X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48952
Przesłano:

Zmiany zachodzące w przyrodzie na przełomie pór roku. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
lub umiarkowanym z autyzmem

Skład zespołu: wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym z autyzmem.
Termin:
Forma organizacyjna:60 minut
Temat: Zmiany zachodzące w przyrodzie na przełomie pór roku.
Cel główny:
Rozbudzenie zainteresowań pięknem zachodzącym w przyrodzie na przełomie pór roku.
Cele operacyjne:
- usprawnianie procesów poznawczych – rozwijanie koordynacji – wzrokowo ruchowej;
- rozwijanie procesów myślowych;
-rozwijanie sprawności manualnej;
- wydłużanie koncentracji uwagi.
- doskonalenie percepcji wzrokowej;
- łagodzenie napięć emocjonalnych poprzez zabawę;
Cele wychowawcze:
- wdrażanie do współpracy w grupie;
- wdrażanie do zachowania dyscypliny w trakcie zajęć;
-rozwijanie umiejętności współpracy;
- stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy.
- korygowanie niepożądanych zachowań;
- wdrażanie do dbania o ład i porządek;
Formy pracy:
- indywidualna
-grupowa
Metody pracy:
-oglądowa: pokaz, obserwacja
- słowna : pogadanka, rozmowa kierowana
- praktycznego działania: wykonanie pracy na konkurs ,,Drzewo w czterech porach roku".
Środki dydaktyczne:
Kolorowy blok techniczny, duży karton, klej, nożyczki, karty pracy, książki, laptop, płyty, gotowe elementy do naklejania, ołówki, szablony do prac, dziurkacze, spinacze, kredki.
Przebieg zajęć :
• Powitanie dziecka- przez głośne wypowiedzenie jego imienia.
• Zapoznanie z treścią wiersza pt. „ Pory roku”
Słuchanie piosenek związanych z czterema pór roku.
-Gdy pada śnieg, biały śnieg
-Idzie do nas wiosna
-Piosenka na kolorowe lato
-Listopadowa piosenka
Pory roku- wiersz
Każdy rok ma czworo dzieci ,
które kocha niesłychanie.
I każdemu w równej części ,
świat oddaje we władanie.
Kiedy Wiosna rządzi światem,
ziemia się pokrywa kwiatem .
Kiedy Lato tron przejmuje ,
słońcu przygrzać rozkazuje.
Gdy przychodzi czas Jesieni ,
w sadach owoc się czerwieni .
A gdy Zima berłem skinie ,
świat w śniegowej śpi pierzynie .
Rok za rokiem tak sie toczy ,
nieodmiennie w tym porządku,
bo gdy jeden się zakończy ,
drugi snuje od początku.

3.Pytania dotyczące wiersza:
- Jakie zapamiętaliście pory roku?
-W jakiej kolejności występują pory roku w wierszu? ( wiosna, lato, jesień,zima)
4.Wysłuchanie piosenki- Cztery pory roku.
Pytania do piosenki:
-Jakie kolory są charakterystyczne dla danej pory roku?
*zielony-wiosna
*żółty-lato
*czerwony lub brązowy-jesień
*biały lub niebieski-zima
- Jaka jest teraz pora roku?
5. Praca plastyczna : wykonanie pracy ,,Drzewo w czterech pórach roku", przypomnienie zasad BHP.
- Dzieci na otrzymanym kartonie z namalowanym drzewem naklejają gotowe elementy związane porami roku.
6. Sprzątanie stanowiska pracy
7. Dopasowywanie kart pracy przedstawiających pory roku do wykonanego fragmentu drzewa pracy plastycznej.
8. Zagadki-jaka to pora roku?
drabina-wejście po drabinie na drzewo i zrywanie jabłek-jesień;
wiosło-pływanie łódką, wiosłowanie-lato;
narty-jazda na nartach-zima;
rękawiczki-lepienie bałwana-zima;
kosa-(kosiarka) koszenie trawy-lato;
łopata-kopanie zagonków-wiosna;
koło do pływania-pływanie-lato;
grzyb-zbieranie grzybów do kosza-jesień;
wiaderko-zabawy w piasku, stawianie babek-lato;
kasztany-zbieranie kasztanów i robienie zabawek-jesień;
wędka-łowienie ryb-lato.
9. Podsumowanie:
Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach oraz wystawienie wykonanej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.