X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47929
Przesłano:

Modlitwa różańcowa. Konspekt katechezy dla kl. III

Lekcja religii w klasie III Szkoły Podstawowej

Katecheta: Marcelina Kalinowska

Temat: MODLITWA RÓŻAŃCOWA.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 45min.

CEL OGÓLNY:
zapoznanie uczniów z modlitwą różańcową.

CELE OPERACYJNE:
uczeń wie, że różaniec jest modlitwą do Matki Bożej;
uczeń potrafi powiedzieć jakie modlitwy najczęściej odmawiamy na różańcu;
uczeń wyjaśni komu Matka Boża poleciła modlić się na różańcu;
uczeń rozumie na czym polega nabożeństwo różańcowe.

METODY:
metoda podająca (rozmowa, opowiadanie);
metoda problemowa (zadanie dla uczniów);
metoda praktyczna (zabawa w pokazywanie części ciała, śpiew);
metoda plastyczna (puzzle, układanka).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
tekst opowiadający o świętej Bernadetcie;
kserokopie zadania dla uczniów;
różaniec;
literki z modlitwą „ Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, napis z modlitwą „Chwała Ojcu”;
duży rysunek różańca;
napisy tajemnic różańca;
obraz Matki Bożej;
obrazki: buzi,rąk, serca;
puzzle dla poszczególnych grup;
układanka;
sprzęt audiowizualny: telewizor i odtwarzacz DVD;
film o Bernadecie;
płyta CD;
odtwarzacz CD.

FORMY PRACY:
praca indywidualna (zróżnicowana);
praca grupowa (zróżnicowana);
praca zbiorowa.

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Czynności organizacyjne:

* Pozdrowienie chrześcijańskie.
* Modlitwa: „Ojcze nasz”.

2. Wstęp:

Uczniowie dowiadują się jaki temat będzie omawiany, rozwiązując zadanie. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie zadania. Hasło brzmi: różaniec.

Nauczyciel pokazuje uczniom różaniec. Zadaje uczniom pytania:
Z czego składa się różaniec?
Do kogo modlimy się na różańcu?
(Nauczyciel pokazuje uczniom obrazek Matki Bożej, zawiesza na tablicy).
Jaką modlitwę najczęściej powtarzamy modląc się na różańcu?

Nauczyciel wcześniej przygotował ponumerowane napisy z modlitwą „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i zawiesił na tablicy. Uczniowie podają wybrany przez siebie numerek literki poszczególnej modlitwy. Nauczyciel odsłania literkę, uczniowie podają hasła.
Nauczyciel odsłania na tablicy napis modlitwy „Chwała Ojcu”. Zapisuje na tablicy liczbę odmawianych modlitw.

3. Rozwinięcie:

Nauczyciel tłumaczy uczniom w jaki sposób odmawiamy różaniec.
Zawiesza na tablicy duży rysunek różańca

Następnie zadaje uczniom pytanie:
Co potrzebne nam jest do odmawiania różańca?

Nauczyciel pokazuje uczniom obrazki – BUZIA, RĘCE, SERCE w celu uzyskania odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Zawiesza je na tablicy.

Następuje zabawa - uczniowie wstają z ławek i pokazują poszczególne części ciała: buzie, ręce, serce.
Następnie dzieci śpiewają piosenkę dla Matki Bożej, do której modlimy się na różańcu z wykorzystaniem buzi i rąk.

Nauczyciel tłumaczy, że usta biorą udział w odmawianiu różańca wtedy, gdy mówimy poszczególne modlitwy; ręce – wtedy, gdy przesuwamy kolejne paciorki; serce – wtedy gdy staramy się myśleć o wydarzeniach z życia Maryi i Pana Jezusa, które są też tajemnicą. Dlatego modlitwa różańcowa zawiera w sobie tajemnice:

1. radosne – związane z radosnymi, szczęśliwymi wydarzeniami w życiu Matki Bożej i Pana Jezusa;
2. światła – ukazują Pana Jezusa jako Syna Bożego;
3. bolesne – związane ze smutnymi wydarzeniami w życiu Pana Jezusa;
4. chwalebne – ukazujące chwałę Pana Jezusa.
Nauczyciel zawiesza na tablicy napisy z poszczególnymi tajemnicami.

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda grupa ma inny obrazek:
I grupa – obrazek przedstawiający narodzenie Pana Jezusa,
II grupa – obrazek przedstawiający chrzest Pana Jezusa,
III grupa – obrazek przedstawiający śmierć Pana Jezusa,
IV grupa – obrazek przedstawiający zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Uczniowie z pomocą nauczyciela łączą się w grupy. Następnie uczniowie układają puzzle i przyklejają na kartonie A4. Następuje prezentacja poszczególnych grup i omówienie obrazków.

Nauczyciel mówi uczniom, że Matka Boża cieszy się, gdy odmawiamy różaniec. Poleciła szczególnie pewnej osobie, aby modliła się na różańcu. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie:
Kogo Matka Boża zachęcała do odmawiania różańca?

Na postawione pytanie uczniowie dowiadują się z zadania. Nauczyciel wcześniej przygotował układankę składającą się z 6 części, które są ponumerowane. Wybrani przez nauczyciela uczniowie podają numer części układanki, nauczyciel pokazuje i zawiesza na tablicy, uczniowie próbują odgadnąć co zawiera obrazek. Układanka przedstawia ilustrację Matki Bożej trzymającą w ręku różaniec oraz św. Bernadetę, która modli się.

Następuje omówienie obrazka. Nauczyciel czyta uczniom opowiadanie o św. Bernadecie.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania w celu analizy tekstu:
Jak miała na imię dziewczynka, której ukazała się Matka Boża?
O co prosiła Maryja Bernadetę?
Co obecnie znajduje się w miejscu objawień?

Następuje projekcja fragmentu filmu pt. „Bernadeta – księżniczka z Lourdes”.

Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytanie:
Jaki kwiat ukrywa się w słowie „różaniec”?

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że każde odmawiane „Zdrowaś Maryjo” to jakby róża składana Matce Bożej. Gdy mówimy różaniec, wiele razy powtarzając modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, wtedy ofiarowujemy Matce Bożej cały bukiet róż.

Nauczyciel informuje uczniów, że w miesiącu październiku codziennie składamy Matce Bożej bukiet różańcowych róż. Wszyscy, którzy kochają Matkę Bożą przychodzą z różańcem do kościoła na nabożeństwo różańcowe. Na tym nabożeństwie wszyscy modlą się na różańcu.
Nauczyciel mówi, że w parafii nabożeństwo różańcowe dla dzieci jest we wtorki i piątki o godz. 16.45.

W podsumowaniu lekcji nauczyciel zadaje uczniom pytania w celu sprawdzenia poznanych wiadomości:
Do kogo modlimy się na różańcu?
Jakie modlitwy są najczęściej odmawiane na różańcu?
Jak miała na imię dziewczynka, której ukazała się Matka Boża?
Na czym polega nabożeństwo różańcowe?

4. Zakończenie:
Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.