X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48893
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja pedagogiczna: Kolorowy świat - barwy natury. Malowanie farbami z naturalnych składników

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
programowa

Imię i nazwisko autora
Joanna Jeziorska

Temat innowacji
Kolorowy świat – barwy natury – malowanie farbami wykonanymi z naturalnych składników

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Temat
Pory roku.

Przedmiot
Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zajęcia plastyczne.

Rodzaj innowacji
programowa

Data wprowadzenia – maj 2020/2021
Data zakończenia – maj 2021/2022

Zakres innowacji
Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3 szkoły I st. uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Czas realizacji obejmuje 8 spotkań /60-120 min./.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei kreatywności, indywidualizmu i wyobraźni uczniów, z wykorzystaniem elementów plastyki sensorycznej.
Ma ona zachęcić i motywować uczniów do rozwijania zdolności, wrażliwości i twórczego myślenia.

Motywacja wprowadzenia innowacji

Innowacja Kolorowy świat-barwy natury jest moją odpowiedzią na nieustającą potrzebę poszerzania i uatrakcyjniania oferty zajęć świetlicy szkolnej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wczesnoszkolnego etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczenia w pracy w szkole, zauważyłam, że uczniom potrzebne są nowe bodźce, źródła inspiracji i formy pracy. Dlatego też główną przyczyną opracowania tej innowacji plastycznej była potrzeba nowości oraz moja własna potrzeba ciekawości – jaka będzie reakcja dzieci.
Tematem wykonywanych prac plastycznych będą pory roku, charakteryzujące się zmiennością kolorystyczną, fakturą i aurą.
Opis innowacji

I. Wstęp

Wiadomym jest, że działania plastyczne, szczególnie malowanie, bardzo rozwijają osobowość dziecka, stymulują jego wyobraźnię i intelekt. W celu ożywienia tych działań postanowiłam wprowadzić elementy plastyki sensorycznej, która oprócz zmysłu dotyku /uczniowie malują dłońmi i palcami/ i wzroku angażuje dodatkowo zmysł węchu i smaku, poprawia koordynację ruchowo-wzrokową oraz małą motorykę i sprawność mięśni palców. W tym celu zastosowane zostaną farby z dostępnych produktów, bezpiecznych dla dzieci – maki pszennej, ziemniaczanej, kukurydzianej, żelatyny, cukru, soli, mydła i pianki do golenia oraz lód. Bazę kolorystyczną stanowić będą barwniki spożywcze, sok z buraków, przyprawy/kurkuma, papryka słodka, cynamon/, olejki smakowe. Farby wykonam sama, będą miały zróżnicowaną konsystencję, zapach, niektóre walory smakowe.
Ponadto warsztat wzbogacony będzie o gąbki, stemple z ziemniaków, patyczki, słomki do napojów.

II. Założenia ogólne

1.Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-3 przebywających w świetlicy szkolnej.
2.Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych
Poznanie i utrwalanie charakterystycznych cech dla pór roku.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.
Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
Kształtowanie osobowości i wzbogacanie przeżyć estetycznych.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem
Dbanie o swoje miejsce pracy.

III. Cele innowacji

Cel główny

Wszechstronne i harmonijne wspieranie aktywności plastycznej i twórczej dziecka, stymulowanie zmysłów i małej motoryki.

Cele szczegółowe

Wykorzystanie materiałów wg własnej inwencji twórczej.
Uwrażliwienie na bodźce.
Ćwiczenie motoryki.
Rozluźnianie mięśni.
Skupienie uwagi na wykonywanym zadaniu.
Doprowadzenie działania do końca.
Zgodna współpraca w grupie.

IV. Metody i formy

* słowne – objaśnienie zadania i techniki,
* czynne – samodzielnych doświadczeń,
* praca grupowa,
* praca indywidualna – swobodne działania plastyczne.

V. Przewidywane osiągnięcia

Nauczyciel w czasie 8 spotkań realizuje następujące zadania

* zapozna uczniów z tematem
* scharakteryzuje pory roku
* objaśni uczniom sposób posługiwania się technikami malarskimi i narzędziami
* obserwuje, doradza, zachęca i pomaga w działaniach twórczych

Uczeń

* zrozumie temat
* pozna technikę plastyczną – stemplowanie, rozdmuchiwanie, kropkowanie/dotwork/, kapanie/dripping/
* potrafi wykorzystać narzędzia, aby uzyskać odpowiedni kształt i motyw
* miesza kolory, aby uzyskać nowe zestawienia barwne
* dba o porządek i swój warsztat pracy
* odczuwa zadowolenie z wykonywanej pracy

VI. Przewidywane korzyści wdrożenia innowacji

Uczniowie

* otworzą się na nowe metody pracy
* rozwiną się
* zrelaksują się
* będą zadowoleni ze swoich działań
* będą chętnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach
* nie będą się nudzić

Nauczyciel

* będzie usatysfakcjonowany z wdrożenia innowacji
* poszerzy warsztat pracy
* zdobędzie nową wiedzę, istotną dla osobistego rozwoju
* pozna możliwości uczniów
* nawiąże relację z uczniami
* przygotuje ucznia do odbioru sztuki

VII. Ewaluacja

W celu informacji zwrotnej nauczyciel prowadzi rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
obserwuje pracę i zaangażowanie uczniów, prowadzi pomiar zaangażowanych uczniów.
Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę lub ewentualnie zmodyfikować jej metody.

VIII. Spodziewane efekty

Dla uczniów

Aktywizacja grupy świetlicowej
Indywidualny rozwój uczniów, ich umiejętności manualnych
Terapeutyczne oddziaływanie sztuki
Przyjemne spędzenie czasu

Dla szkoły

Podnoszenie jakości pracy szkoły.
Wykorzystanie nowych technik plastycznych.
Prezentacja wykonanych prac w salach świetlicy szkolnej, na korytarzach, przed salą koncertową.

Indywidualizacja nauczania
Nauczyciel będzie obserwował i dostosowywał proces realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z uwzględnieniem ich zdolności i wrodzonych predyspozycji.

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzania nowych jakości w proces kształcenia i wychowania. Mam nadzieję, że pozytywnie wpłynie na rozwój emocjonalny i ekspresję twórczą uczniów oraz rozbudzi chęć obcowania ze sztuką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.