X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47795
Przesłano:

Fantastyczny motyl. Praca w szerokiej gamie barw. Scenariusz lekcji

Temat lekcji: Praca w szerokiej gamie barw. „Fantastyczny motyl”

Czas: 1 godzina lekcyjna

Pojęcia kluczowe:
• gama barwna,
• gama barw ciepłych,
• wąska gama barw,
• szeroka gama barw.

Cele i umiejętności:
• znajomość określenia rożnych rodzajów gam barwnych,
• umiejętność posługiwania się wybraną gamą barw we własnej pracy plastycznej,
• umiejętność wykonania pracy o charakterze fantastycznym, rozwijającej wyobraźnię

Metody pracy:
• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• prezentacja reprodukcji
• ćwiczenia plastyczne
• prezentacja prac wychowanków

Formy pracy:
• indywidualna

Środki i materiały dydaktyczne:
• reprodukcje wybrane przez nauczyciela

Materiały i narzędzia wychowanków:
• blok A3
• pastele olejne
• mazaki
• papier kolorowy
• klej
• nożyczki

Przebieg zajęć:

Na początku zajęć nauczyciel pyta:
• Czy wszystko, co widzimy, ma jakąś barwę?
• Jaki kolor ma słońce, a jaki niebo?
A następnie tłumaczy:
• Jakie rodzaje gam barwnych poznamy na zajęciach.

Ćwiczenie plastyczne:
Nauczyciel wprowadza temat zajęć i zapowiada, że na zajęciach wychowankowie wykonają pracę plastyczną „Fantastyczny motyl”, która będzie bardzo kolorowa. Ma być to motyl fantastyczny, w którym pojawi się duża liczba rozmaitych wzorów. Nauczyciel prosi, aby dzieci zastosowały jak największą liczbę kolorów. W czasie wyjaśniania tematu nauczyciel posługuje się pojęciem szerokiej gamy barw. Pojęcie to może także wprowadzić w podsumowaniu. Praca powinna być wykonana pastelami olejnymi na kartce z bloku o formacie A3.

Nauczyciel robi korekty, przypomina o zastosowaniu szerokiej gamy barw.
Prowadzący lekcję stara się wykorzystać intuicję i odwagę młodych artystów.

Podsumowanie zajęć:
Nauczyciel prosi wychowanków o umieszczenie prac w określonym miejscy pracowni.
Dzieci wybierają najbardziej kolorową pracę w szerokiej gamie barw. Przeprowadzenie tych zajęć ma ogromne znaczenie, ponieważ rozwija wyobraźnię dzieci i dodaje odwagi
do stosowania w pracach plastycznych niekonwencjonalnych rozwiązań kolorystycznych.

Zabawa integracyjna:
Ustawiamy się wkoło. Zabawę zaczyna prowadzący rzucając do grającego dziecka piłkę. Mówi wybrany przez siebie kolor. Dziecko, do którego leci piłka musi ją złapać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usłyszy kolor „czarny”. Wtedy nie wolno piłki złapać. Kto złapie musi wykonać polecenie, np.: podskoczyć 5x.

Dzieci porządkują stanowiska pracy i salę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.