X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50493
Przesłano:
Dział: Świetlica

Dobre rady na odpady - konspekt zajęć świetlicowych o charakterze ekologicznym

Grupa wiekowa: grupa świetlicowa
Czas: 45 minut (zajęcia umysłowe oraz ruchowe) + zajęcia plastyczne
CELE GŁÓWNE:
•rozwijanie świadomości ekologicznej - dziecko rozumie sens segregacji śmieci oraz wie jak je powtórnie wykorzystać;
•Kształtowanie umiejętności słuchania, obserwowania oraz logicznego myślenia.
CELE OPERACYJNE (dziecko):
•Rozumie znaczenie słów „segregacja” oraz „recykling”;
•rozpoznaje materiał z jakiego wykonany jest odpad;
•rozpoznaje kolory pojemników do segregacji;
•segreguje odpady do właściwych pojemników (makulatura, szkło, plastik, metal);
• uczestniczy w rozmowie na temat ochrony przyrody i środowiska;
•wypowiada się na temat tego, co widzi na obrazku;
•uświadamia sobie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne;
•uczy się szybkiej reakcji na wypowiedziane słowa podczas zabawy ruchowej;
•wykorzystuje powtórnie szkło, plastik i makulaturę tworząc z nich nowe przedmioty.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•Plansze edukacyjne dotyczące segregacji śmieci, recyklingu;
•Układanka – dopasowywanka (odpad – odpowiedni kosz na śmieci);
•Śmieci (makulatura, szkło, plastiki) oraz kolorowe worki do segregacji;
•Pudło ze śmieciami z otworem (papier, szklo, plastik);
•Kredki, papier kolorowy, nożyczki, klej, wstążki, krepina (wszystko to, co może posłużyć do ozdobienia naszych eko – przedmiotów).
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Przywitanie dzieci przez nauczyciela, przypomnienie zasad zachowania podczas zajęć, przedstawienie tematu zajęć oraz ich przebiegu.
2.Rozmowa kierowana, pogadanka w oparciu o plansze edukacyjne dotyczące segregacji odpadów i recyklingu.
3.Nauczyciel stawia przed dziećmi worek pełen różnych odpadów. Dzieci mają za zadanie posortować śmieci do odpowiednich pojemników, wszyscy wspólnie zastanawiają się, jak można powtórnie wykorzystać niektóre z nich.
4.Układanka dopasowywanka – nauczyciel zaprasza do zabawy 5 ochotników, którzy losują plansze z różnymi pojemnikami do segregacji śmieci, rozsypuje na dywanie kartoniki z odpadami. Ta osoba, która pierwsza skompletuje 6 odpadów, które należy wrzucić do wylosowanego kosza wygrywa. Inne dzieci mogą pomagać kolegom.
5.Eko pudło – dzieci nie zaglądając do środka, tylko za pomocą dotyku próbują nazwać przedmiot, który się w nim znajduje. Następnie uczeń mówi, do którego pojemnika należy go wrzucić. Dziecko opowiada, jaki ma pomysł na powtórne wykorzystanie danego odpadu.
6.Zabawa ruchowa Ekologiczne „Morze – Ląd”. Nauczyciel zastępuje słowa „morze” i „ląd” słowami „plastik” i „szkło” oraz dodaje słowo „makulatura”, które oznacza „wskocz na linię”.
Przerwa 10 minut
7.Zajęcia plastyczne – „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”. Chętne dzieci przy wsparciu nauczyciela mogą wykonać nowe przedmioty w ramach recyklingu zgromadzonych odpadów. Prace wezmą udział w świetlicowym konkursie plastycznym o tym samym tytule.
8.Zakończenie zajęć, krótkie podsumowanie tematu przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.