X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47577
Przesłano:

Sprawozdanie pedagoga szkolnego

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej
w Rudnikach w roku szkolnym 2020/2021

1. Dokumentacja szkolna:
Praca pedagoga jest dokumentowana w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

2. Wymiar czasu pedagoga szkolnego:
4 h tygodniowo.

3. Liczba uczniów:
Opieką pedagogiczną zostało objętych 6 uczniów.

Wykaz uczniów objętych pomocą pedagoga szkolnego

Lp. Uczeń Klasa Podstawa Rodzaj zajęć
1. xxxxxxxxxxx VIIA Opinia Korekcyjno – kompensacyjne
2. yyyyyyyyyyy VIA Opinia Korekcyjno – kompensacyjne
3. zzzzzzzzzzzzzz VIIIA Opinia Korekcyjno – kompensacyjne
4. aaaaaaaaaaaaaaa VA Opinia Korekcyjno – kompensacyjne
5. qqqqqqqqqqqq IA Opinia Korekcyjno - kompensacyjne
6 . rrrrrrrrrrrrrrrrrr VIA Opinia Korekcyjno – kompensacyjne

4. Udzielane formy pomocy
Na bieżąco prowadziłem rozmowy i wyjaśniałem sytuacje niepokojące z uczniami. Rozmowy miały przybliżyć skutki niewłaściwego zachowania oraz uświadomić uczniom, że popełnianie błędów jest rzeczą ludzką i aby je zrekompensować należy w pierwszej kolejności przemyśleć swoje zachowanie, wyciągnąć wnioski i naprawić. Charakter rozmów miał podłoże dające poczucia bezpieczeństwa, wsparcie psychologiczne oraz wzajemny szacunek i zaufanie.

5. Współpraca z rodzicami
Korespondowałem z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS, udzielałem wsparcia, wskazówek, porad nt. sposobów ułatwiających uczniom ,,przetrwanie’’ zdalnej nauki, gdyż wielu z nich zmagało się z adaptacją w nowej wirtualnej rzeczywiści, trwającej niemalże cały rok szkolny 2020/2021 (dla uczniów klas 5-8).
Ustaliłem dyżur telefoniczny z którego rodzice chętnie korzystali. Podejmowane przeze mnie działania stanowiły swoistą pedagogizację rodziców w formie rozmów, ale także lektury psychologiczno-pedagogicznej, którą umieszczałem na padlecie pn. na stronie internetowej szkoły.

6. Inne działania:
▪ aktywne uczestnictwo w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
▪ współpraca z samorządem uczniowskim, z którym organizowałem akcje charytatywne;
▪ przeprowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym w klasach 4-8 oraz w klasach 1-3 nt.
- Jestem... Potrafię... Mam... - wzmacniam swoją samoocenę ,
- Jak sobie radzić z trudnymi emocjami.
▪ organizacja spotkań zespołów wychowawczych dla nauczycieli klas 1-3 oraz 4-8 w celu
omówienia spraw dotyczących postępów w nauce oraz zachowaniu uczniów, zwłaszcza tych
którzy uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne
i rewalidacyjne;
 przygotowanie oraz przesłanie na stronę internetową szkoły prezentacji multimedialnych nt. „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”, „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”, „Hałasowi powiedz STOP!”
 przesłanie informacji do społeczności szkolnej o możliwości wzięcia udziału w formie online w ,,Nocy Naukowców’’, która miała miejsce 27 listopada 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 organizacja z Samorządem Uczniowskim ,,Wiosennego biegu wirtualnego’’ promującego zdrowych tryb życia;

7. Organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły:
„Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Poznaniu”.
„Serce dla Lwowa”.

Opracował: Maciej Kwiatek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.