X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4752
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka angielskiego tokiem indywidualnym w gimnazjum

Wstęp

Program ten jest pisany dla ucznia przejawiającego szczególne zdolności językowe, szybko przyswajającego nowy materiał, chcącego uczyć się więcej i szybciej niż jego koledzy i koleżanki w klasie.

Cele programu:

- rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych ucznia uzdolnionego ponad poziom obowiązujący wszystkich uczniów
- rozszerzenie poziomu wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
- przygotowanie ucznia do wzięcia udziału w konkursach języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- kształcenie umiejętności samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
- korzystanie z materiałów autentycznych

Cele szczegółowe:

Uczeń :
- opanował materiał zawarty w programie nauczania języka angielskiego dla gimnazjum w stopniu rozszerzonym
- potrafi porozumieć się w języku angielskim w mowie i piśmie
- bierze udział w konkursach z języka angielskiego
- samodzielnie poszerza swoje umiejętności językowe

Na lekcjach języka angielskiego uczeń realizuje Program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny w klasach 1-3 gimnazjum - III etap edukacyjny.
Magdalena Kębłowska DKOS-5002-43/05
Postaram się poszerzyć i pogłębić wiedzę ucznia ponad to, co oferuje program. Zakładam możliwość wpływu ucznia na treści i przebieg zajęć oraz dobór materiałów. Chłopiec będzie także angażowany w prezentacje niektórych wiadomości podczas lekcji z całą klasą.

Materiały dodatkowe rozwijające różne umiejętności językowe

1. Rozszerzenie słownictwa na podstawie książki Guy Wellman The Heinemann English Wordbuilder.
2. Zapoznanie z wiadomościami o krajach anglojęzycznych na podstawie artykułów i książekNP. The World of English, Life in Britain, Britain in Close-up.
3. Poszerzenie znajomości struktur gramatycznych w oparciu o książkę Access Grammar 3, Grammar Express
4. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego-rozwiązywanie próbnych testów Repetytorium z testami wydawnictwa Macmillan, Pearson Longman
5. Przygotowanie do konkursy przedmiotowego z języka angielskiego- rozwiązywanie testów z lat ubiegłych i innych testów językowych.
6. Korzystanie z zasobów autentycznych- strona internetowa BBC Learning English, New York Times, Mary Glasgow Education
7. Korzystanie z czasopism anglojęzycznych- The World of English, Current, Anglorama
8. Czytanie literatury anglojęzycznej na poziomie B1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.