X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4824
Przesłano:

Wesołe popoludnia - cykl zajęć pozalekcyjnych

PROGRAM AUTORSKI:
„WESOŁE POPOŁUDNIA”

CYKL ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest”
Korczak

WSTĘP

W związku ze zwiększającymi się nieustannie potrzebami przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu naszych uczniów dostrzegłyśmy konieczność stworzenia uczniom zajęć pozalekcyjnych, przyczyniających się do harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży. Chcemy, aby uczestnicy spędzali ten czas w przyjaznej i radosnej atmosferze, jak sama nazwa programu sugeruje.
Zorganizowanie uczniom czasu wolnego umożliwi w pewnym stopniu ochronę przed zagrożeniami ze strony współczesnego świata jakim są : alkoholizm, nikotynizm, agresja i przemoc. Zauważalnym problemem młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jest trudność w zakresie funkcjonowania w grupie społecznej oraz samodzielnego dysponowania czasem wolnym, co może przyczynić się do nawiązywania kontaktów z osobami z tzw. „grupy ryzyka”.
Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom i nieumiejętnością organizowania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych proponujemy uczniom udział w programie „Wesołe popołudnia”. Poprzez szereg zajęć twórczych będą mogli rozwinąć podstawowe kompetencje niezbędne do osiągnięcia maksymalnego stopnia samodzielności w życiu społecznym, aktywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu i papierosów .Chcemy pokazać uczniom, że można dobrze się bawić bez różnego rodzaju używek, promując zdrowy styl życia. Podczas trwania zajęć respektując indywidualność każdego dziecka umożliwimy im zabawę w przyjaznej atmosferze, zachęcając do wykorzystywania potencjalnych możliwości jakie tkwią w każdym dziecku.

ADRESACI PROGRAMU:

Program autorski „Wesołe Popołudnia” został opracowany dla grupy uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

Program realizowany będzie cyklicznie jeden raz w miesiącu w trakcie trwania roku szkolnego i rozpocznie się dnia 01 września 2008 roku;
Spotkania odbywać się będą w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych oraz poza placówką w zależności od charakteru planowanych zajęć.

CELE REALIZOWANEGO PROGRAMU:


1. Promowanie zdrowego stylu życia oraz ochrona przed zachowaniem ryzykownym;
2. Kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych;
3. Osłabianie czynników ryzyka przez ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
4. Tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego;
5. Wzbogacanie doświadczenia dzieci, rozwijanie zainteresowań twórczych;
6. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości;
7. Wspomaganie dziecka w zakresie jego funkcjonowania w zespole;
8. Umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu wolnego;
9. Wdrażanie do podejmowania aktywnych działań w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
10. Wykorzystywanie potencjalnych możliwości uczniów poprzez powierzanie im różnorodnych zadań;

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Aktywne uczestniczenie w organizowanych formach zajęć na terenie szkoły ( zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajecia sportowe)
2. Udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta ( wyjście na kręgle, wyjście do kina)
3. Integrowanie się ze środowiskiem lokalnym podczas zaproponowanych działań ( pieczenie ziemniaka)
4. Przygotowanie świątecznych wypieków na Kiermasz Świąteczny oraz prac plastycznych na wystawy i konkursy;
5. Aktywne współdziałanie w zespole podczas tworzenia „Worka zdrowych pomysłów”
6. Utrwalanie wiadomości z zakresu profilaktyki podczas wycieczek i proponowanych zabaw;

METODY PRACY

- metody praktycznego działania;
- metody aktywizujące;
- metody podające ( objaśnienie, opis)
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
- choreoterapia;
- muzykoterapia;
- Metoda Klanzy- pedagogika zabawy;


FORMY PRACY

- praca zespołowa;
- praca w grupach;
- praca indywidualna;

PROPONOWANA TEMATYKA POPOŁUDNIOWYCH ZAJĘĆ CYKLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2008/2009

1. Wrzesień – „ Święto pieczonego ziemniaka”
2. Październik- „ Popołudnie z filmem”
3. Listopad – zajęcia plastyczne, przygotowanie prac plastycznych na konkursy świąteczne z okazji Bożego Narodzenia;
4. Grudzień- zajęcia kulinarne- wypiekanie pierników „ Świąteczne pierniki”
5. Styczeń- zajęcia rekreacyjne- wyjście do Ok. Parku na kręgle;
6. Luty – Pożegnanie karnawału -zajęcia kulinarne „ Pieczenie faworków”
7. Marzec – „ Wiosenny relaks” zajęcia z wykorzystaniem choreoterapii i elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne,
8. Kwiecień – „ Wielkanocne inspiracje” zajęcia plastyczne;
9. Maj – zajęcia sportowe- „ Sportowe popołudnie” ( „ Worek zdrowych pomysłów”)
10. Czerwiec – zajęcia podsumowujące cykl spotkań- „ Wspólny grill”

W zależności od potrzeb zajęcia będą realizowane w kolejnych latach;

EWALUACJA PROGRAMU „WESOŁE POPOŁUDNIA”

Ewaluacja programu opierała będzie się na comiesięcznych wnioskach po zrealizowanych zajęciach popartych zdjęciami i informacjami zamieszczonych na stronie internetowej Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych , wytworach prac dzieci prezentowanych na konkursach plastycznych oraz kiermaszu świątecznym, jak i sprawozdaniu końcoworocznym ( czerwiec) z realizacji programu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.