X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47579
Przesłano:
Dział: Logopedia

Sprawozdanie z opieki logopedycznej

Sprawozdanie z opieki logopedycznej w Przedszkolu w Rudnikach
w roku szkolnym 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 opieką logopedyczną zostały objęte dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie uczęszczające do przedszkola. Zajęcia prowadzone były w oparciu o plan pracy logopedy, przeprowadzone diagnozy logopedyczne, informacje pozyskane od rodziców.
Wrzesień to okres przeprowadzanych diagnoz logopedycznych, których celem były właściwe rozpoznania określonych zaburzeń mowy występujących u badanych dzieci, będących podstawą do zaprogramowania odpowiednich terapii. Zakwalifikowano 10 przedszkolaków. Najczęściej występujące wśród dzieci wady wymowy to: sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, dyslalia wieloraka, alalia. Terapia logopedyczna miała na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Zajęcia prowadzone były indywidualnie i grupowo (max 2 osoby), w formie nauki i zabawy.
Terapię logopedyczną dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. W czasie zajęć szczególną uwagę zwrócono na ćwiczenia usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe. Wyrabiano wrażliwość słuchową poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy. Prowadzono ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek. Dbano o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i metody pracy. Wykorzystywano do zabaw i ćwiczeń pomoce logopedyczne, środki dydaktyczne, korzystano z kart pracy. Zarówno metody, formy pracy, czas jak i pomoce logopedyczne dostosowano do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Zachęcano rodziców do aktywnego udziału w terapii. W tym celu każde z dzieci prowadziło zeszyt, teczkę gdzie na bieżąco opisywano ćwiczenia i zapisywano materiał słownikowy do utrwalania w domu. Ponadto rodzice otrzymali od logopedy wskazówki do pracy w domu, bez której żadna terapia nie jest wstanie być efektywna bez codziennych ćwiczeń i nadzoru rodziców. Dzieci chwalono za ich postępy i nagradzano za trud. Przedszkolaki miały poczucie odniesionego sukcesu i chętnie uczestniczyły w zajęciach logopedycznych. W pracy z dziećmi sprzyjała przyjazna atmosfera oraz bardzo dobra współpraca logopedy z nauczycielkami przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.