X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5049
Przesłano:

Opinia o przebiegu praktyki studenckiej

................... dn. ... października 200.. r.


Opinia o przebiegu praktyki


Studentka III roku przedmiot Uniwersytetu ................ w ...................... imię i nazwisko

przebywała na ciągłej praktyce pedagogicznej z przedmiot w placówka w terminie od 1 do 30 września 200... r.

Łączna liczba godzin praktyki wynosiła ... godzin.

W czasie praktyki studentka hospitowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyki i prowadziła samodzielnie lekcje w obecności opiekuna.

W ramach praktyki studentka zapoznała się z dokumentami szkoły tj. : Statutem Szkoły ........................., Regulaminem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania , Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym.

Praktykantka została zapoznana z przepisami prawa oświatowego, z wytycznymi prowadzenia pracowni .................. oraz dokumentacją pracy nauczyciela ............, wychowawcy oraz pedagoga szkolnego. Podczas praktyki studentka poznała pracęświetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej.

Prowadzone przez studentkę lekcje obejmowały podstawę programową, były
starannie przemyślane i przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym, konspekty były przygotowane we właściwy sposób, proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami jednostki lekcyjnej zostały zachowane, tempo lekcji właściwe.

Atmosfera zajęć była życzliwa, co sprzyjało otwartości i zaangażowaniu uczniów w proces dydaktyczny. W czasie zajęć praktykantka dostosowywała słownictwo i stopień trudności wypowiedzi do poziomu uczniów oraz umiejętnie reagowała a zaistniałe podczas lekcji sytuacje.
Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.

Ocena ogólna praktyki: bardzo dobra


Opiekun praktyki studenckiej
mgr ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.