X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4822
Przesłano:

Warstwa nośna i podtrzymująca w meblach tapicerowanych - scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI
Technologia tapicerstwa
Kl. I a

Temat: Warstwa nośna i podtrzymująca w meblach tapicerowanych.

I. Cele operacyjne:

- uczeń, wie :
-jakie rozróżniamy warstwy tapicerskie
- jakie znaczenie ma warstwa nośna i podtrzymująca w meblach tapicerowanych

-uczeń opisuje :
-budowę ramy tapicerskiej
-rodzaje warstw podtrzymujących

-uczeń potrafi:
-wskazać usytuowanie poszczególnych elementów budowy
-rozróżnić ramy tapicerskie
-dobrać odpowiednie materiały na poszczególne rodzaje warstwy podtrzymującej

II. Metody nauczania:
-praca w parach z tekstem
-prezentacja wykonanej pracy
-wykład z demonstracją foliogramów, pokaz złączy meblowych
-analiza rysunków
-praca samodzielna

III. Środki dydaktyczne:
-tablica, kreda
-schematy, foliogramy
-próbki materiałów tapicerskich
-karty pracy zawierające informacje o warstwach tapicerskich

IV. Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne:
-sprawdzenie obecności, gotowości uczniów do zajęć oraz zapisanie tematu w dzienniku

2.Kontrola wiadomości:
Sprawdzenie stopnia zapamiętania wiedzy z poprzedniej lekcji.

3.Wprowadzenie do tematu:
Przedstawienie tematu lekcji oraz jej celów. Nauczyciel ogólnie omawia budowę warstwy nośnej i podtrzymującej.
4.Realizacja tematu:
Nauczyciel na podstawie schematu charakteryzuje poszczególne elementy ramy tapicerskiej oraz rodzaje złączy. Przedstawia warstwy podtrzymujące.
Losowe podzielenie uczniów na grupy. Wyznaczenie zadań oraz wyjaśnienie zasad pracy na lekcji. Praca w parach.
Zadaniem uczniów jest wyszukanie informacji i zanotowanie odpowiedzi na postawione przez nauczyciela pytania.
Prezentacje.
Wybrane osoby z każdej grupy przedstawiają efekty swojej pracy. Pozostali uczniowie w klasie poprawiają lub uzupełniają wiadomości. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie wybrali właściwe informacje.
Praca samodzielna-krzyżówka
Sporządzenie notatki oraz uzupełnienie budowy warstwy nośnej i podtrzymującej w zeszytach.

5.Podsumowanie tematu:

Za pomocą pytań kontrolnych nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tematu:
-Co to jest warstwa nośna i czym różni się od warstwy podtrzymującej?
-Jakich materiałów można użyć do wykonywania warstw podtrzymujących?
-Wymień elementy ramy tapicerskiej.

Nauczyciel nagradza uczniów, którzy wyróżnili się wiedzą, zaangażowaniem w czasie lekcji.

6.Podanie zadania domowego:
Wyjaśnij dlaczego należy szlifować ramiaki?
Charakterystyka warstwy wyściełającej.

Karta samooceny. Ankieta anonimowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.