X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47877
Przesłano:

Wierszem inspirowane - wiosenne odbitki

Imię i nazwisko nauczyciela
Anita Orzechowska (n-l współorganizujący kształcenie specjalne)
XXX (wychowawca klasy)

Przedmiot
Edukacja plastyczna

Klasa 3

Temat zajęć: Wierszem inspirowane – wiosenne odbitki.

Data 07.03.2022 r.

Cel ogólny
Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia oraz uzewnętrznianie emocji, uczuć przy użyciu języka sztuki.

Założone cele operacyjne
Uczeń:
▪ zna datę kalendarzowej wiosny;
▪ wymienia oznaki wiosny;
▪ trafnie interpretuje fragment wiersza pt. ,,Przyjście wiosny’’ Jana Brzechwy,
▪ sprawnie posługuje się nowo poznanymi technikami plastycznymi
oraz przyborami malarskimi;
▪ przedstawia uczucia za pomocą wytworu malarskiego;
▪ swobodnie wyraża ekspresję plastyczną.

Zaplanowane metody
▪ oparta na słowie;
▪ oparta na praktycznym działaniu;
▪ elementy terapii ręki;
▪ elementy arteterapii (poezjoterapia, muzykoterapia);
▪ elementy integracji sensorycznej.

Wykorzystane narzędzia
▪ folia stretch;
▪ taśma malarska;
▪ farby akrylowe;
▪ kubek na wodę;
▪ wałki do malowania;
▪ gąbki do makijażu;
▪ fragment wiersza pt. ,,Przyjście wiosny’’ Jana Brzechwy;
▪ muzyka relaksacyjna.

Tok zajęć
1. Przywitanie uczniów oraz zaproszonych gości.
2. Nauczyciel podaje temat, cel i przebieg zajęć oraz kryterium
oceny pracy.
3. Nauczyciel wprowadza w tematykę lekcji pytaniami:
- jaka jest obecna pora roku?
- na jaką porę roku czekamy?
- od kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna?
- jakie barwy kojarzą się z wiosną?
4. Nauczyciel rozdaje uczniom narzędzia do wykonania pracy (n-l wcześniej przygotował stoliki, okleił folią stretch, wydzielając pola pracy, taśmą malarską) oraz pierwszą zwrotkę wiersza
pt. ,,Przyjście wiosny‘’ J. Brzechwy. Uczniowie odwołując się do treści zawartej w zwrotce wiersza, tworzą własną historię ,,nadejścia’’ wiosny.
5. Nauczyciel określa czas na wykonanie pracy (wspomaga się aplikacją classroomscreen).
6. Uczniowie wykonują pracę plastyczną do muzyki A. Vivaldi ,,Cztery pory roku – Wiosna’’.
7. Prezentacja i ocena prac.
8. Podsumowanie zajęć.
9. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.