X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48333
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jak zapamiętujemy? Przygotowujemy prezentacje. Scenariusz lekcji

Cele operacyjne:
SŁUCHANIE:
• uczeń rozpoznaje i rozumie ze słuchu podstawowe, często używane słowa angielskie
• uczeń rozpoznaje ze słuchu nazwy kolorów, zwierząt.
• uczeń rozpoznaje różne etapy prezentacji
MÓWIENIE:
• uczeń potrafi poprawnie powiedzieć słownictwo, wprowadzone przez nauczyciela: cooperation, organization, creativity, work
• uczeń potrafi przeliterować znane mu słówka angielskie
CZYTANIE:
• uczeń rozpoznaje i rozumie pisemną formę słówek, użytych w przykładach, ilustrujących techniki nauki
• uczeń potrafi logicznie dopasować opis techniki nauki słówek do przykładu
• uczeń rozpoznaje i rozumie pisemną formę wyrazów, zaczynających się na tą samą literę z zestawu 4
PISANIE:
• uczeń potrafi poprawnie zapisać podstawowe, często używane słowa angielskie, użyte w czasie zabawy pt: „zapamiętajka”
• uczeń potrafi poprawnie zapisać nowo poznane słówka (np.: cooperation, organization, creativity, work)

CELE OGÓLNE (na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej z języka obcego dla szkoły podstawowej)
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych umiejętności językowych (podczas zabawy „zapamiętywajka”)
• wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego - nauka negocjacji i współpracy w grupie rówieśników (podczas planowania oraz organizowania prezentacji grupowych)
• stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego (podejmowanie decyzji dotyczących prezentacji, stosowanych technik zapamiętywania oraz oceny map myśli rówieśników)

Środki dydaktyczne:
• opis technik zapamiętywania słówek - Handout 1
• dowolne 2 mapy myśli - Przykład 1 i 2
• przygotowane listy siedmiu słów – Lista 1
• karteczki z trójkami słówek, zaczynających się na tą samą literę – Zestaw 4

Przebieg lekcji:

1. zapamiętywajka – Nauczyciel prosi uczniów aby wzięli głęboki wdech, zamknęli oczy i skupili się (instrukcje powinny być podane w j. angielskim). Zadaniem uczniów jest zapamiętać w kolejności siedem podstawowych angielskich słów, które nauczyciel wolno, dwukrotnie wymienia (np.: sun, tree, cat, dog, cookie, bug, green). Pierwszy zgłoszony ochotnik wymienia i tłumaczy słówka. Jego wysiłek bez względu na wyniki zostaje nagrodzony brawami. Nauczyciel zapisuje prawidłowy szyk wyrazów na tablicy i prosi o podniesienie ręki przez osoby, którym udało się go wcześniej zapamiętać. Następnie nauczyciel pisze na tablicy 3 słowa klucze: pictures, story, letters. Są to techniki zapamiętywania tzn.: obrazowanie w myślach słów, które słyszymy (np.: słysząc „dog” widzimy psa), układanie historyjki z słów (np.: pies zjadł ciastko na którym siedział zielony robak) oraz wyobrażanie sobie pisemnej formy słów i zapamiętywanie kolejności pierwszych ich liter (np.: s, t, c...). Uczniowie wybierają jedną z trzech technik i przeprowadzają to ćwiczenie ponownie przy ich pomocy. Nauczyciel podaje szyk innych, niż poprzednio, wyrazów i pyta uczniów czy osiągnęli leprze wyniki dzięki wybranym technikom. (7minut)

2. ocena map myśli – (patrz: scenariusz zajęć z języka angielskiego I) Uczniowie dzielą się na grupy 5-osobowe. W każdej grupie zostaje wybrany w drodze głosowania przewodniczący. Grupy wymieniają się między sobą mapami myśli ich członków. Zadaniem przewodniczących jest napisać z tyłu każdej mind map tylko pozytywnych opinii grupy na jej temat (tzn. co jest pożyteczne, dobrze zorganizowane lub ciekawe). Nauczyciel nadzoruje czas wymian pracami pomiędzy grupami. Uczniowie zapoznają się z komentarzami.(10minut)

3. przykładowa prezentacja – techniki zapamiętywania słówek przeprowadzona przez nauczyciela. Zadaniem każdego ucznia jest zanotować etapy prezentacji nauczyciela na temat mapy myśli (mind map) w zeszycie (np.: nazwa techniki, objaśnienie na czym ona polega, omówienie trzech przykładów zastosowań, podanie możliwych zalet i wad wybranej techniki). Prezentacja trwa ok. 5 minut w języku polskim (objaśnienia) i angielskim (przykłady).(8minut)

4. planowanie prezentacji – Uczniowie dobierają się w grupy 3-osobowe, losując trójki wyrazów angielskich zaczynających się na tą samą literę (np.: blue, black, banana). W grupach uczniowie wybierają z handout 1 technikę nauki, którą zaprezentują na podobieństwo prezentacji nauczyciela (20minut). Każda grupa powinna prezentować inną technikę. Nauczyciel wypisuje na tablicy kryteria oceny (np.: współpraca uczniów, przejrzystość organizacji, oryginalność przykładów, użycie pomocy naukowych). Kryteria te mogą zostać zapisane w języku angielskim jako słowa klucze (np.: cooperation, organization, creativity, work). Uczniowie powinni rozdzielić zadania, wspólnie opracować przykłady, zalety i wady wybranej techniki oraz jej objaśnienie.

Uwagi:
Nauczyciel powinien podać kryteria, listę zadań do wykonania oraz dopilnować tego, aby każdy uczeń sporządził notatkę przed podziałem uczniów na grupy – aby uniknąć chaosu organizacyjnego. Warto również podkreślić fakt, iż uczniowie mają na prezentację nie więcej niż 5 minut oraz dać grupom przynajmniej tydzień na solidne przygotowanie wystąpienia. Nauczyciel powinien również zachęcić uczniów do „wypróbowania” wybranej techniki w domu, aby mogli oni odnieść się do swoich doświadczeń w czasie prezentacji. Prezentacje te powinny charakteryzować się dużą wolnością ekspresji: wykład, przedstawienie, wywiad z klasą...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.