X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48323
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasownik to be - ćwiczenia gramatyczne

CZASOWNIK „TO BE” - ćwiczenia gramatyczne

I. Uzupełnij zdania prawidłową formą czasownika
”to be” (forma pełna lub skrócona)
AM / ‘M, IS / ‘S, ARE / ‘RE
(zdania twierdzące).

1. I _____ a happy girl.
2. She _____ my sister.
3. We _____ friends.
4. You _____ very fast.
5. He _____ a doctor.
6. It _____ a black cat.
7. You _____ good students.
8. They _____ in the classroom.
9. Peter and John _____ classmates.
10. You and I _____ always late.
11. Her mother _____ very nice.
12. My grandparents _____ in the garden.
13. Bob and I _____ teachers.
14. My dog _____ black and white.
15. The bike _____ from my father.
16. Coffee _____ hot.
17. Their toys _____ old.
18. My cousin _____ 10.
19. The windows _____ dirty.
20. Your bike _____ pink.

II. Uzupełnij zdania prawidłową formą czasownika
”to be” (forma pełna lub skrócona)
AM NOT / ‘M NOT, IS NOT / ISN’T,
ARE / AREN’T (zdania przeczące).

1. He _____ my brother.
2. My aunt _____ tall.
3. Tom _____ her friend.
4. Our teacher _____ from England.
5. She _____ hungry.
6. We _____ your grandparents.
7. Kate and Sue _____ twins.
8. Those children _____ from Spain.
9. It _____ his car.
10. The house _____ new.
11. These books _____ interesting.
12. My friend Cleo _____ good at Maths.
13. Maggie’s friends _____ nice.
14. The Browns _____ our neighbours.
15. I _____ a dentist.
16. You _____ short.
17. They _____ thirsty.
18. Elephants _____ small.
19. Mr Green _____ handsome.
20. Our cousins _____ from Sweden.

III. Uzupełnij zdania prawidłową formą czasownika ”to be”; AM / IS / ARE (pytania)
i ułóż krótkie odpowiedzi do podanych pytań
(√ - odpowiedź pozytywna, X – odpowiedź negatywna)

1. _____ he a waiter? X __________.
2. _____ I tired? √ __________.
3. _____ you from Greece? . X __________.
4. _____ it a hamster? √ __________.
5. _____ she his mother? X __________.
6. _____ they waiters? √ __________.
7. _____ we lazy? X __________.
8. _____ Martha an actress? √ __________.
9. _____ Ben and Caroline from Germany?
X __________.
10. _____ your uncle busy? √ __________.
11. _____ cats fluffy? X __________.
12. _____ their house big? √ __________.
13. _____ pencils blue? X __________.
14. _____ your eyes green? √ __________.
15. _____ Alex hardworking? X __________.
16. _____ the boys funny? √ __________.
17. _____ her teacher at school? X __________.
18. _____ their cousins in a town? √ __________.
19. _____ Beth a driver? X __________.
20. _____ it your pencilcase? √ __________.

IV. Popraw błędy w odmianie czasownika „to be”
w zdaniach; napisz poprawne zdania.

1. Are she your grandmother?
______________________________
2. He aren’t a singer.
_______________________________
3. Your mother is a nurse?
_______________________________
4. The pen are on the table.
_______________________________
5. She’re French.
_______________________________
6. I isn’t sad.
_______________________________
7. We’s neighbours.
_______________________________
8. Is you a teacher?
_______________________________
9. They is in the kitchen.
_______________________________
10. Her friends isn’t in the restaurant.
_______________________________
11. Our lessons is very interesting.
_______________________________
12. These shoes isn’t expensive.
_______________________________
13. Your cat are pretty.
_______________________________
14. That woman are beautiful.
_______________________________
15. He is in the dining room?
_______________________________
16. Is they from Russia?
_______________________________
17. My brother aren’t a good student.
_______________________________
18. You is good at History.
_______________________________
19. Kate aren’t in London.
_______________________________
20. Their cousins isn’t nice.
_______________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.