X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50281
Przesłano:
Dział: Świetlica

Dokarmiamy zwierzęta. Konspekt zajęć świetlicowych

Temat: Dokarmiamy zwierzęta
Cele główne:
1) Zapoznanie z gatunkami zwierząt, które wymagają dokarmiania zimą;
2) Zapoznanie z gatunkami ptaków pozostających w Polsce na zimę;
3) Ukazanie konieczności dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
Cele szczegółowe:
Uczeń:
1) rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
2) umie wymienić gatunki ptaków, występujące w Polsce zimą;
3) umie podać sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt;
4) wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do realizacji zadań;
5) potrafi zgodnie współpracować w grupie;
Metody:
• wykład,
• pogadanka,
• praktyczno – zadaniowa.
Formy:
• indywidualna,
• grupowa.
Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające ptaki zimujące w Polsce, emblematy sarenek i ptaszków, ilustracja karmnika i paśnika, sylwetki zwierząt i ptaków, emblematy z obrazkami pokarmów dla zwierząt i ptaków.
Przebieg zajęć:
1. Faza wstępna:
• Przywitanie z dziećmi, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach.
• Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.
2.Faza główna:
• Pogadanka na temat życia zwierząt w czasie zimy. Omówienie jakim zwierzętom i w jaki sposób można pomóc.
• Obejrzenie ilustracji ptaków zimujących w Polsce.
• Wyjaśnienie czym można karmić zwierzęta i ptaki.
• Zabawa ruchowa ,,Sarenki i ptaszki” dzieci losują emblematy sarenek i ptaszków, w sali zawieszany jest ilustracja karmnika i paśnika, dzieci poruszają się po sali do rytmu, na przerwę w muzyce sarny idą do paśnika, a ptaszki do karmnika (powtarzamy dwa trzy razy wymieniając się emblematami)
• Zabawa dydaktyczna ,, Co dla ptaków co dla zwierząt”- segregowanie pożywienia. Dzieci w grupach mają za zadanie przyporządkować sylwetki zwierząt i ptaków do odpowiedniego pokarmu:
sikorka – słonina,
gil – jarzębina
wróbel – ziarno
sarna – siano, sól do lizania
zając- marchew
dzik – kasztany, żołędzie
• Praca plastyczna: Wyklejanie plasteliną, watą i siankiem konturów paśnika i sarenki.
3. Faza końcowa:
• Podsumowanie zajęć
• Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.