X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5031
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zabawy z językiem angielskim

Jestem nauczycielką w Przedszkolu miejskim Nr 112 w Łodzi, w którym od 2005 roku realizowana jest opracowana przeze mnie innowacja „Zabawy z językiem angielskim”. Inspiracją do napisania innowacji była chęć stworzenia wszystkim dzieciom niezależnie
od możliwości finansowych ich rodziców równych szans do rozwijania zdolności i zainteresowań językowych. Chciałam je zainteresować nauką języka angielskiego tworząc podstawy ich sukcesów lingwistycznych podczas lekcji w szkole.
Myślę, że nie tylko dla mnie jest oczywiste, iż nauka języków obcych, w tym najczęściej języka angielskiego, stała się niezbędnym składnikiem edukacji. Dzieci spotykają się z językiem angielskim codziennie. Słyszą go w filmach, telewizji, piosenkach, reklamach. Dziecko, chociaż nie rozpoczęło jeszcze nauki tego języka, zna już wiele słów.
Podczas opracowywania innowacji wzięłam również pod uwagę ogromny potencjał małego dziecka. Psychologowie podkreślają, iż w pierwszych sześciu latach życia dziecko przyswaja ogromne ilości wiadomości, przechowywanych później w jego pamięci.
W tym okresie wchłania informacje najszybciej i bez wysiłku. Dzieci z roku na rok zwalniają tempo przyswajania informacji i z każdym rokiem muszą włożyć więcej pracy, by nauczyć się czegoś nowego. Im wcześniej rozpoczniemy naukę, tym łatwiej i bardziej naturalnie dziecko przyswaja język obcy. Z wiekiem coraz trudniej o entuzjazm i swobodę, spontaniczność posługiwania się językiem. Im wcześniej rozpoczniemy naukę tym większa pewność, że dziecko polubi poznawany język, a co za tym idzie z sukcesem kontynuować będzie jego naukę w szkole.
Innowacja „Zabawy z językiem angielskim” zakłada przekazanie podstaw języka angielskiego w formie zabawowej oraz zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego.
W szczególności:
· zapoznanie dziecka z wybranymi słowami i wyrażeniami w języku angielskim; rozumienie słów i zwrotów wypowiadanych przez inne osoby.
· posługiwanie się przez dziecko słowami i wyrażeniami w języku angielskim
w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji.
· stwarzanie okazji do globalnego odczytywania w języku angielskim wyrazów połączonych z obrazkiem lub z konkretem
Nauka języka integruje się z całością oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i koncentruje wokół następującej tematyki:
1. Poznanie najbliższego otoczenia: mój dom, moje przedszkole, moje miasto.
2. Dziecko, jego wygląd, uczucia, działanie.
3. Zabawy i zabawki.
4. Kolory, kształty, liczby.
5. Przyroda i jej składniki.
6. Święta i uroczystości okolicznościowe.
Realizację innowacji rozpoczęłam we wrześniu 2005 roku. Ponieważ wówczas nie posiadałam jeszcze kwalifikacji językowych – uczęszczałam jedynie na kurs językowy przygotowujący mnie do egzaminu First Certificate in English, zajęcia ze mną prowadziła lektorka języka angielskiego zatrudniona przez szkołę językową współpracującą z moim przedszkolem. Obecnie, po zdaniu egzaminu FCE zajęcia te prowadzę już samodzielnie. Pracę z dziećmi organizuję tak by język polski i angielski wzajemnie się ze sobą przeplatały
i uzupełniały tak by dzieci nabywały umiejętność komunikowania się w obu językach jednocześnie a język angielski traktowały jako swój drugi język. Dzieci poznają nowe słówka, zwroty, piosenki zarówno w trakcie organizowanych przeze mnie sytuacji edukacyjnych jak
i podczas swobodnej zabawy, podczas wizyt w teatrze, bibliotece, czy zoo, podczas spacerów i wycieczek itp.
W swej pracy z dziećmi stosuję metody twórcze, aktywizujące, a język angielski dzieci poznają z wykorzystaniem różnych zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i poprzez ruch. Dzieci mogą wyrażać się w różnych formach ekspresji:
- słownej (np. dwujęzyczne wyliczanki, rymowanki, wiersze, opowiadania, dialogi
w inscenizacjach)
- muzycznej (np. piosenki, improwizacje)
- plastycznej (np. nazywanie wytworów własnych przez dzieci)
- ruchowej (np. zabawy ruchowe, pantomimy, taniec)
- teatralnej (np. drama, inscenizacje)
Udział w zadaniach jest dobrowolny. Dziecko samo decyduje czy podjąć proponowaną działalność czy też skoncentrować się na innej, która bardziej mu w tej chwili odpowiada.
