X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47193
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm atypowy, zaburzenia hiperkinetyczne

Cele ogólne: 1.wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
2. wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego,
3. wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.

Cele szczegółowe rozwojowe i terapeutyczne
1. Wzmocnienie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych.
2. Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych.
3. Wzmocnienie różnych form pamięci i koncentracji
4. Poprawa umiejętności radzenia sobie z emocjami, wzrost samooceny.

Zasady działań rewalidacyjnych:
1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada akceptacji i życzliwości w stosunku do ucznia.
3. Stopniowanie trudności podejmowanych działań.
4. Dostosowanie metod i tempa pracy do indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia.
5. Podmiotowe podejście do ucznia.
6. Konsultacja z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym.
7. Konsultacja, rozwiązywanie ewentualnych sytuacji trudnych wspólnie z Rodzicem. Bieżący kontakt telefoniczny z Rodzicem.

Zadania:
Wzmocnienie różnych form pamięci i koncentracji uwagi:
dobieranie jednakowych par figur,
układanie puzzli, tangramów,
ćwiczenia na spostrzegawczość,
porównywanie obrazków i schematów,
gry dydaktyczne typu Dobble,
graficzne odtwarzanie krótko eksponowanych obrazów,
spostrzeganie stosunków przestrzennych,

Wyrównywanie braków w wiadomościach ogólnych z różnych dziedzin i utrwalanie bieżącego materiału:
prowadzenie rozmów o codziennych wydarzeniach,
w miarę potrzeb powtarzanie treści omawianych na zajęciach lekcyjnych,
swobodne i kierowane wypowiedzi na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie,

Utrwalanie bieżącego materiału z lekcji:
wyjaśnianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, aby uczeń zdołał opanować wiadomości przewidziane podstawą programową, a tym samym uzyskał większą pewność siebie,
układanie pytań do tekstu, do ilustracji,
układanie wypowiedzi pisemnej z zastosowaniem podanego słownictwa,
ćwiczenia w redagowaniu prac pisemnych na bliski uczniowi temat,
tworzenie rodziny wyrazów, synonimów,

Wzmocnienie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych:
wizyty w miejscach użyteczności publicznej(bank, poczta, Urząd Miasta),
wizyty w kawiarni, w sklepie,
kolorowanki antystresowe,
komunikacja niewerbalna,
rozmowy dotyczące norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie,
wycieczki do Trójmiasta,
rozmowy dotyczące bezpiecznego zachowania się podczas panującej pandemii,
doskonalenie kompetencji społecznych podczas spacerów po Pucku, wizyt w bibliotece, Muzeum Ziemi Puckiej,

Poprawa relacji z rówieśnikami:
psychozabawy,
rozmowy dotyczące bieżących problemów w relacjach,

Poprawa samooceny, zbudowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami:
oglądanie filmów edukacyjnych traktujących o emocjach,
psychozabawy doskonalące poznanie siebie, dające wzrost poczucia własnej wartości,
wykonywanie zadań na miarę możliwości ucznia, aby mógł uzyskać pozytywny efekt, osiągnąć sukces edukacyjny,

Podczas realizacji zajęć szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie kompetencji społecznych, komunikacji.
Znaczna część zajęć, zależnie od potrzeb ucznia, możliwości realizowana będzie w formie wycieczek dydaktycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.