X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50283
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Pory roku znamy i ich doświadczamy"

I. Wstęp
Pomysł na innowację pedagogiczną " Pory roku znamy i ich doświadczamy" zrodził się po zakończeniu budowy przedszkolnej altany przeznaczonej do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Będzie to idealne miejsce do realizowania lekcji o charakterze przyrodniczym. Zajęcia edukacyjne dotyczące zmian przyrody w poszczególnych porach roku pozwolą na zaspokajanie dziecięcej ciekawości świata, na odkrywaniu go na nowo. Tematyka comiesięcznych spotkań dostosowana będzie do aktualnie panującej pory roku. Na zajęciach będziemy pracować nad uruchomieniem dziecięcej wyobraźni, ale przede wszystkim ukażemy piękno otaczającej nas przyrody. Lekcje będą miały charakter proekologiczny, dzieci nauczą się dbania o przyrodę, która jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
● zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku oraz ich charakterystykę,
● kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
● połączenie teorii z praktyką,
● rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych oraz sportowych u dzieci.

III. Cele innowacji
Cele główne:
● poszerzenie wiedzy na temat zmieniających się pór roku,
● kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
● rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i sportowych u dzieci,
● podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych oraz pracy z dziećmi na świeżym powietrzu.

Cele szczegółowe:
● aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez jej obserwację,
● kształtowanie postawy proekologicznej u dzieci,
● stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody,
● pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka.

IV. Metody i formy

Metody pracy:
● samodzielne doświadczenia,
● zadania stawiane do wykonania,
● rozmowy, objaśnienia i instrukcje,
● ekspresja ruchowa,
● bezpośredni odbiór piękna zjawisk przyrodniczych,
● oglądanie programów edukacyjnych i filmów przyrodniczych,
● wycieczki.

Formy pracy:
• indywidualna,
• zbiorowa,
• aktywność własna dzieci,
• aktywność zorganizowana przy niewielkim udziale nauczyciela.

V. Korzyści wdrożenia innowacji
Dzieci będą rozwijać zainteresowania przyrodnicze oraz umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, a także będą uczyły się dbania o środowisko.

VI. Założenia innowacji
Program innowacji zawiera treści zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, które wynikają z realizacji zadań przedszkola zawartych w tejże podstawie. Harmonogram działań innowacyjnych zawiera propozycje działań przyrodniczych .Przebieg zajęć innowacyjnych będzie uwzględniał możliwości rozwojowe dzieci oraz dostosowany będzie do ich wieku.

Termin Działania
Październik ● "Kolory jesieni"- obserwacje przyrodnicze najbliższej okolicy, tworzenie pracy plastycznej z darów jesieni
Listopad ● "Owocowy zawrót głowy"- piesza wycieczka do pobliskiego warzywniaka w celu zakupu jesiennych owoców, robienie sałatki owocowej
Grudzień ● "Fabryka śniegu"- tworzenie sztucznego śniegu, doświadczenie sensoryczne
Styczeń ● " Bałwankowy taniec"- zajęcia taneczno- ruchowe
Luty ● " Wiosno, gdzie jesteś? "- spacer w okolicy przedszkola w celu poszukiwania pierwszych oznak wiosny, oglądanie filmów edukacyjnych o przedwiośniu
Marzec ● " Ekologiczna suknia pani wiosny"- wykonanie stroju ekologicznego
Kwiecień ● " Dzień Ziemi"- rozmowy o ekologii
Maj ● " Zabierzmy lato na wycieczkę"

VII. Ewaluacja
W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej przeprowadzimy obserwację pracy dzieci, a także zasięgniemy opinii dyrektora placówki. Dzięki temu uzyskamy możliwość wyciągnięcia wniosków oraz zaplanowania pracy lub jej modyfikacji
.

VIII. Zakładane efekty, korzyści wprowadzenia innowacji

Dziecko:
● dostrzeże cykliczność pór roku oraz ich cechy charakterystyczne,
● rozwinie zainteresowania przyrodnicze oraz umiejętności obserwowania różnych zjawisk przyrodniczych,
● rozbudzi w sobie potrzeby kontaktu z przyrodą,
● ukształtuje swoją postawę proekologiczną,
● rozwinie swoje zdolności plastyczne, muzyczne i fizyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.