X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48179
Przesłano:
Dział: Świetlica

Mój rajski ptak - zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku od 6-8 lat

Scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci młodszych.
Temat: Mój rajski ptak - praca plastyczna łączona z zajęciami ruchowymi.
Miejsce: świetlica w Ogrodzie Jordanowskim nr 2 w Poznaniu
Uczestnicy: wychowankowie placówki w wieku od 6 - 8 lat
Czas: 60 minut
Autor: Agnieszka Szcześniak

Cele ogólne: kształcenie wyobraźni plastycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności; inspirowanie twórczych działań; rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej. Integracja w grupie przy zabawach ruchowych.

Cele szczegółowe:wychowanek potrafi wykonać pracę plastyczną, przestrzenną, poznaje zasady aerodynamiki, rozpoznaje kolory. Wychowanek rozumie polecenia i potrafi je wykonać. Rywalizuje w duchu fair play w zabawach ruchowych.

Formy pracy:
indywidualna - samodzielne wykonanie przestrzennego ptaka
zbiorowa - zabawy ruchowe

Pomoce dydaktyczne:kartonowy szablon ptaka, kredki, kolorowy papier,kolorowa krepa, nożyczki, klej, sprzęt nagłaśniający , kolorowe hula-hop, linka.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie dzieci i zaproszenie do stołów z materiałami plastycznymi.

2. Nauczyciel zadaje pytania: Jak wyglądają ptaki? Jakie ptaki możemy spotkać w Polsce? Czy istnieje rajski ptak? Dlaczego ptaki latają?

3. Nauczyciel pokazuje obrazki z ptakami i dopytuje się o nazwy oraz, które z nich mieszkają w Polsce: gołąb, bocian, wróbel,kruk, papuga, sęp, koliber, rajski ptak.
Dzieci samodzielnie układają obrazki według wielkości ptaków.

4. Wykonanie pracy plastycznej - Mój rajski ptak
- rozdanie kartonowych szablonów ptaków, kredek, kolorowych papierów i krepy, nożyczek i kleju
- zachęcenie dzieci do kolorowania ptaków według własnego uznania, tak by ich "rajski" ptak był niepowtarzalny, wyjątkowy
- poinstruowanie jak należy przykleić skrzydła i ogon z kolorowej krepy by wykonany ptak mógł latać niczym latawiec

5. Po wykonaniu zadania dzieci sprzątają miejsce pracy i demonstrują swoje ptaki.

6. Zabawy ruchowe z wykonanymi ptakami:
a) dzieci stoją w rzędzie i po kolei demonstrują jak lata ich rajski ptak, rzucają sprawdzając który leci najdalej;

b) na sali porozkładane są kolorowe hula- hop, nauczyciel puszcza muzykę, a dzieci z ptakami w uniesionej ręce biegają miedzy nimi, muzyka cichnie i wszyscy uczestnicy wskakują do najbliższej "dziupli" czyli hula- hop;

c) zabawę powtarzamy, ale gdy muzyka cichnie dzieci wskakują do "dziupli" o kolorze wskazanym przez nauczyciela, pomagają sobie by wszyscy się zmieścili na ograniczonej przestrzeni;

d) Zmodyfikowana zabawa "Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy" - wszystkie dzieci z ptakami w ręce stają przy ścianie, a nauczyciel znajduje się w pewnej odległości od reszty grupy,jest odwrócony tyłem i wypowiada słowa "Raz dwa, trzy sęp patrzy". W tym czasie uczestnicy zabawy biegną w kierunku nauczyciela, gdy ten się odwróci wszyscy zamierają i nie mogą się poruszyć. Celem graczy jest dotarcie do nauczyciela, gdy on nie patrzy, i dotknięcie go. Zwycięzca zajmuje miejsce prowadzącego.

e) nauczyciel nisko, nad podłogą kreci linką, a dzieci ustawione w kole podskakują tak by jej nie dotknąć. Osoba, którą linka dotknie w trakcie zabawy odpada z gry. Zwycięża dziecko, które najwyżej skakało.

7. Po zabawie dzieci przywieszają swoje ptaki na gałązkach, które zamontowane są na tablicy w świetlicy.

8. Po zajęciach nauczyciel dokonuje ewaluacji na podstawie obserwacji, rozmowy z dziećmi i nauczycielami obserwującymi zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.