X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47324
Przesłano:

Role grupowe w zespole. Poznawanie swoich predyspozycji grupowych

Uczestnicy: Uczniowie kl. 8 SP

Cel ogólny: Uczniowie poznają pojęcie roli grupowej i różne sposoby wspierania zespołu.

Cele szczegółowe zajęć:
- rozwijanie kreatywności myślenia,
- budowanie samoświadomości i podnoszenie samooceny,
- budowanie współpracy w zespole,
- rozwijanie umiejętności planowania zadań i terminowego ich wykonania.

Czas trwania zajęć: jedna godzina lekcyjna (45 minutowa).

Metody pracy: mini wykład, pogadanka, metoda sytuacyjna.

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

Pomoce dydaktyczne: Bibuła – różne kolory, klej, taśma klejąca, nożyczki, załącznik nr 1 - lista aktywności dla każdego ucznia, załącznik nr 2 - dla prowadzącego- role grupowe.

Przebieg zajęć:
Wstęp. Opowiedz krótko o temacie dzisiejszego spotkania. Poproś uczniów o przedstawienie się wraz ze wskazaniem ulubionego bohatera (krótka argumentacja).

1. Ćwiczenie: Zbudujmy to razem - Papierowy łańcuch, co najmniej trójkolorowy.

Podziel uczniów na dwie grupy, powiedz, że każdy zespół będzie musiał wykonać te same zadanie. A mianowicie: „Robimy łańcuch z wybranych elementów, co najmniej trójkolorowy. Czas wykonania zadania - 15 minut. Zespół, który pierwszy zrealizuje zadanie - zwycięża.” Uwaga: Podczas wykonywania pracy przez zespoły uważnie obserwuj uczniów, ich interakcje, wsłuchuj się w ich dialogi – będzie to potrzebne na etapie późniejszego omawiania zajęć.
Po wykonaniu ćwiczenia – budowy łańcucha:
a) Refleksja indywidualna. Zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi refleksjami z wykonywania ćwiczenia, następnie poproś, by każdy nazwał jedną czynność, której wykonywanie w trakcie zabawy, sprawiało mu największą przyjemność.
b) Diagnoza indywidualna. Uczestnicy indywidualnie wypełniają załącznik nr.1 (na razie bez dzielenia się wynikami).
c) Diagnoza zespołu. Spytaj czy potrafią wspólnie określić dominujące role kolegów/koleżanek.

Mini wykład. Szczególna uwagę zwróć na role występujące w zwycięskim zespole.

Zakończenie. Posumowanie.
Zapytaj:
- Co sprawiło Ci największą przyjemność?
- Co było najtrudniejsze?
- Jaką pełniłem rolę?
- Jaka była współpraca?
- Czego nauczyło mnie te ćwiczenie?

Załącznik nr 1
- dla uczestników-

Lista aktywności:
..... dbałem o detale wykonywanych zadań,
..... krytykowałem pomysły innych,
..... organizowałem pracę innych,
..... przełamywałem opór innych przed działaniem,
..... rozmawiałem na tematy niezwiązane z zadaniem,
..... wykonywałem pomysły innych,
..... wymyślałem sposoby na wykonanie zadania,
..... wysłuchiwałem pomysłów innych na wykonanie zadania,
..... zachęcałem innych do działania,
..... zwracałem uwagę na upływający czas.

Załącznik nr 2
- dla prowadzącego-

Role grupowe:
- Organizator
- Lider
- Człowiek grupy
- Perfekcjonista
- Pomysłodawca
- Doradca
- Człowiek akcji
- Człowiek kontaktów
- Sędzia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.