X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48618
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Bądź odpowiedzialny za swoje czyny. Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Cele ogólne:
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
- pokazanie wzorców do naśladowania
- uświadomienie chłopcu, jak ważne jest odpowiednie zachowanie w domu i na lekcji
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- nauczy się, że każdy ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie
- pozna odpowiedzialne zawody
- pozna właściwe wzorce do naśladowania
- przeanalizuje swoje zachowanie w domu i na lekcji
Metody:
odnajdywanie różnic, analiza ilustracji ukazujących zawody, rozmowa, czytanie tekstu przez
nauczyciela, podpisywanie kartoników imieniem członków rodziny, dopasowywanie
kartoników z obowiązkami i przyjemnościami do osoby, słuchanie opowiadania „Rybka”
Małgorzaty Musierowicz, rysowanie, rozwiązywanie krzyżówki
Środki dydaktyczne:
dwie ilustracje z samochodem - do znalezienia różnic, trzy ilustracje
z zawodami, duży karton , flamastry, kartoniki do uzupełniania, tekst opowiadania „Rybka”
Małgorzaty Musierowicz, blok rysunkowy, kredki, krzyżówka
Przebieg:
1. Spotkanie zaczynamy od ćwiczenia na koncentrację. Zadaniem ucznia jest odnalezienie
siedmiu różnić na przedstawionych obrazkach.
2. W kolejnym kroku nauczyciel pokazuje uczniowi ilustracje, ukazujące pracującego lekarza,
mechanika samochodowego i nauczyciela. Zadaniem chłopca jest rozpoznanie zawodów oraz
powiedzenie, dlaczego ten zawód jest odpowiedzialny oraz co może się stać, jeśli ktoś nie
będzie wykonywał tego zawodu dobrze. W razie trudności nauczyciel naprowadza chłopca na
właściwe odpowiedzi.
3. Następnie na dużym kartonie nauczyciel rysuje kontury domu. Uczeń w tym czasie na
oddzielnych karteczkach wpisuje rodziców, imię swoje oraz imiona rodzeństwa. Po
skończeniu rozkłada karteczki w różnych częściach domu i rozmawia z nauczycielem, jakie
obowiązki ma każdy z domowników. Nauczyciel wypisuje na karteczkach obowiązki, a uczeń
układa pod kartką z daną osobą. To samo wykonują z przyjemnościami. To ćwiczenie ma na
celu uzmysłowienie chłopcu, że ma mało obowiązków w stosunku do rodziców i że powinien
więcej pomagać. Przy przyjemnościach takich jak oglądanie filmu czy granie na telefonie,
nauczyciel wyjaśnia chłopcu, że nie są to dobre zajęcia i powinien mniej czasu im poświęcać.
4. Nauczyciel czyta chłopcu opowiadanie Małgorzaty Musierowicz pt. „Rybka”. Następnie
zadaje chłopcu pytania do przeczytanego tekstu. Dlaczego Rybka był niegrzeczny? (robił to,
co mu zabraniano). Czy postąpił odpowiedzialnie wychodząc z domu (nie, nie powinien sam
wychodzić). Jak go ukarali rodzice i babcia? (zachowywali się tak samo jak Rybka).
Dlaczego się to nie podobało chłopcu? (zobaczył, że zachowują się niegrzecznie, tak jak on).
Co rybka postanowił? (że będzie już grzeczny).
5. Następnie nauczyciel rozmawia z chłopcem na temat jego zachowania w domu i w szkole.
Zwraca uwagę, że praca nauczyciela jest odpowiedzialna i żeby móc przekazywać wiedzę
uczniom, nauczyciel potrzebuje ciszy na lekcji oraz tego, aby uczniowie robili na lekcji,
to o co poprosi.
6. Na zakończenie uczeń może wybrać jedno zadanie z trzech. Może rozwiązać krzyżówkę,
związaną z treścią, może wykonać ilustrację do opowiadania lub może wymyślić inne
zakończenie utworu. Jeśli wystarczy czasu uczeń może wykonać więcej zadań.
7. Zajęcia kończą się przypomnieniem, że osoba odpowiedzialna, to taka, która odpowiada
za swoje czyny oraz dobrze wykonuje swoje obowiązki i nie przeszkadza innym
w wykonywaniu ich pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.