X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50058
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy"

Szkoła Podstawowa im. x.x.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Nazwa konkursu: Konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”.

Organizatorem konkursu są:
xxxxx xxxxxxxxxx- nauczyciel edukacji przedszkolnej,
xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – nauczyciel plastyki

I. Celem konkursu jest: - rozbudzanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci, - rozwijanie wśród młodych twórców zainteresowania poezją Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
- wyrażanie wartości poetyckich poprzez różnorodne formy
plastyczne,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy
z zakresu różnorodnych technik plastycznych
II. Regulamin konkursu:

- Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas I – III z terenu gminy xxxxxxxxxxx.
- Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną w formacie (A4 lub A3) i w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanie, wydzieranie etc.
- Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę (zał. nr 1)) z danymi, zawierającymi: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres szkoły kierującej pracę na konkurs, imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz tytuł utworu poetyckiego, który był inspiracją pracy plastycznej - przyklejony na odwrocie
- Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zał. nr 2),

- Prace należy dostarczyć do dnia 10 marca (piątek) 2023r.
do pani xxxxx xxxxxxxxxxxx lub do bibliotece szkolnej.
- Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 marca
( środa ) 2023r. o godz.10.00.

III. Prace ocenia Komisja Konkursowa
Kryteria oceny prac w konkursie plastycznym:
– zgodność z tematyką konkursu,
– oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia
(technika wykonania),
– ogólne wrażenie estetyczne,
- decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,

- Laureatom konkursu zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych oraz dyplomy, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

- Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród
telefonicznie, informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona
na stronie internetowej szkoły: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na
stronie szkoły dostępny będzie do pobrania załącznik nr 1
(metryczka) i załącznik nr 2 (oświadczenie rodziców) do
regulaminu konkursu plastycznego.

- Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w xxxxxxxxxxxxx.

- Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego xxxxxxxxx – pani xxxxx xxxxxxxxxx lub xxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.