X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48486
Przesłano:
Dział: Świetlica

Niech żyją górnicy! Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Cykl tematyczny: GRUDNIOWE TRADYCJE: BARBÓRKI I MIKOŁAJKI
Temat dnia: :Niech żyją górnicy".
Grupa wiekowa: I – II klasa

Cel główny: Zapoznanie dzieci z pracą górnika, jego wyglądem oraz historią powstania węgla.
Cele szczegółowe:
Dziecko;
- korzysta z mapy Polski,
- zna regiony Polski
- wie do czego wykorzystywany jest węgiel, zna jego pochodzenie
- słucha z zainteresowaniem tekstu czytanego przez nauczyciela
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wymienia regiony Polski, w tym Śląsk
-aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat pracy oraz wyglądu munduru galowego górnika
- uważnie słucha historii na temat powstania węgiel
- rozpoznaje węgiel spośród innych skał
- wymienia z czego składa się strój górnika
Metody pracy:
słowna, oglądowa czynna
Formy pracy:
indywidualna, grupowa, zespołowa
Środki dydaktyczne:
mapa Polski, opowiadanie M. Łochocka „ O mądrym skarbniku”, ilustracje munduru i czapki górniczej, węgiel, kamienie, węgiel drzewny, szare arkusze papieru, magnetofon, nagrania śląskich piosenek.
Przebieg zajęć:
CZĘŚĆ WSTĘPNA:
1.Przywitanie, zabawa Dotknij”. Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło prowadzącego “drewniane”, każdy uczestnik stara się dotknąć drewnianego przedmiotu. Komu się nie uda, staje na środku sali i wydaje nową komendę np. “czerwone”. Polecenia mogą dotyczyć kształtów, kolorów, materiałów itp.
2. Podanie tematu zajęć
CZĘŚĆ GŁÓWNA;
1.Rozmowa z dziećmi przy mapie na temat regionu Śląska.
- Jak nazywa się kraj, w którym mieszkamy? Jakie znamy regiony? Rozwiązanie zagadki:
„Jak nazwiecie takie miejsce
Wszystkim znane doskonale,
W którym węgla jest najwięcej,
A pieców nie ma wcale.”
- Co wydobywa się w kopalniach?

2. „Czarny węgiel” – zabawa badawcza ( omówienie właściwości węgla) Dzieci oglądają grudki węgla kamiennego, dotykają je, wrzucają do naczynia z wodą, określają właściwości węgla ( czarny, twardy, brudzi, w wodzie nie znika – nie rozpuszcza się).

3. Odczytanie opowiadania M. Łochockiej „O mądrym skarbniku”.

4. „Górniczy strój” – omówienie wyglądu munduru galowego górników i czapki. Szczegółowe zwrócenie uwagi dzieci na następujące elementy munduru:
- pióropusz to symbol miotełki, która służyła do czyszczenia otworów strzałowych, górnik trzymał ją zatkniętą za taśmą na kapeluszu
- krótka peleryna przy mundurze to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lejącą się ze stropu
- barwy górnicze to zieleń i czerń. Pierwsza jest symbolem górniczych tęsknot za zielenią lasów i pól w czasie pracy pod ziemią, a druga podziemnych ciemności
- górnicze godło

5. „Jak powstał węgiel?” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem elementów metody opowieści ruchowej R. Labana. Dzieci ilustrują ruchem treść opowieści według własnej inwencji twórczej.
„Dawno, dawno temu, kiedy na ziemi nie było jeszcze ludzi rosły u nas wielkie drzewa, które tworzyły ogromna lasy. Takich drzew Ne ma już teraz w żadnym lesie. Między drzewami przesuwały się dinozaury, które dawno temu wyginęły. Drzewa rosły i po wielu latach przewracały się od starości. Łamały je burze i wichry, zalewały wody, przysypywała ziemia. Przez wiele lat leżały nieraz bardzo głęboko pod ziemią i zamieniały się powoli w twarde, czarne bryły. Jeszcze dziś można zobaczyć czasem na kawałku węgla ślady odciśniętych liści prastarych drzew.”

6. Zabawa ruchowa ciepło – zimno
Zabawa mająca na celu orientację w przestrzeni i rozwijanie umiejętności rozpoznawania węgla spośród innych skał.

7. „W kopalni” – rysowanie w zespołach węglem drzewnym na szarych arkuszach papieru przy śląskich nagraniach.

PODSUMOWANIE:
1. Zakończenie – omówienie prac wykonanych przez dzieci, uprzątnięci stanowisk pracy, wyeksponowanie gotowych prac na tablicy.
2.Podziekowanie za udział w zajęciach, informacja zwrotna od dzieci czy podobały się zajęcia.

Luiza Bączek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.