X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48390
Przesłano:
Dział: Świetlica

Kultura i szacunek tworzą dobry wizerunek. Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
Cykl tematyczny: Bądź życzliwy.
Temat dnia- „Kultura i szacunek tworzą dobry wizerunek”
Data:16.03.2021 r.
Grupa wiekowa: II-III klasa
Osoba prowadząca: Luiza Bączek

Cel główny:
- wzmacnianie postaw opierających się na życzliwości i uprzejmości wobec innych.
Cele szczegółowe:
- nauka poszanowania zasad odpowiedniego zachowania,
- rozumienie konieczność używania zwrotów grzecznościowych,
- przestrzeganie zwyczajów zgodnego współdziałania i norm obowiązujących w zespole,
- aktywne słuchanie i wykonywanie zadań

Cele operacyjne
Dziecko:
• szanuje zasady odpowiedniego zachowania
• zna zasady „savoir-vivre” w szkole oraz w życiu codziennym
• potrafi zachowywać się z kulturą
• rozumie konieczność używania zwrotów grzecznościowych
• przestrzega zwyczajów zgodnego współdziałania i norm obowiązujących w zespole
• rozpoznaje, nazywa i wyraża emocje
• słucha ze zrozumieniem tekstu wiersza
• wypowiada się pełnymi zdaniami, odpowiada na pytania dotyczące czytanego tekstu
• wykonuje pracę plastyczną według wskazówek nauczyciela
• zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej

Metody:
• słowna – czytanie, rozmowa kierowana, pogadanka
• aktywizująca - burza mózgów
• zabawy ruchowe i dramowe
• praca plastyczna
Formy pracy:
• praca indywidualna
• praca zbiorowa
Pomoce dydaktyczne:
Tekst wiersza „Kwoka” J. Brzechwy, pomoce plastyczne, odtwarzacz muzyki, hasła do odszyfrowania, arkusze papieru.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Część wstępna:

1. Powitanie. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.
2. Wzajemna pomoc – ćwiczenia dramowe.
Prowadzący włącza muzykę. Dzieci spacerują parami po sali. Na hasło nauczyciela zatrzymują się, a następnie wykonują polecenia: jest ślisko, pomóż koledze iść po śliskim chodniku; pada deszcz, weź kolegę pod parasol; wspinamy się razem na wysoką górę; pomóż koledze znaleźć zagubiony klucz od domu; idziemy uśmiechając się do siebie; jest ciemna noc, wyprowadź kolegę z lasu itp.

Część szczegółowa:
1.Odczytanie wiersza J. Brzechwy „Kwoka „

2.Rozmowa kierowana:
Jak zachowała się kwoka wobec swoich gości?
Co to jest dobre wychowanie?
Jak zachowuje się osoba, która jest kulturalna i dobrze wychowana?
3.Rozszyfrowanie haseł i cytatów – burza mózgów.
• Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele.
• Uprzejmość nic nie kosztuje i pewnie dlatego nie ma jej w sklepach.
• Znajomość savoir – vivre’u to wiedza o tym, jak powinni zachowywać się inni.
• Kropla kultury znaczy więcej niż ocean rozumu.
• Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
• Szanujmy innych, a będą szanowali nas.
• Uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który płynie z serca.
• Przepraszam, dziękuję, proszę - te czarodziejskie słowa codziennie na ustach noszę.
• „Bez złości mamy więcej radości”
• „Używanie grzecznych słów nie trudzi”
• „Chcesz lubianym być, w zgodzie musisz ze wszystkimi żyć”
• „Nie chcesz przyjaciół stracić kolego, nie mów nikomu nic przykrego”

3. Plakaty „kultura zachowania”: przy stole, w komunikacji miejskiej, w kinie/teatrze- Praca w grupach. Prezentacja i omówienie plakatów.

Podsumowanie:
1. Indywidualna praca plastyczna.
Minki nastrojowe – uczniowie uzupełniają odpowiednio wybranym przez siebie kolorem i znakiem graficznym szablony buź wycięte z papieru. Określają jak czuli się goście po wizycie u Kwoki oraz jak chcieliby się czuć.

2. Podsumowanie zajęć, ocena pracy i zachowania uczniów.
Opracowała
Luiza Bączek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.