X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4859
Przesłano:

Konstrukcje nośne mebli - scenariusz lekcji technologia tapicerstwa

Cele lekcji:
- kształcenie współpracy
- umiejętności czytania ze zrozumieniem
- poprawne posługiwanie się terminologią zawodową,
- umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,

I. Cele operacyjne:
- uczeń zna
- pojęcie konstrukcje nośne
-podstawowe wiadomości z zakresu podziału warstw tapicerskich,

-uczeń rozumie:
-czytany tekst
- znaczenie poszczególnych elementów konstrukcji warstw tapicerskich

-uczeń umie:
- wydobyć z tekstu informacje w formie opisów i rysunków
- odróżnić poszczególne rodzaje ram oraz warstwy tapicerskie
- przedstawić połączenia oraz części składowe w ramie tapicerskiej

II. Metody nauczania:
- wykład z demonstracją foliogramów, pokaz
- praca z tekstem / grupowa, indywidualna/
- analiza foliogramów, dyskusja

III. Środki dydaktyczne:
- tablica, kreda
- foliogramy, próbki materiałów tapicerskich, katalogi
- karty pracy z zadaniami

IV. Przebieg pracy:

1. Czynności organizacyjne:
-sprawdzenie obecności, gotowości uczniów do zajęć oraz zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2. Kontrola wiadomości:
Sprawdzenie stopnia zapamiętania wiedzy z poprzednich lekcji.
3. Wprowadzenie do tematu:
Przedstawienie tematu lekcji oraz jej celów. Nauczyciel nawiązuje do konstrukcji mebli.
4. Realizacja tematu:
Nauczyciel omawia rodzaje konstrukcji mebli na foliogramach. Na podstawie schematu przedstawia warstwy tapicerskie. Uczniowie obserwując materiały tapicerskie analizują i interpretują poszczególne części składowe ram tapicerskich. Praca w parach; czytanie i wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania. /karty pracy/ Wykorzystując te odpowiedzi nauczyciel ewentualnie je uzupełnia i poleca uczniom zanotowanie wiadomości w zeszycie. Praca samodzielna- krzyżówka.
Nauczyciel zadaje pytania uczniowie podnoszą odpowiednie kartki. /zabawa prawda- fałsz/ czerwona kartka- fałsz, biała- prawda.
5. Podsumowanie tematu:
Za pomocą pytań kontrolnych nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tematu:
- Co stanowi konstrukcję nośną?
- Z jakiego materiał jest wykonana rama tapicerska?
- Wymień części składowe ramy i połączenia.
. Podanie zadania domowego:
Wymień etapy produkcji ram tapicerskich.
Jakie materiały stosujemy na warstwę podtrzymującą?

Karta samooceny. Ankieta zwrotna.
Kluczowe pytanie dla uczniów: Czy istnieje konstrukcja bez warstwy nośnej?
Opracowała; Arleta Flitta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.