X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48481
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan koła tanecznego

PLAN PRACY KOŁA TANECZNEGO
Program koła tanecznego przeznaczony jest do realizacji w klasach
II-III Szkoły Podstawowej Nr 7w Kaliszu. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu:

Cele ogólne
1. Radość i przyjemność podczas zabaw przy muzyce.
2. Możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych.
3. Kształtowanie prawidłowej postawy.
4. Poznanie wybranych tańców towarzyskich .
5. Współudział w uroczystościach szkolnych .
6. Popularyzowanie tańca oraz różnorodnych form tanecznych.

Cele szczegółowe
1. Wyrabianie dodatnich cech charakteru, takich jak: dyscyplina, umiejętność pracy w grupie.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Podnoszenie stanu zdrowia, poprzez stwarzanie warunków czynnego wypoczynku.
4. Rozwijanie umuzykalnienia tancerzy oraz kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej w ćwiczeniach i zabawach przy muzyce, tańcach integracyjnych, tańcach towarzyskich .
5. Motywowanie dziecka do pokonywania trudności, wzmacnianie wiary we własne siły oraz wspomaganie dążenia do osiągania celów.
6. Kształtowanie orientacji w ustawieniu przestrzennym i panowanie nad własnymi ruchami.
7. Rozwijanie inwencji twórczej, zdolności naśladowczych odtwórczych i twórczych.
8. Kształcenie atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego.
9. Wyrabianie estetyki i elegancji ruchu.
10. Wyrabianie sprawnego komunikowania się i dzielenia doświadczeniami grupie.
11. Wyzbywanie się kompleksów i pokonywanie własnej nieśmiałości.
12. Doświadczanie satysfakcji z własnych dokonań.

FORMY PRACY
-praca zbiorowa jednolita z całą grupą,
-praca indywidualna z poszczególnymi dziećmi.

TREŚCI ZAJĘĆ
1.Ruch przy muzyce
2.Zabawy rytmiczne
3.Zabawy taneczne ze śpiewem
4.Tańce dyskotekowe
5.Tańce towarzyskie
6.Tworzenie układów tanecznych

TEMATYKA ZAJĘĆ

WRZESIEŃ
Nabór chętnych uczniów. Omówienie tematyki zajęć.(1h)
Wyrabianie sprawności fizycznej. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Wprowadzenie
elementów aerobiku.
Przygotowanie układu tanecznego „Taniec motyli. Utrwalenie układu.
PAZDZIERNIK
Tworzenie układu tanecznego do muzyki disco.
Utrwalenie układu tanecznego. Ćwiczenia odprężające do muzyki relaksacyjnej. Taniec z szarfami-improwizacje taneczne
Ćwiczenia techniki tanecznej, elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód ,w tył, w lewo, w prawo. Aerobik -gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej.
LISTOPAD
Zabawy taneczne ze śpiewem: „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Dalej w tany”, „Krasnoludki”, „Trzy kółeczka. Swobodna interpretacja ruchowa piosenek.
Oglądanie na DVD pokazów tańców towarzyskich.
Nauka kroku podstawowego walca angielskiego oraz salsy.
Ćwiczenia ruchowe z elementami podskoku i skoku. Ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia rytmiczne przy muzyce: chód-szybko, wolno.
Swobodna interpretacja piosenek o zróżnicowanym rytmie. Improwizacje taneczne-tworzenie własnych układów tanecznych do wybranego utworu
GRUDZIEŃ
Nauka podstawowych kroków i figur tańca towarzyskiego: walca wiedeńskiego
Tworzenie układu choreograficznego do piosenki świątecznej.
Doskonalenie układu tanecznego. Prezentacja układu na apelu szkolnym.
STYCZEŃ
Nauka podstawowych kroków i figur tańca towarzyskiego :Cza-Cza. Aerobik-gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej.
Swobodna interpretacja ruchowa wolnych piosenek. Ekspresja ruchowa: „Taniec liści, „Śnieżyca”.
Ćwiczenia i zabawy z elementami równowagi np.: chód we wspięciu, przejście wprzód i w tył po liniach krętych, chodzenie z woreczkiem na głowie w rytm muzyki.
LUTY
Tworzenie i doskonalenie układu do muzyki disco.
Ćwiczenia taneczne z wykorzystaniem przyborów: balonów, szarf, gazet.
Ćwiczenia rytmiczno- taneczne oparte na marszu ,cwale. Chód przy muzyce ze wspięciem na palce, w przysiadach, tyłem.
MARZEC
Zabawy taneczne ze śpiewem: „Karuzela” ; „Skakanki”; „ Piłka”. Ćwiczenia rytmiczne z elementami podskoku i skoku.
Improwizacje taneczne-tworzenie własnych układów tanecznych do wybranego utworu muzycznego. Prezentacja układów.
Tworzenie układu tanecznego do piosenki o tematyce wiosennej.
Utrwalenie układu. Prezentacja układu na apelu szkolnym.
KWIECIEŃ
Przypomnienie podstawowych kroków tańców towarzyskich : walca angielskiego, wiedeńskiego, cza- czy, salsy. Ćwiczenia i zabawy z elementami równowagi np.: chód we wspięciu, przejście wprzód i w tył po liniach krętych, chodzenie z woreczkiem na głowie w rytm muzyki.
Aerobik-gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej .
Poznanie technik tanecznych : „Hip – hop”, „ Jazz”, „Breakdance” – oglądanie pokazów tanecznych .
Zabawy taneczne ze śpiewem „Żaby i bociany”, „ Dobierz parę” „Budujemy domy”.
Zabawy z partnerem: „Lustro”, „ Cień”.
Improwizacje taneczne-tworzenie własnych układów tanecznych do wybranego utworu muzycznego. Prezentacja układów.(
MAJ
Aerobik-gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej. Ćwiczenia rytmiczne: marsz, biegi, podskoki w takt muzyki. Reagowanie na zmianę tempa i dynamiki. Tworzenie układu tanecznego do piosenki „Święto mojej mamy!”
Utrwalenie układu. Prezentacja układu na uroczystościach klasowych .
CZERWIEC
Ekspresja ruchowa: „Taniec motyli”, „Wiosenny wiatr ”. Przypomnienie poznanych kroków tańców towarzyskich.
Tworzenie układu tanecznego do piosenki związanej z zakończeniem roku szkolnego.
Utrwalanie układu .
Przeprowadzenie rozmowy z uczestnikami koła na temat zajęć. Wręczenie dyplomów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

UCZEŃ:

-rozwija swoje zainteresowania,
-doskonali swoją sprawność fizyczno motoryczną,
-porusza się zgodnie z rytmem,
-potrafi dopasować ruch do charakteru muzyki,
-odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec,
-prezentuje układ taneczny zgodnie z choreografią,
-radzi sobie z tremą przed występami,
-aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
-współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu,
-doświadcza satysfakcji z własnych dokonań

EWALUACJA

Odbędzie się pod koniec roku szkolnego. Będzie przeprowadzona krótka rozmowa z dziećmi. Uczestnicy będą również prezentować swoje umiejętności przed publicznością szkolną.

OPRACOWAŁA: Sylwia Pytlińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.