X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49805
Przesłano:

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej "Palcem po mapie - podróżujemy po regionach Polski"

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej „Palcem po mapie – podróżujemy po regionach Polski”
Temat: Z wizytą na Kujawach.
klasa: II

Cel ogólny:
• Poznanie cech charakterystycznych regionu Polski – Kujawy
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się
• Doskonalenie umiejętności pisania
• Doskonalenie umiejętności czytania
• Poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody
• Integracja zespołu klasowego
Cele operacyjne:
Uczeń:
• potrafi odkodować zakodowane hasło
• wskazuje na mapie region - Kujawy
• słucha uważnie legendy
• układa plan wydarzeń do wysłuchanej legendy
• odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu
• formułuje wniosek do wysłuchanej legendy
• rozpoznaje tradycyjny strój kujawski
• układa z rozsypanek nazwy miast
• wskazuje na mapie Ciechocinek, Włocławek, Inowrocław, Kruszwicę
• układa obrazki z rozciętych elementów
• formułuje wniosek do przeprowadzonego doświadczenia
• zna różne rodzaje soli
• wie, do czego człowiek wykorzystuje sól
• potrafi wyjaśnić, dlaczego sól była nazywana białym złotem
• wykonuje pracę plastyczną – malowanie solą
Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca w parach
• praca w grupie
• aktywność z całą klasą
Metody pracy:
• metoda podająca
• metoda ćwiczeń praktycznych
• metody aktywne: uszeregowanie promyczkowe, burza mózgów, doświadczenie
• metoda programowa
Środki dydaktyczne:
• kod
• mapa Polski
• prezentacja multimedialna
• rozsypanka sylabowa z nazwami miast
• rozcięte zdjęcia miast
• nitka z kryształkami soli
• różne rodzaje soli
• karton z szablonem wazonu, klej, kolorowa sól, nożyczki
Przebieg zajęć
1. Odkodowanie zakodowanego hasła – tematu zajęć (Kujawy).

2. Nauczyciel wskazuje na mapie Kujawy i zdaje pytanie dotyczące koloru zielonego na mapie.

3. Słuchanie legendy o Popielu.

4. Układanie w parach planu wydarzeń do legendy o Popielu.
Okrutne rządy Popiela
Plan otrucia stryjów
Tragiczna uczta
Pojawienie się myszy na zamku
Ucieczka na wyspę
Śmierć Popiela i Gerdy

5. Rozmowa sterowana na temat treści legendy. Formułowanie wniosku po omówieniu legendy.
- Czy książę Popiel był dobrym władcą?
- Dlaczego książę otruł swoich stryjów?
- Dlaczego stryjowie wypili truciznę?
- Dlaczego księcia Popiela dopadła kara?
- Jaka była to kara?

6. O którym stroju myślę?
Uczniowie oglądają kilka strojów ludowych. Nauczyciel opisuje strój kujawski bez wskazywania go. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, o którym stroju mówi nauczyciel.

7. Jak dobrze zapamiętałeś?
Dobieranie podpisów do elementów stroju kujawskiego.

8. Układanie z rozsypanek sylabowych nazw miast: Ciechocinek, Włocławek, Inowrocław. Oglądanie zdjęć miast. Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat tych miast. Wskazywanie i zaznaczanie na mapie tych miast.

9. Które to miasto?
Układanie puzzli przedstawiających miejsca charakterystyczne dla danego miasta.

10. Nawiązanie do przeprowadzonego kilkanaście dni wcześniej doświadczenia z hodowlą kryształów soli. Wyciągnięcie wniosków z doświadczenia. Formułowanie wniosku że w miejscu, gdzie aktualnie znajdują się pokłady soli, kiedyś było morze. Kujawy leżą na terenach, gdzie znajdują się duże pokłady soli i liczne kopalnie soli.

11. Prezentacja różnych rodzajów soli: spożywczej, kamiennej itp.

12. Uszeregowanie promyczkowe – Do czego dziś wykorzystujemy sól? (do gotowania, do inhalacji, do odladzania itp.)

13. Burza mózgów – Dlaczego dawniej na sól mówiono „białe złoto”?

14. Quiz podsumowujący. Nauczyciel czyta pytania, jeśli uczniowie uważają, że zdanie jest prawdziwe podnoszą zielony mazak, a jeśli fałszywe czerwony.

Kruszwica leży nad jeziorem Gopło.
Popiela zjadły sępy.
W Ciechocinku znajdują się liczne sanatoria.
Iskrzoki to nazwa butów.
Duże pokłady soli świadczą o, że w tym miejscy była przed wieloma laty dżungla.
Sól spowalnia psucie się mięsa.
Sól była nazywana białym złotem.
Włocławek leży nad Wisłą.
Wicek to nazwa wazonu.
Fajanse produkowane są w Ciechocinku.
O Inowrocławiu mówi się, że leży na pokładach srebra.

15. Praca plastyczna – malowanie solą papierowego wazonu.

16. Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.