X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47538
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Części mowy - rzeczownik. Konspekt i karty pracy do zajęć rewalidacji

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Z UCZNIEM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STPONIU LEKKIM

Temat: Rzeczownik – analiza i synteza wzrokowa.

Cele zajęć:
Poznawczo-kształcące:
- Utrwalenie podstawowych wiadomości o rzeczowniku;
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu;
Wychowawcze:
- Kształtowanie umiejętności słuchania;
- Kształtowanie umiejętności aktywnego działania;
- Rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielem;
- Kształcenie wytrwałości podczas wykonywania działań;
Rewalidacyjne:
- Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
- Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej;
- Wytwarzanie związków wzrokowo-słuchowych;
- Wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
- Ćwiczenie pamięci wzrokowej;
- Ćwiczenie analizy i syntezy na materiale sylabowym;
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Formy pracy: indywidualna.
Metody pracy: m. podające: wyjaśnianie, krótkie teksty;
m. praktyczne: m. ćwiczeń, praca z tekstem, rozsypanka wyrazowa, rozsypanka sylabowa.
Środki pracy: karty pracy, obrazki ze szczegółami, krzyżówka.

TOK ZAJĘĆ REALIZOWANY JEST PRZEZ NASTĘPUJĄCE ĆWICZENIA:

RZECZOWNIK

 rzeczownik jest częścią MOWY;
 odpowiada na pytania: Co? Kto?;
 oznacza nazwy osób (np.: rolnik, uczeń, ...), zwierząt (np.: pies, koń, ...), roślin (np.: dąb, jarzębina, ...), rzeczy (np.: książka, telefon, ...), zjawisk przyrody (np.: wiatr, burza, ...); - takie rzeczowniki zwane są pospolitymi.
 rzeczownikami są również: imiona i nazwiska, nazwy geograficzne, tytuły utworów literackich i czasopism, itp., np.: Karol Kowalski, Wisła, Giewont, „Przyjaciółka”, itd. – to rzeczowniki własne.

PRZECZYTAJ WYRAZY OD KOŃCA, NAPISZ JE. PODKREŚL RZECZOWNIKI:
zrakel ........................................
ęlśym ........................................
zraingęleip ........................................
rugnak ........................................
piliF ........................................
ęis ęjuseretni ........................................
akżąisk ........................................

POŁĄCZ W PARY RZECZOWNIKI O PODOBNYM ZNACZENIU:
Kocisko Baranek
Szczeniak Kaczka
Lwiątko Kotek
Kaczuszka Psisko
Owieczka Lew
Z PODANYCH SYLAB ZBUDUJ WYRAZY BĘDĄCE RZECZOWNIKAMI:

CIAST _ KO _ NIE _ BO _ CIEK _ NIE _ SIE _ JE_ DZIE_ CI _ CHO _ DZI _ _ KI _ CIA _ ŁO _ DZIE

........................................

DO PODANYCH SYLAB DOBIERZ TAKIE SYLABY, ABY POWSTAŁY RZECZOWNIKI:

............................. .................................
Bu - ............................. Ma - .................................
............................ .................................

............................ ..................................
Pie - ............................ De - ..................................
............................ ..................................

............................ ...................................
Śli - ............................ Go - ...................................
........................... ...................................

UTWÓRZ ZDANIA Z ROZSYPANKI WYRAZOWEJ, ZAPISZ JE I WSKAŻ W NICH RZECZOWNIKI:

........................................

PAW JEST NIEZWYKLE PIĘKNYM PTAKIEM.
WE WTOREK WOJTEK KUPIŁ NOWY ROWER.
MAMA KUPIŁA OWOCE I WARZYWA.
BASIA LUBI CZYTAĆ CIEKAWE KSIĄŻKI.

 Rzeczowniki odmieniają się przez:
a) liczbę:
liczba pojedyncza - kot;
liczba mnoga - koty;

b) mają rodzaje:
liczba pojedyncza: liczba mnoga:
r. męski (ten) pies r. męskoosobowy (ci) chłopcy
r. żeński (ta) kotka r. niemęskoosobowy (te) kasety
r. nijaki (to) okno

c) odmieniają się przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej:
l. poj. l. mn.
Mianownik: Kto? Co? pies psy
Dopełniacz: Kogo? Czego? (nie ma) psa psów
Celownik: Komu? Czemu? (się przyglądam) psu psom
Biernik: Kogo? Co? (widzę)
psa psy
Narzędnik: Z kim? Z czym?(rozmawiam) psem psami
Miejscownik: O kim? O czym? (mówię) psie psach
Wołacz: O! O psie! O psy!

ODMIEŃ PRZEZ PRZYPADKI, W LICZBIE POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ, RZECZOWNIKI: rzeka, Monika:
l. poj. l. mn.
Mianownik: Kto? Co? ............................... ............................
Dopełniacz: Kogo? Czego? ............................... ............................
Celownik: Komu? Czemu? ............................... ............................
Biernik: Kogo? Co? ............................... ............................
Narzędnik: Z kim? Z czym? ............................... ............................
Miejscownik: O kim? O czym? .............................. ............................
Wołacz: O! .............................. ............................

l. poj. l. mn.
Mianownik: Kto? Co? ............................... ............................
Dopełniacz: Kogo? Czego? ............................... ............................
Celownik: Komu? Czemu? ............................... ............................
Biernik: Kogo? Co? ............................... ............................
Narzędnik: Z kim? Z czym? ............................... ............................
Miejscownik: O kim? O czym? .............................. ............................
Wołacz: O! .............................. ............................

UTWÓRZ I ZAPISZ FORMY DOPEŁNIACZA LICZBY POJEDYNCZEJ PODANYCH RZECZOWNIKÓW:
Dopełniacz odpowiada na pytania: ........................................

Nauczyciel ........................................
Wróbel ........................................
Dom ........................................
Czołg ........................................
Maj ........................................
Młotek ........................................

POSEGREGUJ WYRAZY NA RZECZOWNIKI I CZASOWNIKI I WPISZ JE DO ODPOWIEDNIEJ RUBRYKI W TABELI:

krowa, czytam, Wojtek, książkę, piszę, zwierzęta, pomyślałem, zdobył, Giewont, przepłynął

RZECZOWNIKI CZASOWNIKI

W PODANYM TEKŚCIE PODKREŚL LINIĄ POJEDYNCZĄ RZECZOWNIKI A LINIĄ PODWÓJNĄ CZASOWNIKI:

Dziś są imieniny mamy i Filip postanowił zrobić jej niespodziankę. Usiadł przy biurku i zaczął zastanawiać się nad tym problemem. Do pokoju weszła Ewa i z wyrzutem spojrzała na brata. „Dziś są imieniny mamy, a ty nawet nie wyrzuciłeś śmieci i nie wyprowadziłeś psa”- powiedziała. Filip już wiedział, jaką niespodziankę przygotuje dla mamy i szybciutko zabrał się za swoje obowiązki.

SPOŚRÓD PODKREŚLONYCH RZECZOWNIKÓW (↑) WYBIERZ 4 I OKREŚL JAKI MAJĄ RODZAJ I LICZBĘ ORAZ W JAKIM SĄ PRZYPADKU:

Rzeczownik : liczba rodzaj przypadek
............................. ....................... ........................ .........................
............................. ....................... ........................ .........................
............................. ....................... ........................ .........................
............................. ....................... ........................ .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.