X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48892
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ewaluacja pracy nauczyciela - ankieta

My Dears:)
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Naszych zajęć z języka angielskiego. Informacje uzyskane z ankiety posłużą mi do weryfikacji i modyfikacji sposobu ich prowadzenia. Ankieta jest anonimowa.

I. Atrakcyjność zajęć i metody nauczania

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1 – nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – tak:)
1. Czy lubisz zajęcia z tego przedmiotu?...................
2. Czy zajęcia z tego przedmiotu są wg Ciebie ciekawe?................
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1 – nigdy, 2 – rzadko, 3 – czasami, 4 – zazwyczaj, 5 – zawsze) organizację zajęć w każdym podpunkcie:

3.Czy nauczyciel informował o temacie/celu lekcji? ..................

4. Czy treść zajęć odpowiadała jego tematowi?.....................
5. Który z poniższych elementów w największym stopniu wpływa na ciekawość tych zajęć? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. temat zajęć
b. metoda prowadzenia zajęć
c. zaangażowanie nauczyciela w zajęcia
d. moje zaangażowanie w zajęcia
e. używane materiały dydaktyczne
f. inne........................................

6. Które z metod nauczania są najczęściej stosowane na zajęciach? (zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu)

nigdy rzadko czasam zazwyczaj często zawsze
wykład
dyskusja
role – plays
praca w grupach/
parach
burza mózgów

7. Jakie inne metody nauczania są wykorzystywane na tych zajęciach? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................
8. Które z metod nauczania wpływają najlepiej na przyswajanie materiału z tego przedmiotu? (zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu)
najgorzej źle przeciętnie dobrze najlepiej
wykład
dyskusja
role – plays
praca w grupach/ parach
burza mózgów

9. Jakie inne metody nauczania dobrze wpływają na przyswajanie materiału z tego przedmiotu? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................
10. Co szczególnie podoba Ci się w realizowanych zajęciach?
........................................
11. Co szczególnie nie podoba Ci się w realizowanych zajęciach?
........................................

II. Ocenianie i stosunek nauczyciela do uczniów

12. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu oceniania uczniów przez nauczyciela (zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu).

zawsze zazwyczaj czasami rzadko nigdy
Nauczyciel ocenia wszystkich sprawiedliwie
Znam kryteria oceniania stosowane przez nauczyciela
Nauczyciel informuje mnie o wystawianych ocenach
Nauczyciel omawia ze mną wystawiane oceny

13. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela (zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu).
zawsze zazwyczaj czasami rzadko nigdy
Nauczyciel jest przygotowany na zajęcia
Prowadzenie zajęć i sposób wykładu jest zrozumiały
Czas na zajęcia jest właściwie wykorzystany
Zajęcia łączą teorię z praktyką
Atmosfera na zajęciach sprzyja nauce

14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących stosunku nauczyciela do uczniów (zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu).
zawsze zazwyczaj czasami rzadko nigdy
Nauczyciel jest otwarty na pomysły uczniów
Nauczyciel zachęca do aktywnego udziału w zajęciach
Nauczyciel utrzymuje pozytywną atmosferę na zajęciach
Nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów
Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości uczniów, odpowiada na pytania
W razie trudności mogę zwrócić się do nauczyciela o pomoc
Po lekcji wiem, czego mam się uczyć/ czego będzie wymagał ode mnie nauczyciel

15. Czy według Ciebie lekcje są stresujące? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. Zdecydowanie nie
b. Raczej nie
c. Trudno powiedzieć
d. Raczej tak
e. Zdecydowanie tak

16. Jak ogólnie oceniasz zajęcia z tego przedmiotu? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. Zdecydowanie negatywnie
b. Raczej negatywnie
c. Przeciętnie
d. Raczej pozytywnie
e. Zdecydowanie pozytywnie

17. Jak ogólnie oceniasz nauczyciela tego przedmiotu? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. Zdecydowanie negatywnie
b. Raczej negatywnie
c. Przeciętnie
d. Raczej pozytywnie
e. Zdecydowanie pozytywnie

18. Czy masz jakieś propozycje zmian w sposobie prowadzenia zajęć przez tego nauczyciela? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................

III. Przydatność zajęć

19. Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu realizowanych zajęć z tego przedmiotu w skali 1 – 5 (1 – słaba, 2 – raczej słaba, 3 – przeciętna, 4 – raczej dobra, 5 – dobra)
..................
20. Ile przeciętnie godzin tygodniowo przeznaczasz na naukę tego przedmiotu? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. poniżej 1 godziny
b. 1 godzinę
c. 2 – 3 godziny
d. 4 – 5 godzin
e. 6 – 7 godzin
f. ponad 7 godzin

21. Czy uważasz, że poświęcasz wystarczająco dużo czasu na naukę tego przedmiotu? (zaznacz jedną odpowiedź)
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Trudno powiedzieć
d. Raczej nie
e. Zdecydowanie nie

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 ( 1 – bardzo słabo, 2 – raczej słabo, 3 – przeciętnie, 4 – raczej dobrze, 5 – bardzo dobrze ) organizację zajęć w każdym podpunkcie:

22. Czy materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczyciela były przydatne w zrozumieniu i utrwaleniu omawianych zagadnień?...........
23. Czy zajęcia poszerzyły Twoje kompetencje językowe, umiejętności oraz wiedzę?............
24. Czy zajęcia poszerzyły Twoje kompetencje zawodowe?.............
25. Czy uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego wpłynęło na rozwój Twoich zainteresowań, pasji i talentów?..........
26. Czy nabyte umiejętności oraz wiedza będą przydatne w Twoim przyszłym życiu?..........
27. Czy poleciłbyś zajęcia innym?........
28. Co na zajęciach języka angielskiego było wg Ciebie dobre, przydatne? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................
29. Co na zajęciach z języka angielskiego było niedobre, nieprzydatne? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................
30. Czego zabrakło na zajęciach języka angielskiego? (pytanie nieobowiązkowe)
........................................
........................................

Opracowała: Magdalena Wysokińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.