X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50038
Przesłano:

Opinia do PPP o uczniu z trudnościami w uczeniu się, kl. VI

Miejscowość, data

Opinia o uczniu

............... jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w .......................
Uczeń wymaga zindywidualizowanego podejścia przy wielu aktywnościach podejmowanych przez niego na lekcji, m.in. polegającego na tłumaczeniu mu poleceń do ćwiczeń czy też znacznej pomocy przy ich rozwiązywaniu, bardzo duże problemy występują także podczas zadań wytwórczych. Z uwagi na stosunkowo niski poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania i rozumowania matematycznego, chłopiec nie jest do końca samodzielny na żadnej lekcji, zaś nabycie wielu umiejętności, bądź też określonej wiedzy, mimo jego chęci, pracy w szkole i w domu, zdaje się pozostawać poza zasięgiem ucznia. Dotyczy to m.in. opanowania w adekwatnym do wieku stopniu treści programowych m.in. z języka angielskiego, przyrody, matematyki.
U .................... można zaobserwować znaczny deficyt koncentracji uwagi. W czasie lekcji szybko się rozprasza, cechuje go duża męczliwość, szybko się zniechęca do postawionego przed nim zadania. Trudności sprawia mu zapamiętywanie oraz utrwalanie
w pamięci nawet wielokrotnie powtarzanych nowych informacji, myślenie logiczne i symboliczne. Spostrzeganie wzrokowe jest na wyższym poziomie niż słuchowe. Chłopiec wykazuje także trudności w zakresie wnioskowania, argumentowania, uogólniania, słabo rozwinięte są też umiejętności narracyjne.
Uczeń czyta w dobrym tempie, na niskim poziomie pozostaje jednak rozumienie treści czytanej oraz selekcjonowanie informacji w tekście zawartych. Pisze szybko, niezbyt starannie, ale czytelnie. Podczas pisania ze słuchu popełnia liczne błędy gramatyczne. Chłopiec ma trudności w rozumowaniu matematycznym. Mimo wielokrotnego tłumaczenia danych partii materiału i prób utrwalania wiedzy w domu, uczeń wyraźnie nie jest w stanie zrozumieć niektórych zagadnień.
................ ma wyraźne problemy w nabywaniu umiejętności szkolnych, co w znacznym stopniu przekłada się na niski poziom opanowania treści programowych.
Średnia ocen ucznia - ............. Ocena dopuszczająca z ............., dostateczne – ...................., ...............oceny z przedmiotów artystycznych. Ocena ........... z zajęć komputerowych, ............ z wychowania fizycznego.
Uczeń jest otwarty, pogodny, nawiązuje prawidłowe relacje z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz rówieśnikami, choć zdarzały się sytuacje, w których był odrzucany ze względu na wyraźnie odbiegające od pozostałych uczniów wyniki w nauce. Bardzo lubi przebywać w grupie, ma wyraźną potrzebę bycia akceptowanym.
W kontekście dużej wrażliwości ucznia, szczególną uwagę powinno zwracać się na ochronę jego sfery emocjonalnej, podnoszenie samooceny. Nie jest to jednak niestety do końca możliwe w sytuacji, gdy wymagania wobec niego muszą być w zasadzie takie same jak co do reszty klasy, zaś jego możliwości poznawcze wyraźnie odbiegają od pozostałych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.