X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49296
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu literackiego "Różni, a równo ważni"

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa XXX w Poznaniu

Cele konkursu:
1.Kształtowanie pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności.
2.Rozwijanie wrażliwości literackiej, inwencji twórczej i kreatywności.
3.Odkrywanie talentów i stworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.
4.Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
5.Zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
1.Konkurs polega na napisaniu wiersza, wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach.
2.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, zawierającą treści promujące postawy tolerancyjne wobec osób niepełnosprawnych.
3.Wiersz powinien zawierać trzy zwrotki czterowersowe, napisane odręcznie.
4.Format pracy A4.
5.Każdy zgłoszony na konkurs wiersz, należy zaopatrzyć w kartę informacyjną przyklejoną na odwrocie pracy zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
1.Umiejętność nawiązania do treści związanych z niepełnosprawnością.
2.Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz zgodność w zakresie tematu.
3.Walory literackie.
4.Poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna.

Termin konkursu:
Prace w kopercie należy oddawać w dniach od 5 maja do 16 maja br. w portierni z dopiskiem konkurs literacki
,,RÓŻNI, A RÓWNO WAŻNI’’.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 19 maja br. na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,KONKURSY’’ oraz w dzienniku elektronicznym Librus ,,OGŁOSZENIA’’.

Uwagi końcowe:
1.Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację pracy konkursowej uczestnika (na stronie internetowej szkoły), jego wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji konkursu.
2.Oddanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zachowania prac konkursowych.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Podpis koordynatora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.