X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47856
Przesłano:

Referat dla rodziców: Jestem przedszkolakiem i małym patriotą - kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Referat dla rodziców:

,,Jestem Przedszkolakiem i Małym Patriotą”-kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Opracowała: mgr Zofia Pilch

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna. R. Przymus ,,Polska”

Słowa tego oto wiersza uświadamiają nam, że już w grupie najmłodszych dzieci uczestniczenie w uroczystościach o charakterze patriotycznym, śpiewanie piosenek patriotycznych, recytacja wierszy o Polsce, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, poznawanie sylwetek sławnych Polaków może budzić wśród dzieci miłość, szacunek i przywiązanie do ,,małej i wielkiej Ojczyzny” oraz kształcić uczucie przywiązania do swojej rodziny, przedszkola, miejscowości, kraju- słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy patriotyzm. Postawy, które ukształtujemy u dzieci w wieku przedszkolnym towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Należy pamiętać bowiem o tym, że dla małego dziecka Ojczyzną jest jego dom rodzinny, najbliżsi, a później także przedszkole, miejsce, w którym żyje, a więc wszystko to, co spotyka na swej drodze, gdzie wszystko jest bliskie i znajome, gdzie czuje się bezpiecznie. Dlatego też, aby rozbudzić u dzieci uczucia patriotyczne należy rozpocząć od jego najbliższego otoczenia i pogłębiać jego więź ze środowiskiem rodzinnym, z miejscowością, w której żyje, tak aby od ,,małej Ojczyzny” przejść do naszej Ojczyzny- Polski.

Aby wzmacniać więzi emocjonalne z rodziną i ze środowiskiem przedszkolnym, kształtować szacunek do rodziców i innych członków rodziny w przedszkolu stwarza się sytuacje umożliwiające integrację i współdziałanie dzieci z rówieśnikami i dorosłymi, między innymi poprzez uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków np. Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Piknik Rodzinny .

Rozbudzając przywiązanie i miłość do ,,małej Ojczyzny” w przedszkolu zapoznajemy dzieci z najbliższą okolicą ukazując jej walory i ciekawe miejsca –realizuje się to podczas spacerów, wycieczek po swojej okolicy, spotkań z ludźmi różnych zawodów. Dzieci poznają przeszłość historyczną swojej miejscowości poprzez wyjścia do miejsc pamięci narodowej, uczestnictwo w organizowanych przeglądach, konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu. Budzimy u przedszkolaków zainteresowanie dziedzictwem kulturowym swojego regionu poprzez poznanie herbu miejscowości( miasta), poznanie historii swojej miejscowości ( w podaniach i legendach).
W przedszkolu budzimy u dzieci poczucie przynależności narodowej ( mówimy po polsku, nasz kraj to Polska, jesteśmy Polakami), zaznajamiamy dzieci z symbolami narodowymi i już w najmłodszej grupie przedszkolnej powinno kształtować się właściwy stosunek dzieci do symboli narodowych ( poznawaniu symboli narodowych powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie powaga tematu). Przedszkolaki poznają także regiony naszego kraju, kulturę ludową, stolicę Polski oraz większe miasta. Poznają przeszłość naszego kraju poprzez legendy, podania oraz historię Polski poprzez kultywowanie rocznic ważnych wydarzeń państwowych np. uroczystość przedszkolna z okazji Święta 11 listopada, 2 maja – Święto Flagi. Przybliżamy dzieciom sylwetki sławnych Polaków i ich dorobku kulturowego - Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik i twórców literatury dziecięcej –J. Tuwim, J. Brzechwa, M. Konopnicka

Oprócz środowiska przedszkolnego także rodzice mogą wzmacniać proces kształtowania postaw patriotycznych u dzieci między innymi poprzez:

- rozmowy z dziećmi o rodzinnych korzeniach np. podczas wspólnego oglądania rodzinnych fotografii, dzięki wykonywaniu drzewa genealogicznego swojej rodziny, ucząc się swojego nazwiska, adresu
- kultywowanie rodzinnych tradycji np. poprzez zachęcanie dzieci do wspólnego przygotowywania potraw, przetworów, pieczenia pierniczków, chleba, ciast, wspólne przygotowywanie dekoracji z okazji różnych świąt
– zaznajamianie z zabytkami, charakterystycznymi budynkami, elementami własnej miejscowości, najbliższej okolicy, odwiedzanie zabytków lub też spacery, wycieczki po najbliższej okolicy i miejscowościach połączone z różnymi ciekawostkami

– zapoznawanie z historią swojego kraju poprzez czytanie, opowiadanie dzieciom legend, wspólne śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych

– budzenie szacunku do Polski i symboli narodowych (godło, flaga, hymn Polski) poprzez wywieszanie flagi Polski z okazji świąt narodowych, udział w różnych wydarzeniach narodowych np. mecze piłkarskie, kibicowanie polskim sportowcom, odczuwanie dumy z sukcesów Polaków
Wykorzystując dziecięcą ciekawość, gotowość do poznawania i przeżywania już u najmłodszych przedszkolaków możemy kształtować możemy postawy patriotyczne dziecka tak, aby kiedyś słowo „Polak" i „Ojczyzna” wypowiadało z jak największą dumą!

Literatura:

1.A. Remian ,,Miłość do małej i wielkiej Ojczyzny”- edukacja patriotyczna w wychowaniu przedszkolnym.
2.A. Sawicka- Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu, Warszawa 1980
3.L. Fabiszewska –Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała”
4.M. Kąkol- Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym
5.J. Pyrek-Polski patriotyzm, Wychowawca 2000 nr 5
6.B.Biełkowska-Ojczyzna w literaturze i życiu współczesnych małych Polaków, Poradnik Bibliotekarza 1995nr3
7.A. Sawicka- Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu, Warszawa 1980

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.