X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48265
Przesłano:

Woda - źródło życia. Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 111
im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie

Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Data: 28. 03. 2022
Klasa: 2 a
Temat tygodniowy: Przyroda budzi się do życia.
Temat dnia: Woda – źródłem życia.
Nauczyciel prowadzący: Michał Maryniak
Czas: 3 jednostki lekcyjne – 135 minut.

Cele operacyjne:
Uczeń (samodzielnie lub z pomocą):
- podejmuje próbę śpiewu piosenki na powitanie;
- potrafi ustalić jaki jest dzień tygodnia, miesiąc, umie zapisać datę;
- dokonuje obserwacji pogody oraz wybiera odpowiedni jej symbol;
- potrafi uzupełnić krzyżówkę na podstawie rysunków;
- słucha z uwagą i rozumie treść wiersza;
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
- rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin;
- potrafi ułożyć wyrazy z liter;
- potrafi wyodrębnić literę W spośród innych liter;
- poprawnie zapisuje literę W oraz wyrazy wskazane przez nauczyciela;
- potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej;
- wie jakie są sposoby oszczędzania wody;
- wie dlaczego Ziemia nazywana jest „błękitną planetą”;
- poprawnie odpowiada na pytania w quizie on-line;
- potrafi wykonać pracę plastyczną.

Nabywane umiejętności:
Uczeń:
- wypowiada się na określony temat;
- słucha ze zrozumieniem;
- rozumie polecenia;
- korzysta z wiadomości prezentowanych przez nauczyciela;
- pokonuje własne ograniczenia i trudności.

Środki dydaktyczne:
Gitara, etykiety dni tygodnia, piktogramy pogody, krzyżówka, tekst wiersza Jana Brzechwy „Żaba”, woda w butelce, nagranie z odgłosami wody, ilustracje związane z wodą, litery z gry Scrabble, karty pracy, komputer, globus, zeszyt, kredki.
Metody pracy:
Podające ( pogadanka, rozmowa), problemowa (dyskusja), eksponująca (pokaz połączony z przeżyciem), aktywizująca ( burza mózgów), praktycznego działania ( z wykorzystaniem komputera).
Formy pracy:
- zbiorowa , jednolita
- indywidualna, jednolita.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zajęcia wstępne ( 45 minut)
1. Powitanie uczniów zaśpiewem: „Witaj....” oraz piosenką rozpoczynającą zajęcia:
„uśmiechnij się, witamy Cię, na imię masz.....”
Uczniowie kolejno przedstawiają się, wypowiadając głośno swoje imię
2. Ustalenie daty – uczniowie wybierają etykietę dnia tygodnia, określają miesiąc i porę roku. Zaznaczają je na kalendarzu.
3. Obserwacja pogody za oknem. Uczniowie wypowiadają się na temat pogody, przypominają charakterystyczne cechy pogody wiosennej;
4. Zapisanie daty w zeszycie, rysowanie symbolu pogody
5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości poznanych w poprzednim tygodniu;
6. Spożycie przez uczniów drugiego śniadania.

Zajęcia właściwe ( ok. 70 minut)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązanie krzyżówki:
Uczniowie samodzielnie ( Bartek, Matylda) lub z pomocą nauczyciela (Alicja, Mikołaj, Krystian) wpisują hasła do diagramu bądź przepisują je z tablicy. Następnie wraz z nauczycielem ustalają, że tematem zajęć będzie woda oraz jej znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
2. Polisensoryczne poznanie wody – nauczyciel nalewa uczniom wodę do kubeczków, a następnie uczniowie określają jej smak, zapach, kolor, słuchają odgłosów wody.
3. Prezentacja wiersza Jana Brzechwy „Żaba” – nauczyciel czyta tekst wiersza a następnie zadaje uczniom pytania:
- dlaczego żaba poszła do doktora?
- jakie porady dał żabie doktor?
- dlaczego żaba zmieniła się w garstkę proszku?
- jakie byłoby zakończenie wiersza gdyby żaba nie posłuchała rad doktora?
Uczniowie odpowiadają na pytania.
4. Odczytywanie zdań oraz wybieranie spośród nich tych, które pasują do zaleceń lekarza. Odpowiadanie w zeszycie na pytania ( samodzielnie, bądź z pomocą):
- Jaka musiała być żaba? ( sucha)
- Czego miała unikać żaba? ( wody)
5. Prezentacja ilustracji i zdjęć – uczniowie oglądają je i opisują. Następnie na ich podstawie odpowiadają na pytanie nauczyciela : „Do czego ludzie, zwierzęta, rośliny potrzebują wody?”
6. Odczytywanie zdań i uzupełnianie luk wyrazami z ramki ( Bartek);
7. Prezentacja litery „W – jak woda” uczniowie ( Matylda, Alicja, Krystian Mikołaj) utrwalają literę. Ćwiczą jej pisanie. Wyodrębniają literę W spośród innych liter. Uczniowie po kolei wymyślają słowa zaczynające się na literę W. Następnie odgadują co przedstawiają rysunki oraz układają do nich podpisy z liter. Wklejają obrazki do zeszytu i podpisują je.
8. Zadanie interaktywne – zabawa w teleturniej. Uczniowie rozwiązują quiz na komputerze w aplikacji WORDWALL. Odpowiadają na pytania dotyczące wody odczytywane przez Bartka.
https://wordwall.net/pl/resource/15072302/woda-w-przyrodzie
9. Nauczyciel prezentuje uczniom globus a następnie zadaje pytanie: Dlaczego Ziemia nazywana jest „błękitną planetą”. Swobodne wypowiedzi uczniów – elementy burzy mózgów.
10. Zadanie interaktywne – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
https://wordwall.net/pl/resource/1651886/układanie-zdań-o-wodzie-z-rozsypanki-wyrazowej-ewa
11. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zespołowo wykonują pracę plastyczną – plakat związany z tematem „Woda – źródłem życia”.

Zajęcia końcowe ( ok. 20 minut)
1. Pokaz ilustracji dotyczących racjonalnego zużywania wody – uczniowie opisują ilustrację oraz odpowiadają na pytanie nauczyciela: W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? Jaki to ma wpływ na nasze środowisko, na naszą planetę?
2. Porządkowanie stanowisk pracy;
3. Ocena pracy uczniów;
4. Podziękowanie i pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.