X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49677
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Konkursu Plastycznego "Portret Świętego Mikołaja"

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„ Portret Świętego Mikołaja”

Szkoła Podstawowa im C. K. Norwida w Trzeszczanach

Organizatorem konkursu są:
Aneta Ziółkowska - nauczyciel edukacji przedszkolnej.
Dorota Martyniuk - Skrzypczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

1.Celem konkursu jest:
- podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
- rozwijanie umiejętności manualnych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- rozbudzanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci,
- doskonalenie warsztatu plastycznego,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnorodnych technik plastycznych,
- prezentacja możliwości twórczych dzieci

2. Regulamin konkursu:
- konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III z terenu naszej gminy, tj. dzieci w wieku 5- 9 lat,
- uczestnicy konkursu wykonają jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej.
- do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę (zał. nr 1) z danymi zawierającymi: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres szkoły kierującej pracę na konkurs, telefon szkoły kierującej pracę, imię i nazwisko opiekuna plastycznego,
- do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zał.2).
- prace należy dostarczyć do dnia 02.12.2022 r. do oddziału przedszkolnego lub biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Trzeszczanach,
- prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę,
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2022 r,
- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
- laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie, informacja o zwycięzcach i zostanie podana również na stronie szkoły https:/sptrzeszczany.edu.pl/,
- laureatom konkursu zostanie przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych oraz dyplomy,
- prace nagrodzone zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach,
- prace można odebrać w dniach 2 - 13 stycznia 2023r. Po tym terminie przechodzą na własność szkoły.

3. Prace ocenia Komisja Konkursowa:

Kryteria oceny prac w konkursie plastycznym:

– zgodność z tematyką konkursu,
– oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia (technika wykonania),
– ogólne wrażenie estetyczne,

Dodatkowe informacje związane z konkursem
można uzyskać pod numerem telefonu ************ lub **********

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1 i 2 należy wypełnić czytelnie i przykleić na odwrocie pracy

Załącznik nr 1

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek (klasa)

Nazwa i adres szkoły kierującej pracę na konkurs

Telefon szkoły kierującej pracę na konkurs

Imię i nazwisko opiekuna ucznia

Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
ucznia biorącego udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................
ucznia klasy ........... w konkursie plastycznym „ Portret Świętego Mikołaja”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2002r. poz. 926 z późn. zm.).

Potwierdzam przystąpienie do konkursu „Portret Świętego Mikołaja” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Trzeszczanach. Informuję, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.