X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48365
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalenie dentalnej głoski [s] w wyrazach oraz zdaniach, jednouderzeniowej [r] w grupach spółgłoskowych. Scenariusz zajęć logopedycznych

scenariusz zajęć logopedycznych

grupa: 6 – latki
czas zajęć: 20-25min

temat zajęć: utrwalenie dentalnej głoski [s] w wyrazach oraz zdaniach, jednouderzeniowej [r] w grupach spółgłoskowych.

cel obserwacji dyrektora: gromadzenie informacji o tworzeniu warunków do indywidualizacji pracy z dziećmi.

cel ogólny zajęć:
całościowe wsparcie rozwoju dziecka poprzez:
- ćwiczenia usprawniające narządy mowy;
- zabawy korygujące trudności artykulacyjne, w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

cele operacyjne:
dziecko:
1. w obszarze fizycznym:
- wykonuje zabawę ruchową;
- usprawnia motorykę małą, koordynację oko-ręka;
- usprawnia język oraz mięsień okrężny ust.

2. w obszarze emocjonalnym:
- cieszy się;
- wyraża zachwyt z osiągnięcia sukcesu.
- ma motywację do ćwiczeń artykulacyjnych.

3. w obszarze społecznym:
- czeka na swoją kolej w zabawie;
- bawi się w grupie;
- współdziała.

4. w obszarze poznawczym:
- usprawnia kompetencje językowe i komunikacyjne;
- utrwala głoski dentalne, szczególnie [s] oraz jednouderzeniowe [r] w grupach spółgłoskowych;
- prawidłowo artykułuje ćwiczone słowa;
- zapamiętuje sekwencje.

metody:
- aktywizujące;
- uczulania miejsc artykulacji;
- ćwiczenia ortofoniczne;
- oparte o kontakt z ciałem;
- aktywne.

formy:
- indywidualizacja procesu edukacyjnego poprzez gry, zabawy oraz zróżnicowane treści;
- grupowa.

pomoce dydaktyczne:
- karty pracy;
-pieczątki;
- delfinek logopedyczny;
- karty z głoską [s];
- rybki z głoską [r];
- lustro.

przebieg zajęć:
1. powitanie dzieci.
2. krótka zabawa – wyliczanka „entliczek, pentliczek...”
3. rozgrzewka narządów mowy – ćwiczenia przed lustrem.
4. zabawa łącząca koordynację ręka- oko z utrwalaniem prawidłowej artykulacji głoski [s]:
dziecko losuje kartę z obrazkiem i prawidłowo je nazywa; po akceptacji logopedy, w nagrodę, układa cząstkę logopedycznego delfinka, zabawa trwa do momentu ułożenia całości.
5. ćwiczenia pamięci wzrokowej: logopeda układa sekwencję obrazków z głoską [s] w nazwie, zaczynając od 3. następnie zakrywa obrazki. zadaniem dziecka jest odtworzenie w prawidłowej kolejności sekwencji. logopeda zwraca uwagę na poprawność wymowy.
6. zabawa językowa rybki w akwarium: na podłodze logopeda rozkłada rybki. dziecko metodą wyliczania losuje jedną z rybek a następnie powtarza za logopedą wyraz napisany na jej odwrocie.
7. ćwiczenia pamięci słuchowej: logopeda układa sekwencję rybek, zaczynając od 3, następnie czyta słowa napisane na odwrocie. zadaniem dzieci jest zapamiętanie sekwencji i jej odtworzenie.
8. karty pracy z ćwiczonymi głoskami. dziecko powtarza i po akceptacji logopedy przybija pieczątkę w ramach nagrody.
9. zadanie domowe: karta pracy do przećwiczenia w domu

zrealizowane kompetencje kluczowe:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. umiejętność uczenia się.
3. kompetencje społeczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.