X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4899
Przesłano:

Co wiemy o używkach? - powtórzenie i utrwalenie zdobytych informacji na temat różnych rodzajów używek

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1.TEMAT ZAJĘĆ: Co wiemy o używkach? - powtórzenie i utrwalenie zdobytych informacji na temat różnych rodzajów używek

2.TERMIN REALIZACJI: 17.11.2008r.

3.GODZINA: 16.30

4.PROWADZĄCA: Edyta Berbecka

5.CEL OGÓLNY:
a)powtórzenie i utrwalenie posiadanych wiadomości na temat rodzajów używek
b)uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nadużywaniem wszelkich używek

6.CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a)rozpoznają prezentowane na zdjęciach rodzaje używek
b)dokonują podziału używek na: alkohol, tytoń, narkotyki
c)wyszukują informacji dotyczących używek w słowniku i encyklopedii
d)odczytują wyszukane hasła
e)układają rozsypanki wyrazowe
f)znają zagrożenia związane z nadużywaniem wszelkich używek

7.METODY PRACY:
a)słowna: (rozmowa kierowana, pogadanka, burza mózgów, objaśnienie)
b)oglądowa: (emisja filmu -17min., ulotki )
c)praktyczna ( wyszukiwanie haseł w słowniku, układanie rozsypanki wyrazowej)
d)zabawa inscenizacyjna (scenki dramowe)

8.FORMY:
a)indywidualna
b)zbiorowa

9.POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a)film video pt.”Epitafium narkomana”
b)telewizor
c)DVD
d)ulotki
e)słownik wyrazów obcych
f)encyklopedia
g)etykiety z hasłami
h)tablica
i)zdjęcia przedstawiające różne używki
j)rozsypanki wyrazowe

10. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

a) zebranie grupy, wytworzenie atmosfery zaciekawienia i gotowości do pracy
b) podanie tematu i celu zajęć
c)przypomnienie i utrwalenie pojęć: „używka”, „uzależnienie” - wyszukanie przez uczniów znaczenia tych haseł w słowniku wyrazów o0bcych i w encyklopedii
d) podanie przez wychowanki przykładów używek, zawieszenie i odczytanie przygotowanych przez nauczyciela etykiet z hasłami na tablicy
e) wprowadzenie do filmu – podanie tytułu, wyjaśnienie pojęcia „epitafium” - słownik wyrazów obcych, zawieszenie etykiety z hasłem na tablicy, informacja o treści filmu – film opowiada o 3 młodych osobach, których spotyka przedwczesna śmierć z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków
f) emisja filmu
g) Rozmowa z wychowankami po filmie – dlaczego bohaterowie tak szybko wpadli w uzależnienie? - podanie przyczyn:
problemy w rodzinie (rodzice alkoholicy, zapracowani – nie mają czasu zainteresować się problemami dziecka, mają wygórowane wymagania)
złe wzory rówieśnicze (nawyk picia alkoholu na imprezach, naśladownictwo, aby przypodobać się grupie, nie być gorszym)
słaby charakter ( ulega namową otoczenia, nie potrafi odmówić, nieumiejętność rozmawiania z innymi o swoich problemach, osamotnienie)
w przypadku narkotyków – biznes wykorzystujący strategie handlowe np. promocyjna cena przy pierwszym zakupie, obietnica, że jak spróbujesz to się wyluzujesz i znikną problemy.
h) dokonanie wspólnego podziału używek na : alkohol, nikotynę i narkotyki,
i) przyporządkowanie różnych używek wypisanych na karteczkach do tych 3grup
j) ułożenie i odczytanie rozsypanek wyrazowych dotyczących negatywnego wpływu używek na organizm młodego człowieka
k) odegranie krótkich scenek dramowych nt. Jak odmówić koledze picia alkoholu? W jaki sposób odmówić spróbowania narkotyków?
k) informacja dla uczniów – osoby uzależnione, aby nie skończyć marnie (tak, jak bohaterowie filmu), muszą podjąć leczenie, ponieważ same sobie z problemem nie poradzą – rozdanie ulotek (m.in. o poradniach AA i Monar)
l) podsumowanie zajęć , rozmowa z dziećmi o przebiegu zajęć – ewaluacja
Pytania do dzieci:
czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?
Co zapamiętałyście z dzisiejszych zajęć?
Czy pamiętacie co oznaczają pojęcia: „używka”, „uzależnienie”?
czy potraficie dokonać podziału używek?
i)zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.