X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49099
Przesłano:
Dział: Języki obce

Listening - ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Unit 7 - Zakupy i usługi. Konspekt zajęć języka angielskiego

Konspekt lekcji
Nauczyciel :
Klasa : 8 e SP
Data : 22. 01. 2021 r.
Przedmiot : Język Angielski
Temat : Listening - ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (Unit 7 - Zakupy i usługi).
Cele lekcji :
- uczeń rozumie wypowiedź ustną: określa intencję nadawcy wypowiedzi, kontekst wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje,
- uczeń przetwarza wypowiedź: przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach audiowizualnych oraz informacje sformułowane w języku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada świadomość językową
- uczeń ćwiczy znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz fonetycznych)
- uczeń ćwiczy umiejętność dokonywania swojej autokorekty (sprawdzanie i poprawa własnych błędów)
Metody pracy:
• podająca
• programowa
• praktyczna

Formy pracy : indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: podręcznik Repetytorium ósmoklasisty (wyd. Macmillan), nagrania mp3, Internet (platforma Teams), komputer (TIK)
Realizacja podstawy programowej :
• I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
I.5)
życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),

I.6)
żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne),

I.7)
zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług),

I.8)
podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie),

I.12)
nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych),

• II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

II.2)
określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi,
II.3)
określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi,
II.4)
określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników),
II.5)
znajduje w wypowiedzi określone informacje,

• VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

VIII.1)
przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach),
VIII.2)
przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym,

• IX.Uczeń posiada:

IX.1)
podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego,
IX.2)
świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

• X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

• XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).
Przebieg lekcji :
Część wstępna :
- czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji, daty w języku angielskim)
Część właściwa :
- nauczyciel zapoznaje uczniów z poleceniami i analizuje oraz tłumaczy pytania do tekstów słuchanych wraz z uczniami
- uczniowie wykonują ćwiczenia na rozumienie ze słuchu - zadania egzaminacyjne z podręcznika (ćw. 9 str. 59 / ćw. 2 str. 62) )
- każde z nagrań puszczane jest dwukrotnie (tak jak na egzaminie)
ćw. 9 - polega na wysłuchaniu wypowiedzi 4 osób, które chcą zwrócić dany produkt do sklepu, a następnie dopasowaniu podanych odpowiedzi do odpowiednich osób
ćw. 2 - po wysłuchaniu rozmowy na temat wizyty w Nowym Jorku zadaniem uczniów jest uzupełnić luki w ogłoszeniu zgodnie z treścią nagrania
Część końcowa :
- zadanie pracy domowej
- podziękowanie i pożegnanie uczniów w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.