X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47603
Przesłano:
Dział: Języki obce

British animals. Konspekt lekcji

Nauczyciel: Sylwia Markiewicz

Data: 10.01.2022r.

Klasa: 5d

Czas: 45 minut

Temat: British animals.

Cel ogólny: poznanie oraz utrwalenie nazw zwierząt zamieszkujących
Wielką Brytanię.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie postawy aktywnego uczenia się,
- utrwalanie umiejętności podporządkowania się przyjętym zasadom.

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Metody pracy:
- słowna,
- oglądowa.

Środki dydaktyczne:
- karty obrazkowe,
- płyta CD,
- karty pracy.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie listy obecności,
- zapytanie uczniów o samopoczucie słowami „How are you today?”,
„How was your weekend?” etc.
- sprawdzenie pracy domowej,
- podanie tematu lekcji i omówienie celu zajęć.

2. Wprowadzenie do tematu:
- pogadanka na temat zwierząt zamieszkujących Wielką Brytanię,
uczniowie podają znane nazwy zwierząt Wielkiej Brytanii,
- prezentacja nowego słownictwa za pomocą kart obrazkowych, nauczyciel prezentuje nazwy zwierząt, które nie zostały wymienione i są nowe dla uczniów, uczniowie słuchają, powtarzają oraz zapisują nowe słownictwo w zeszycie.

3. Rozwinięcie lekcji:
- uczniowie podpisują obrazki nazwami zwierząt z ramki,
- uczniowie czytają pytania i piszą odpowiedzi, następnie oglądają film
o zwierzętach i sprawdzają swoje odpowiedzi,
- oglądając film uczniowie zaznaczają te zwierzęta, które widzą,
- uczniowie oglądają film jeszcze raz i decydują czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe,
- po obejrzeniu filmu uczniowie uzupełniają informacje na temat lisa.

4. Podanie pracy domowej:
- uczniowie mają napisać o lisie w 30-40 słowach korzystając z informacji
z poprzedniego ćwiczenia,
- nauczyciel udziela wskazówek w celu upewnienia się, że praca domowa zostanie poprawnie wykonana.

5. Zakończenie zajęć:
- nauczyciel sprawdza czy cel lekcji został osiągnięty, podsumowuje zajęcia i wystawia oceny bądź plusy za pracę na lekcji,
- pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.