X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49683
Przesłano:

Opinia nauczyciela wychowawcy o dziecku w wieku przedszkolnym kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

.....................................
Data ..............................
Pieczęć przedszkola

Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym
kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Imiona rodziców

W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju (imię dziecka) zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w (nazwa miejscowości) celem zdiagnozowania dziecka.
Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka po jego 22 – dniowym pobycie w przedszkolu.
Środowisko rodzinne
Rodzice (imię dziecka) to młodzi ludzie, którzy bardzo dbają o swojego syna. (imię dziecka) jest dzieckiem zadbanym. Do przedszkola przyprowadza go matka, a odbierają go niejednokrotnie oboje rodzice. Wita ich z uśmiechem i przytulaniem. Rodzice (szczególnie matka) na bieżąco kontaktują się z nauczycielem w sprawach związanych z dzieckiem. Dostosowują się do wskazówek nauczyciela. Zauważa się, że dobro dziecka jest u nich na pierwszym miejscu. Na podstawie danych przekazanych przez matkę chłopca wiadomo, że u (imię dziecka) stwierdzono oczopląs. Jest objęty indywidualnym programem wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapią SI. Ponadto jest pod opieką poradni neurologicznej, ortopedycznej, okulistycznej i rehabilitacyjnej.
Charakterystyka dziecka
Od (data) (imię dziecka) uczęszcza do (nazwa przedszkola). Od początku dziecko zostało objęte szczególną troską i serdecznością. Okazywano mu zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia. Chwalono przy każdej nadarzającej się sytuacji. Adaptacja (imię dziecka) do przedszkola w pierwszych dniach przebiegła bardzo pomyślnie. Chłopiec po krótkim pożegnaniu z rodzicami wchodził do sali i zaczynał zabawę – najczęściej bezpośrednio po przyjściu bawił się klockami. Zdarzało się jednak, że zaczynał płakać i wykazywać niepokój w momencie gdy inne dziecko głośno płakało. Szybko się uspokajał po wyjaśnieniu, że jest bezpieczny i nic mu nie grozi. Podczas głośnego płaczu innych dzieci zasłaniał sobie uszy.
(imię dziecka) bawi się sam. Kiedy inne dziecko z grupy zaczyna szukać z nim kontaktu w zabawie, on wyraźnie tego unika. Na przedszkolnym placu zabaw bardzo dużo biega (jest w ciągłym ruchu), jednak również nie nawiązuje zabawy z innymi dziećmi pomimo ich inicjatywy. Potrzebę bycia w ciągłym ruchu zauważa się również w momentach jego zdenerwowania.
(imię dziecka) wykazuje zainteresowanie prowadzonymi zajęciami – chętnie w nich uczestniczy. Prawidłowo odpowiada na pytania nauczycielki wyprzedzając przy tym inne dzieci. Podczas nauki wiersza na pamięć głośno i chętnie powtarza usłyszany tekst. Równie chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych (zauważa się, że głośna muzyka w takich sytuacjach nie stanowi dla niego problemu – nie występuje odruch zasłaniania uszu). Głośno śpiewa i stara się naśladować ruchy nauczycielki z różnym skutkiem. Zauważa się bowiem zaburzoną motorykę dużą.
Podczas bardziej precyzyjnych działań zauważa się osłabioną motorykę małą. Trudności sprawia mu zwłaszcza rysowanie – występuje zbyt słaby nacisk na narzędzie rysowania oraz nieprawidłowy chwyt pisarski. Ponadto uwaga (imię dziecka) bardzo łatwo ulega rozproszeniu. Zaprzestaje wówczas wykonywania zadania, które podejmuje dopiero po upomnieniu przez nauczyciela. Podobnie sytuacja wygląda podczas spożywania posiłków. Niemal każdą porcję (imię dziecka) spożywa po słownym napomnieniu przez nauczycielkę.
Ponadto dotychczasowa obserwacja wykazała, iż (imię dziecka): rozpoznaje i nazywa kolory, składa obrazek z czterech części, układa historyjkę obrazkową złożoną z czterech części, dobiera przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem (farbki – pędzel, drzewo – liść itp.), odnajduje różnice w obrazkach, przelicza w zakresie dziesięciu.

........................................ ........................................
Czytelny podpis nauczyciela Pieczątka i podpis dyrektora
wypełniającego opinię

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.