X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4943
Przesłano:

Suszenie drewna w suszarniach - scenariusz lekcji

Cele lekcji:
- kształcenie współpracy
- umiejętności czytania ze zrozumieniem
- poprawne posługiwanie się terminologią zawodową,
- umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,

I. Cele operacyjne:
- uczeń wie
- na czym polega suszenie drewna
- jakie rozróżniamy rodzaje suszarni

-uczeń rozumie:
-czytany tekst
- znaczenie poszczególnych etapów suszenia

-uczeń umie:
- wydobyć z tekstu informacje w formie opisów i rysunków
- odróżnić poszczególne rodzaje suszarni
- przedstawić proces suszenia drewna

- uczeń opisuje:
- budowę poszczególnych suszarni i parametry suszenia

II. Metody nauczania:
- wykład z demonstracją foliogramów, pokaz
- praca z tekstem / grupowa, indywidualna/
- analiza foliogramów, dyskusja

III. Środki dydaktyczne:
- tablica, kreda
- foliogramy, schematy, katalogi
- karty pracy z zadaniami

IV. Przebieg pracy:

1. Czynności organizacyjne:
-sprawdzenie obecności, gotowości uczniów do zajęć oraz zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2. Kontrola wiadomości:
Sprawdzenie stopnia zapamiętania wiedzy z poprzednich lekcji.
3. Wprowadzenie do tematu:
Przedstawienie tematu lekcji oraz jej celów. Nauczyciel ogólnie omawia rolę suszenia drewna oraz kryteria podziału suszarni.
4. Realizacja tematu:
Nauczyciel na podstawie schematu przedstawia poszczególne suszarnie do drewna. Podaje różnice w budowie oraz parametry suszenia. Uczniowie obserwując materiały analizują i interpretują poszczególne etapy suszenia drewna . Praca w grupach; czytanie i wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania. /karty pracy/ Wykorzystując te odpowiedzi nauczyciel ewentualnie je uzupełnia i poleca uczniom sporządzenie notatki oraz szkic suszarni do drewna z zaznaczeniem na nim poszczególnych elementów budowy. Praca samodzielna- diagram, rebus.
Nauczyciel zadaje pytania uczniowie podnoszą odpowiednie kartki. /zabawa prawda- fałsz.
5. Podsumowanie tematu:
Za pomocą pytań kontrolnych nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tematu:
- Podaj cel suszenia drewna?
- Jakie elementy wyróżniamy w suszarni?
- Wymień metody suszenia drewna.
Podanie zadania domowego:
Omówiony na lekcji temat nauczyciel poleca nauczyć się.
Karta samooceny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.