X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4982
Przesłano:

Scenariusz katechezy - klasa V: Zmartwychwstały przywraca utracone życie

Cel główny: Ukazanie, że w sakramencie chrztu świętego zmartwychwstały Chrystus obdarowuje nas życiem Bożym, które utraciliśmy przez grzech. Zachęcenie do nieustannego pielęgnowania w sobie daru
życia Bożego.

Cel operacyjny:
- uczeń wie, że to Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie przywrócił ludziom utracone życie Boże,
- uczeń zna kolejność sakramentów świętych i ich symbole
- uczeń zna kolejność czynności podczas chrztu świętego i ich znaczenie
- uczeń wie, jak nagłej potrzebie udzielić sakramentu chrztu św.
- uczeń wie, jak rozwijać w sobie dar życia Bożego

Metody aktywizujące: opowiadanie, pogadanka, analiza tekstu, rozsypanka,

Środki dydaktyczne: Pismo św., ilustracje przedstawiające chrzest Jezusa, chrzest dziecka, magnesy, świeca, woda święcona, alba, szatka, kolorowe kartki, koperty z zadaniem dla ucznia, ziarna zboża.

PRZEBIEG KATECHEZY

1.Czynności wstępne
- Modlitwa.
- Sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.

2.Punkt wyjścia
- Pogadanka na temat „Biura rzeczy znalezionych”. Nawiązanie do osobistych doświadczeń uczniów związanych z zgubieniem cennej rzeczy.
- Opowiadanie „Przyjaciółki” (napisałam je szukając punktu wyjścia do tematu tej katechezy )

Ania i Małgosia był najlepszymi przyjaciółkami. Znały się od pierwszej klasy. Siedziały w jednej ławce, bawiły się razem na przerwach. Często też odwiedzały się w domu. Wszyscy w klasie mówili o nich „papużki nierozłączki”.
W piątej klasie na początku roku szkolnego przyszła do ich klasy nowa koleżanka Basia. Basia nikogo nie znała w klasie, pani wychowawczyni poprosiła Anię i Małgosię, aby zaopiekowały się nową koleżanką. Dziewczynki chętnie spełniły prośbę pani. Basia bardzo szybko zaaklimatyzowała się w nowej szkole. Dzieci z klasy polubiły nową koleżankę, Basia był miła, koleżeńska, chętnie pomagała innym. Jedyną osoba w klasie, która nie lubiła Basi była Ania. Od chwili, kiedy pani poprosiła ją i jej przyjaciółkę Małgosię o opiekę nad Basią, Ania co raz częściej była zazdrosna o swoją przyjaciółkę. Małgosia, która mieszkała na tym samym osiedlu, co Basia, często bawiła się z nią po lekcjach, razem też wracały ze szkoły. Małgosia zauważyła, że Ania co raz bardziej odsuwa się od niej, nie odpowiada na jej sms, nie ma dla niej czasu, nie chce z nią siedzieć w jednej ławce. Małgosia zakłopotana tym zachowaniem po lekcjach postanowiła porozmawiać z przyjaciółką.
- Aniu, dlaczego tak się zachowujesz? Czy ja coś ci złego zrobiłam?
- Nie podoba mi się, że ciągle kreci się koło ciebie ta nowa Baśka, kiedyś miałaś czas tylko dla mnie, nie podoba mi się to wybieraj albo ona albo ja.
Ania nie ukrywała, przed przyjaciółką, że nie lubi Basi i jest o nią zazdrosna. Małgosia wielokrotnie próbowała rozmawiać z Anią, bardzo chciała, aby było jak dawniej, tęskniła za wspólnymi zabawami. Tłumaczyła, że chciała pomóc Basi w nowej szkole, aby ta nie czuła się samotna, że razem mogą się przyjaźnić. Ania, nie chciała z kimkolwiek dzielić się swoją przyjaciółką. Przyjaźń, która trwał 5 lat przez zazdrość została zerwana.

Analiza opowiadania:Co łączyło Anię i Małgosię? Kto dołączył do ich klasy? Dlaczego Ania była zazdrosna? Dlaczego przyjaźń między dziewczynkami została zerwana?
- Rozmowa o grzechu pierworodnym.

Puenta: Spośród wielu rzeczy, które człowiek w życiu traci, jest jedna najważniejsza: życie z Bogiem. Sami nie jesteśmy w stanie go odzyskać.

3.Przekaz treści
Aktywizacja: Rozsypanka
Uczniowie otrzymują koperty i kolorowe kartki. Mają za zadanie ułożyć w odpowiedniej kolejności poszczególne sakramenty i dostosować do nich symbole
Aktywizacja: Analiza tekstu ( Mk 16,16a) ( Rz 6, 3-5)
Przez co człowiek utracił życie Boże? Z kim jednoczy nas sakrament chrztu świętego? Co otrzymujemy na chrzcie świętym? Święty Paweł uczy nas, że chrzest jest czymś w rodzaju śmierci prowadzącej do nowego życia. Jest to nasz śmierć dla grzechu. Kto przyjmuje chrzest „umiera z Chrystusem” i rodzi się na nowo. Są to duchowe narodziny. Jezus przywraca ludziom życie, które utracili i którego sami nie mogliby nigdy odzyskać.
Omówienie obrzędu sakramentu chrztu świętego:
- Znaczenie chrztu św., symbolika, szafarze chrztu św.

4.Interioryzacja
Każdy z nas w sakramencie chrztu świętego otrzymał dar życia Bożego. Ten, kto pragnie mieć w sobie życie Boże musi trwać w łączności z Jezusem, dochowywać mu wierności przez zrywanie ze złem i grzechem.
Rachunek sumienia:
Zastanów się: Czy troszczysz się o rozwijanie w sobie życia Bożego? Jak często przystępujesz do sakramentu Pokuty i Eucharystii? Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi i komunii świętej? Czy inni patrząc na ciebie, na twoje postępowanie
widzą w tobie prawdziwego ucznia Jezusa? Czy starasz się postępować zgodnie z nauką Jezusa? Jaki jesteś dla swoich rodziców, kolegów, koleżanek, nauczycieli? Za wszystkie nasze złe uczynki, za złe postępowanie, za to, że nie zawsze pamiętamy, że mamy w sobie życie Boże, przepraszamy Cię Panie Jezu?
Modlitwa : Akt żalu

5.Podsumowanie materiału
- Kiedy człowiek zerwał przyjaźń z Bogiem?
- Kto pojednał ludzi z Bogiem?
- Co otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego?
- Co to jest chrzest święty?
- Kto może go udzielać?
6.Zapis do zeszytu

Temat: Zmartwychwstały przywraca utracone życie.

Uzupełnij tekst:

1.Człowiek przez .............. utracił ............. .............................
2.Pan Jezus pojednał nas z ................. i w sakramencie................
..................... dał nam .................. ..........................
3. Chrzest jest ...................... sakramentem, włącza nas do wspólnoty ................. i czyni .................... ..................
4.Chrzcić może.................a w nagłej potrzebie .....................

(grzech, życie Boże, Bogiem, chrztu świętego, łaskę uświęcającą, pierwszym, Kościoła, dziećmi Bożymi, kapłan, każdy człowiek)

7.Zadanie domowe.
Napisz, do czego zobowiązuje cię sakrament chrztu świętego?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.