolnych konkursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.