X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47864
Przesłano:
Dział: Języki obce

Związki partnerskie czasowników - gerund & infinitive. Plan lekcji języka angielskiego

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 48 w Gdańsku
Klasa: VII
Czas trwania lekcji: 45 min.
Temat lekcji: Związki partnerskie czasowników (gerund & infinitive) – ćwiczenia.
Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa.

Wymagane umiejętności:
- uczniowie potrafią wskazać miejsce i funkcję czasownika w zadaniu;
- uczniowie rozróżniają bezokoliczniki i rzeczowniki odczasownikowe;
- uczniowie znają i stosują podstawowe czasowniki.

Cele lekcji
Ogólne:
- doskonalenie współpracy zespołowej – negocjowanie i osiąganie porozumienia;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej;
- aktywizacja uczniów – samodzielność w procesie uczenia się.
Operacyjne:
Po zakończeniu lekcji uczniowie:
- znają zasady budowy zdań z użyciem bezokoliczników i rzeczowników odczasownikowych,
- potrafią wypowiadać się z użyciem bezokoliczników i rzeczowników odczasownikowych,
- rozumie zależności panujące miedzy występującymi po sobie czasownikami w zdaniu,
- wie, że jest odpowiedzialny za proces uczenia się.
Metody i formy pracy:
- praktyczne
- komunikacyjne
- aktywizujące (burza mózgów, śnieżna kula)
- kula śnieżna
- praca we współpracy
- praktyczne (wykonywanie poleceń, wykonywanie zadań)
- ewaluacyjne – niedokończone zdanie, skala.

Materiały i środki dydaktyczne:
- komputer i rzutnik
- tablica biała
- karty pracy (w formie papierowej i online) – „Bernardo”s story” i „Gerund or infinitive”
- quiz onloine w aplikacji Wordwall
- teleturniej online w aplikacji Bamboozle

Przebieg lekcji:
Zaangażowanie (4’)
1. Powitanie i sprawdzenie obecności uczniów.
2. Kontrola pracy domowej – forma ustna (zad.11/69 w podręczniku”Smart Time 2”).
3. Powtórzenie materiału i nawiązanie do nowego.
- nauczyciel przedstawia cele lekcji
- uczniowie przewidują temat lekcji
Badanie (6’)
4. Burza mózgów i wspólne rozwiązanie quizu online https://wordwall.net/resource/26002138/gerund-or-infinitive, w którym uczniowie grupują czasowniki na te, po których występuje bezokolicznik i te, po których występuje rzeczownik odczasownikowy. Uczniowie muszą podjąć decyzję wspólnie. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości.
Przekształcanie (20’)
5. Praca z historyjką
a. Nauczyciel odczytuje całą historyjkę - dostępna na: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_patterns/Gerund_%E2%80%98%C2%B7_infinitive_hr2798726mj)
b. Nauczyciel ponownie odczytuje historyjkę, robiąc pauzy po każdym zdaniu. Uczniowie wyłapują czasowniki, po których występuje bezokolicznik lub rzeczownik odczasownikowy. Czasowniki zapisywane są na tablicy w sposób chronologiczny.
c. Ochotnicy opowiadają historyjkę własnymi słowami.
d. Sprawdzamy poprawność wykonanego zadania – nauczyciel wyświetla kartę pracy online z lukami w historyjce. Luki powinni uzupełnić uczniowie, którzy nie zaangażowali się w poprzednie zadanie.
6. Karta pracy „Gerund or infinitive”
e. Uczniowie w parach rozwiązują zadania gramatyczne.
f. Pary uzgadniają jedno stanowisko i zapisują je.
g. Pary łączą się w czwórki, dyskutują nad wcześniejszymi ustaleniami, wybierają jedno wspólne rozwiązanie i zapisują je na swoich kartach pracy.
h. Grupy wymieniają się kartami pracy, sprawdzają poprawność odpowiedzi i oceniają się wzajemnie.
Nabyte umiejętności kluczowe:
- umiejętność słuchania
- skuteczne komunikowanie się
- analizowanie
- praca w zespole i społeczna aktywność
- efektywne rozwiązywanie problemów
- umiejętność uczenia się i dzielenia się wiedzą
Prezentacja (10’)
7. Liderzy zespołów przedstawiają efekty pracy zespołów.
8. Uczniowie zostają dobrani w dwie grupy i utrwalają materiał z lekcji grając w grę online: https://www.baamboozle.com/game/30008 Grupa musi współpracować, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wygrać turniej.
Nabyte umiejętności kluczowe:
- ocena własnego uczenia się
- nauka przez błędy
- efektywne współdziałanie w zespole
- zdrowa rywalizacja
Refleksja (5’)
9. Przypomnienie celów lekcji, ocenienie aktywność uczniów.
10. Zadanie i omówienie pracy domowej dla chętnych uczniów (Napisz historyjkę z użyciem gerund i infinitive – min. 10 zdań.)
11. Ewaluacja lekcji – skala: uczniowie zaznaczają na namalowanej na tablicy skali stopień opanowania (ich zdaniem) użycia bezokoliczników i rzeczowników odrzeczownikowych w zdaniach.
- usystematyzowanie wiedzy
- chęć do pogłębiania wiedzy
- świadomość odpowiedzialności za własny proces uczenia się
12. Podziękowanie i pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.