X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49730
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opracowanie - schemat i notatki do lekcji dot. czasu Perfekt, 3 formy podstawowe, czasowniki regularne

der 6.; 8. Dezember 2022 Stunde 33-34
Thema: Vor und auf der Party – czas przeszły PERFEKT.

CELE:*potrafię utworzyć imiesłowy czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych; *poznaję formy czasowników nieregularnych; *umiem powiedzieć, co robiłem/am na przyjęciu w czasie Perfekt
1. Viele Freunde besuchen das Geburtstagskind.->cz. ter.
2. Viele Freunde haben das Geburtstagskind besucht.->cz.Perfekt

*einladen – zapraszać-> die Einladung – zaproszenie
(2. du lädst ... ein; 3. er/sie/es lädt ... ein)
Ich lade dich herzlich zu meinem Geburtstag ein.

Drei Verbsformen (I-II-III)- trzy formy podstawowe czasownika
I II=1 i 3 os. L.poj. III
I lernen(uczyć się) – II lern+te - III ge+lern+t (+haben)
wischen - wisch+te – ge+wisch+t (+haben)
malen - malte - gemalt (+h.)
I. Er malt ein Bild./ cz. ter./ Präsens
II. Er malte ein Bild./ cz. przeszły prosty/ Präteritum
III. Er hat ein Bild gemalt./ cz. przeszły złożony/ Perfekt

Er will/kann/muss/wird ein Bild malen.
Perfekt = haben/sein + PP /(Partizip Perfekt)-imiesłów bierny czasownika

I - lernen II- lern + te III- ge + lern + t (+ haben)
I f.p. II f.p. III f.p.
1. ich lerne lernte- habe ... gelernt
2. du lernst lerntes hast ... gelernt
3.er/sie/es lernt lernte- hat ... gelernt
1. wir lernen lernten haben... gelernt
2. ihr lernt lerntet habt ... gelernt
3. sie/Sie lernen lernten haben ... gelernt
I. Ich lerne erst kurz vor dem Test. – Präsens/cz. teraźniejszy
II.Ich lernte erst kurz vor dem Test. – Präteritum/cz. przeszły prosty
III.Ich habe erst kurz vor dem Test gelernt.- Perfekt/cz. przeszły złożony

*Czasowniki zakończone na -ieren, np. spazieren nie
otrzymują przedrostka ge- w 3 f. podst.
-I-musizieren – II- musizierte - III-gemusiziert (+h)
*Czasowniki regularne zakończone w temacie na spółgłoski: -t, -d –tm, -ffn, –chn, np.: warten, baden, öffnen, atmen, zeichnen - otrzymują dodatkowo w końcówce „e“ (-dla ułatwienia wymowy).

I-öffnen – II-öffnete - III- geöffnet (+h)
*Czasowniki rozdzielnie złożone/PRZEDROSTKI: ab-,an-,aus-,ein-,hin-,her-,fern-, mit-, spazieren-, vor-,weg-,zu-,zurück-, .........

I-einkaufen - II-kaufte... ein – III-eingekauft (+h)
*I-einfahren –II fuhr...ein - III eingefahren (+sein)

*Czasowniki nierozdzielnie złożone-rozpoznajemy je po 8 niżej podanych przedrostkach:
(8- be-; ge-; er-; ver-; zer-; ent-; emp-; miss-)nie otrzymują one w 3f.podst. przedrostka ge-

verkaufen - verkaufte - verkauft (+h)
I II III
warten - wartete - gewartet(+h)
https://wordwall.net/pl/resource/26610823/perfekt-czasowniki-regularne
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Perfekt/Perfekt_dv1879840qt
Ha: Przeanalizuj i naucz się wg ww. schematu tworzenia zdań w 3 czasach: z użyciem czasowników regularnych, w tym: *zakończonych na wymienione spółgłoski i gr. spółgłoskowe; *zak. na ...(–ieren) oraz *rozdzielnie i *nierozdzielnie złożonych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.