X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48461
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja pedagogiczna w ramach zajęć świetlicowych "Zrobię to sam"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH:

„Zrobię to sam”.

Opracowała: Izabela Szeliga-Nagiel

Spis treści:

1. Istota innowacji.
2. Uczestnicy i czas realizacji.
3. Cele i założenia innowacji.
4. Metody pracy i formy zajęć.
5. Bloki tematyczne przewidywane do realizacji innowacji.
6. Przewidywane efekty i osiągnięcia uczestników innowacji.
7. Podsumowanie i ewaluacja.

1. ISTOTA INNOWACJI.

Istnieją takie umiejętności, które moim zdaniem powinny znaleźć się w repertuarze sprawności nabytych przez człowieka w toku jego życia. Należy do nich między innymi zdolność szycia ręcznego, która niestety jest już trochę zapomnianą umiejętnością, a okazuje się być przydatna w życiu codziennym np. przy prostych naprawach odzieży, kiedy rozpruje się nam kieszeń, odpadnie guzik itp. Warto zatem posiadać tę umiejętność chociażby ze względów ekonomicznych jak i dla poczucia sprawstwa czy satysfakcji. Jednak należy przede wszystkim podkreślić jej ogromny wpływ na rozwój zdolności manualnych, usprawnienie ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej, której zaburzenia sprawiają dzieciom wiele problemów szkolnych.
Najmłodsi coraz rzadziej sięgają po gry planszowe, manipulacyjne, mniej chętnie rysują, wycinają czy majsterkują. Łatwa dostępność środków masowego przekazu oraz ich atrakcyjność w oczach dziecka powodują wypieranie tradycyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dlatego istnieje potrzeba odwrócenia uwagi uczniów od szkodliwych w nadmiarze mass mediów na rzecz pożytkowania czasu w inny podobnie ciekawy sposób. Jako alternatywę proponuję naszym uczniom zajęcia w ramach innowacji „Zrobię to sam”, które oparte na działaniu praktycznym skupiają się na nauce szycia ręcznego. Za pomocą tej formy pożytkowania czasu wolnego pragnę zaktywizować dzieci do podejmowania nowych wyzwań oraz doskonalenia posiadanych już sprawności.
Zakładam, że kroki podejmowane w ramach niniejszych zajęć przyniosą uczestnikom wiele korzyści: m. in. wpłyną pozytywnie na pracę ręki, koordynację wzrokowo-ruchową, poprzez trening cierpliwości i wytrwałości wzmocnią dziecięcy charakter, wyposażą w umiejętności przydatne w życiu codziennym, a także zainspirują podopiecznych do dalszych działań twórczych. Wierzę, że podbudowa własnej wartości i poczucie satysfakcji będą stanowić dla dzieci najlepszą formę gratyfikacji za trud włożony w pracę.

2. UCZESTNICY I CZAS REALIZACJI.

Proponowana innowacja odbywać się będzie w ramach zajęć świetlicowych. Skierowana jest do chętnych uczniów klas I i II uczęszczających do świetlicy szkolnej. Podczas zajęć ćwiczone będą umiejętności praktyczne przydatne w życiu codziennym takie jak np. podstawy szycia ręcznego.
Czas trwania pojedynczych zajęć przewiduję na ok. 45 min. dwa razy w tygodniu od października roku szkolnego 2021/2022 do końca kwietnia roku szkolnego 2021/2022.

3. CELE I ZAŁOŻENIA INNOWACJI.
Cele główne:
- kształtowanie zdolności manualnych,
- wyposażenie dzieci w umiejętności przydatne w życiu codziennym,
- rozbudzanie zamiłowań pracą twórczą.

Cele szczegółowe:
- ukazanie kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla telefonów i komputerów,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się m.in. igłą, nożyczkami, szpilkami, szydełkiem itp.,
- zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami robótek ręcznych,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy,
- kształtowanie cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do osiągania obranego celu,
- budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości,
- wyrabianie poczucia sprawstwa,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania nowych wyzwań,
- promowanie postaw proekologicznych poprzez bazowanie m.in. na surowcach wtórnych, a także naukę samodzielnego dokonywania prostych napraw odzieży,
- wyciszenie, odprężenie uczestników.

4. METODY PRACY I FORMY ZAJĘĆ:
Metody pracy, które zostaną wykorzystane w innowacji:
- metoda praktycznego działania,
- osobisty przykład nauczyciela,
- metoda ćwiczebna,
- pokaz,
- obserwacja,
- opis,
- objaśnienia, wskazówki,
- instruktaż
- pochwały.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna.

5. BLOKI TEMATYCZNE:
W ramach innowacji „Zrobię to sam” planuję zrealizować między innymi następujące zagadnienia:
- zasady BHP podczas zajęć,
- podstawy szycia ręcznego- ściegi podstawowe,
- wyszywanie wzorów na kartce,
- SOS dla ubrań czyli proste naprawy,
- wykonywanie przedmiotów użytkowych np. igielnika, pomponów, materiałowej piłeczki, ubranek i poduszeczki dla lalek, maskotki, gumki do włosów, bransoletki,
- wykonywanie upominków bożonarodzeniowych, prezentów na Dzień Babci itp.,
- podstawy szydełkowania,
- podstawy dziergania na drutach.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY I OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW INNOWACJI.

Uczestnicy zajęć „Zrobię to sam” nabędą m. in. podstawowe umiejętności szycia ręcznego, a w tym bezpiecznego posługiwania się igłą, szpilkami, przyszywania guzika, kończenia szycia supłem krawieckim itp. Tym samym zdobędą podstawy samodzielnego dokonywania prostych napraw odzieży. Wykonają także proste przedmioty użytkowe takie jak np. materiałowa piłeczka, igielnik, pomponik, bransoletka, gumka do włosów „scrunchie”, ubranka i poduszeczki dla lalek itp. Planuję zapoznać dzieci z podstawami szydełkowania i dziergania na drutach. Zakładam, że osiągnięte efekty zmotywują uczniów do doskonalenia zdobytych umiejętności, a uczniowie, którzy odkryją w sobie pasję twórczą, będą realizować własne pomysły poza zajęciami.

7. PODSUMOWANIE I EWALUACJA.

Uczestnictwo w zajęciach „Zrobię to sam” da dzieciom sposobność do spędzenia czasu w ciekawy sposób, odkrycia swoich talentów, pasji, zainteresowań oraz wyciszenia się i zrelaksowania po lekcjach. Koncentracja na pracy manualnej, pomaga bowiem oderwać się od stresujących bodźców, jak i łagodzi dziecięce emocje. Mam nadzieję, że umiejętności nabyte przez podopiecznych zaowocują w przyszłości i zainspirują do dalszych kreatywnych działań.

Ewaluacja zajęć zostanie przeprowadzona poprzez: rozmowy z dziećmi, obserwację uczniów podczas pracy oraz galerię zdjęć prac uczestników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.