Pracując i bawiąc się z dziećmi wspieram się „Podstawą programową wychowania przedszkolnego” oraz „Programem nauczania języka angielskiego w przedszkolu” autorstwa E. Skiby i A. Wieczorek.
Pracę z dziećmi wzbogacam o karty pracy o różnym stopniu trudności oraz wybrane zadania z podręczników do nauki języka angielskiego (np. „Baloons”, „Toy box”). Wykorzystuję też nagrania z kaset i płyt CD w języku angielskim. Wspólnie z dziećmi stworzyłam słownik obrazkowo – wyrazowy.
Zajęcia prowadzone w ramach innowacji wzbogaciłam o dostosowaną do nauki języka angielskiego metodę Glena Domana, oraz ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej.
Duży udział w realizacji innowacji mają rodzice dzieci. Opracowałam 2 ankiety dla rodziców, o których wypełnienie proszę przed rozpoczęciem realizacji innowacji oraz na koniec każdego roku jej przebiegu. Organizuję również zajęcia otwarte dla rodziców oraz zebrania grupowe. Zachęcam rodziców do pracy z dziećmi w domu dostarczając materiały do ćwiczeń indywidualnych w domu oraz udostępniając książki, kasety i płyty CD z grupowej biblioteczki językowej. Przez cały rok słownictwo, zwroty, piosenki, wiersze wykorzystywane podczas zabaw z dziećmi udostępniane są na stronie internetowej naszego przedszkola.
Pomocne w realizacji innowacji są również: firma „Alphabet”, prowadząca w przedszkolu kurs języka angielskiego dla dzieci, której lektorka prowadziła wraz ze mną zajęcia innowacyjne oraz Biblioteka Rejonowa dla Dzieci i Młodzieży, z której zbiorów książek i materiałów multimedialnych szeroko korzystam.
Ewaluacja osiągnięć dzieci biorących udział w zajęciach znajduje odbicie w zapisie w planach miesięcznych a na zakończenie roku szkolnego przeprowadzam obserwacje dzieci w oparciu o indywidualny arkusz oceny umiejętności dziecka.
Ewaluacją innowacji jest też udział dzieci w Olimpiadzie języka angielskiego organizowanej każdego roku przez Szkołę języka angielskiego „Alphabet” dla wszystkich dzieci uczestniczących w jej zajęciach na terenie całej Łodzi, zajęcia otwarte organizowane
dla rodziców oraz udział w konkursach organizowanych na terenie naszego miasta. Bardzo ważnym sprawdzianem umiejętności dzieci była też zorganizowana przez nasze przedszkole między przedszkolna Olimpiada języka angielskiego.
Zajęcia innowacyjne są bardzo lubiane przez dzieci i doceniane przez rodziców, o czym świadczą wyniki ankiet kierowanych do nich (w ankiecie podsumowującej I etap innowacji rodzice ocenili, że około38 % korzysta z poznanych słówek czynnie).
Podsumowując mogę stwierdzić, że podjęte przeze mnie działania rozbudziły u dzieci zainteresowanie nauką języka angielskiego. W sposób naturalny, bez stresowy i atrakcyjny opanowały one przewidziany zakresem innowacji materiał językowy oraz wykazują gotowość i chęć dalszej nauki języka.
Na podstawie doświadczeń zgromadzonych w wyniku kilkuletniego prowadzenia zajęć w ramach innowacji gorąco zachęcam nauczycieli przedszkoli, którzy znają języki obce do zainteresowania się możliwością włączenia nauki języka obcego do codziennej pracy z dziećmi. W ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu z pewnością znajdziemy sytuacje sprzyjające wprowadzeniu nowego słownictwa czy utrwaleniu słówek już poznanych. Dzieci bardzo chętnie wprowadzają język obcy do swego codziennego życia, adaptują go do własnych potrzeb a w końcu zaczyna on funkcjonować jako drugi, równoległy język, którym w sposób naturalny się posługują. Pomyślmy o ileż łatwiej jest takim dzieciom podjąć naukę języka obcego w szkole podstawowej. Pomóżmy im tego dokonać.

Opracowała:
Magdalena Żytkowska
Przedszkole Miejskie Nr 112
W Łodzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.