X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4855
Przesłano:

Niezwykła historia strzelca i rusałki. Konspekt lekcji j. polskiego dla klasy VI

Temat: Niezwykła historia strzelca i rusałki – powtórzenie różnych form wypowiedzi na podstawie Świtezianki Adama Mickiewicza.

Cele lekcji:
uczeń umie:
o opowiedzieć fabułę na podstawie planu,
o określić elementy fantastyczne i realistyczne w utworze,
o wyjaśnić, na czym polegają podobieństwa i różnice między baśnią i balladą,
o umieć kreatywnie myśleć,
o umieć twórczo współpracować w grupie,
o potrafi nazwać cechy utworu epickiego,
o potrafi wskazać cechy epickie w utworze

Metody:

o kreatywne pisanie,
o burza mózgów

Formy:
o indywidualna,
o grupowa

Środki pomocnicze:
o kartki z losami
o kartki z zadaniami
o tekst „Świtezianki” A. Mickiewicza

Tok lekcji
I. Część wstępna - przypomnienie wybranych pojęć z teorii literatury:
1. Utwórz antonim słowa "proza".
2. Z jakim rodzajem literackim zazwyczaj kojarzy się wiersz?
3. Jakie znamy rodzaje literackie?
II. Część angażująca – analiza budowy utworu.
1. Jakie cechy posiada utwór epicki? Czym wyróżnia się utwór epicki? /
 pisany zazwyczaj prozą,
 jest obecny narrator,
 występuje świat przedstawiony (czas i miejsce akcji, bohaterowie , wydarzenia )
2. Poszukajmy wypowiedzi narratora w utworze:
 Które fragmenty wypowiada narrator, jak graficznie jego wypowiedzi wyróżniają się od wypowiedzi bohaterów ?
 W której osobie wypowiada się narrator?
 Jaki jest jego stosunek do wydarzeń?
3. Sformułowanie wniosku: "Świtezianka" zawiera cechy epickie. O epickim charakterze utworu decyduje: obecność narratora i świata przedstawionego.
Wniosek :
Uczniowie uzupełniają tekst z luką :
Utwór wierszowany jest utworem epickim, jeśli występuje w nim................................ , który opowiada o .......................................
III Część zasadnicza – podział klasy na grupy

Uczniowie losują karteczki z numerami od 1 do 6. Uczniowie z nr 1 tworzą I
I grupę, z numerem 2 – II grupę itd. Każda z sześciu grup wybiera lidera, który losuje zadanie. Zadania są następujące:
o Napisz scenariusz przedstawienia teatralnego do pierwszych 10 zwrotek Świtezianki A. Mickiewicza.
o Napisz przemówienie przewodnika oprowadzającego wycieczkę przy jeziorze Świteź. Wykorzystaj treść Świtezianki A. Mickiewicza.
o Opowiedz historię przedstawioną w balladzie A. Mickiewicza z pozycji strzelca.
o Opisz wygląd okolicy jeziora Świteź na podstawie ballady A. Mickiewicza.
o Napisz zaproszenie dla uczniów z twojej klasy na przedstawienie teatralne pt. Świtezianka wystawiane przez kółko teatralne z waszej szkoły.
o Napisz list do kolegi (koleżanki), w którym opowiesz mu o niezwykłej historii strzelca i rusałki.
Po wylosowaniu zadań uczniowie przystępują do pracy w grupach.

IV Prezentacja prac – liderzy grup odczytują prace, nauczyciel ocenia pracę grupy, uczniowie wskazują popełnione błędy.

V Zadanie pracy domowej
Ponieważ jeden z tematów nie zostanie wylosowany (tematów jest 7 a grup 6), stanie się on pracą domową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.