X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48743
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu "Lapbook o życiu i twórczości Adama Mickiewicza"

Serdecznie zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Lapbook o życiu i twórczości Adama Mickiewicza”.
Regulamin konkursu:
I. Informacje ogólne
1. Konkurs obejmuje stworzenie Lapbooka o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Przyrowie.
3. Konkurs jest organizowany z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie.
II. Cele konkursu
• Wzmocnienie zainteresowania postacią patrona szkoły - Adama Mickiewicza.
• Upowszechnienie wiedzy na temat twórczości wieszcza.
• Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
• Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.
2. Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
IV. Forma pracy konkursowej
1. Uczeń wykonuje lapbook w formacie teczki - A3.
2. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa.
V. Termin składania prac konkursowych
Lapbooki należy wykonać do 14 stycznia 2022 r. Uwaga! Ze względu na przejście w tryb nauki zdalnej ostateczny termin składania prac został przesunięty na 1 marca 2022r.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Zgodność formy i treści z tematem konkursu.
2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w lapbooku informacji.
3. Poprawność językowa i ortograficzna.
4. Samodzielność wykonania.
5. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
6. Ogólne wrażenie estetyczne.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową.
2. Laureat I miejsca otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty dodatnie z zachowania.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się około 21 marca 2022r. , z zachowaniem reżimu sanitarnego.
4. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.